หน้าหลัก (Homapage)

หน้าหลัก (Homapage) คือ คุณสมบัติเบื้องต้นที่จะช่วยให้เรียนรู้การใช้งานระบบ และนำระบบสะสมพอยท์ด้วยเบอร์โทรศัพท์ ไปเริ่มใช้กับธุรกิจของได้เร็วขึ้น  โดยหลังจากที่ท่านดำเนินการตั้งค่าและใส่ข้อมูลธุรกิจต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว และยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใช้งานระบบอย่างไร ท่านสามารถไปที่ หน้าหลัก (Homepage) เพื่อดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นได้

หลังจากเรียนรู้การใช้งานตามที่ระบบแนะนำแล้ว หากท่านต้องการเริ่มใช้งานระบบกับธุรกิจอย่างจริงจัง แนะนำให้ท่าน ยืนยันธุรกิจเข้ามา เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้น โดยสามารถดูคู่มือการยืนยันธุรกิจได้ที่  การยืนยันธุรกิจ