ระบบส่งคูปองอัตโนมัติ

ระบบส่งคูปองอัตโนมัติ เป็นระบบที่สามารถสร้างแคมเปญเพื่อให้ระบบส่งคูปองโดยอัตโนมัติให้กับสมาชิกตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ เช่น อยากส่งคูปองส่วนลดอัตโนมัติเมื่อถึงเดือนเกิดลูกค้า หรืออยากส่งคูปองส่วนลดให้กับสมาชิกทุกคนเดือนละ 1 ครั้ง เป็นต้น ซึ่งระบบนี้จะอำนวยความสะดวกให้ท่านโดยการสร้างคูปองแค่ครั้งเดียว หลังจากนั้นระบบจะส่งไปยังสมาชิกตามกลุ่มเป้าหมายที่เลือกให้อัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ โดยท่านสามารถตั้งค่าการใช้งานร่วมกับคูปองโปรโมชั่น โดยมีวิธีการดังนี้

1. ที่เมนู Automation เลือกหัวข้อ "คูปอง" จากนั้นคลิกที่ "เพิ่มแคมเปญ" 

2. เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดเพื่อสร้างแคมเป็ญ ดังนี้
     หมายเลข 1 ชื่อแคมเปญที่ต้องการสร้าง
     
หมายเลข 2 ระยะเวลาการใช้งานแคมเปญ
     
หมายเลข 3 รูปแบบการส่งคูปอง
     
หมายเลข 4 สร้างคูปองโปรโมชั่นในแคมเปญ

3. ชื่อแคมเปญสามารถตั้งได้สูงสุด 50 ตัวอักษร ตัวอย่าง : คูปองส่วนลดสำหรับสมาชิกคนพิเศษ

4. ระยะเวลาแคมเปญ คือระยะเวลาที่จะใช้งานแคมเป็ญว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่และสิ้นสุดเมื่อไหร่ ตัวอย่าง 27 เมษายน 2022 - 31 ธันวาคม 2022

5. รูปแบบการส่ง คือ รูปแบบการส่งคูปองให้สมาชิกสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

   5.1 รายวัน (ส่งคูปองให้สมาชิกทุกวัน  เวลา 9:00 น. )
   5.2 รายเดือน (ส่งคูปองให้สมาชิกทุกวันที่ 1 ของเดือน เวลา 9:00 น.) (หากสร้างคูปองหลังวันที่ 1 ของเดือน ระบบจะส่งให้สมาชิกในเดือนถัดไป)

6. เมื่อใส่ชื่อ, ระยะเวลา และรูปแบบการส่งคูปองของแคมเปญ เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "สร้างคูปองโปรโมชั่น"

7. จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดการสร้างคูปองโปรโมชั่น ดังนี้ 
   หมายเลข 1 รูปภาพคูปอง ขนาดที่เหมาะสมคือ 2 : 1 เช่น กว้าง 1000 สูง 500 PXL
   
หมายเลข 2 ชื่อคูปอง ใส่ได้สูงสุด 50
   
หมายเลข 3 ประเภทคูปองที่จะส่งให้ลูกค้า เลือกได้ 2 รูปแบบคือ รางวัล และส่วนลด
   
หมายเลข 4 รายละเอียดคูปอง
   
หมายเลข 5 ระยะเวลาการใช้งาน เลือกได้ 2 รูปแบบคือ ตามช่วงเวลา และตามจำนวนวัน
   
หมายเลข 6 กลุ่มเป้าหมายที่จะส่งคูปอง

8. ใส่ชื่อคูปอง, ประเภทคูปอง และรายละเอียดคูปองตามที่กำหนดไว้

9. จากนั้นเลือกระยะเวลาการใช้งานคูปอง คือหลังจากที่ธุรกิจส่งคูปองให้สมาชิกแล้ว สมาชิกจะสามารถนำคูปองมาใช้งานได้เมื่อไหร่ โดยสามารถตั้งค่าได้ 2 รูปแบบ คือ ตามช่วงเวลา และตามจำนวนวัน

10. หากเลือกระยะเวลาการใช้งานเป็นแบบ "ตามช่วงเวลา" ระบบจะให้กำหนดช่วงเวลาที่สมาชิกสามารถนำคูปองมาใช้งานได้ เช่น เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2022 - 31 ธันวาคม 2022 เป็นต้น

11. หากเลือกระยะเวลาการใช้งานเป็นแบบ "ตามจำนวนวัน" ระบบจะให้ใส่จำนวนวันที่สมาชิกสามารถนำคูปองมาใช้งานได้ เช่น 30 วัน เป็นต้น

12. เมื่อกำหนดระยะเวลาการใช้งานคูปองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้ทำการเลือกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ 6 กลุ่ม ได้แก่
     12.1 สมาชิกทั้งหมด คือ ระบบจะส่งให้สมาชิกทุกคน
     12.2 สมาชิกในกลุ่ม RFM คือ สามารถเลือกส่งให้สมาชิกตามกลุ่ม RFM ที่จะอ้างอิงมาจากการเข้ามาใช้บริการของลูกค้าได้ (ดูคู่มือรายงาน RFM ได้ที่นี่)
     12.3 สมาชิกในกลุ่มบัตรสมาชิก คือ ระบบจะส่งให้เฉพาะลูกค้าที่ถือบัตรสมาชิกอยู่ และสามารถเลือกประเภทบัตรสมาชิกที่ต้องการส่งได้
     12.4 สมาชิกที่เกิดในเดือน คือ ระบบจะส่งให้เฉพาะสมาชิกที่เกิดในเดือนนั้น ๆ
     12.5 สมาชิกของธุรกิจ คือ การส่งให้เฉพาะสมาชิกบางกลุ่มที่ต้องการ โดยนำเบอร์โทร หรือ Pointspot ID
     12.6 ป้ายกำกับสมาชิก คือ สมาชิกที่ได้รับการติดป้ายกำกับตามรายการที่กำหนดไว้

13. จากนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะส่งแจ้งเตือนไปยังสมาชิกหรือไม่ โดยการแจ้งเตือนนี้จะมีผลกับรายการส่วนเกินในแพ็กเกจคือ
     13.1 หากเลือกส่งแจ้งเตือน ถ้าเป็นการแจ้งเตือนทาง SMS คิดค่าบริการส่วนเกินเป็นการทำรายการ 0.20 บาท และค่าบริการแจ้งเตือน 0.40 บาท รวม 0.60 บาท/รายการ
     13.1 หากเลือกส่งแจ้งเตือน ถ้าเป็นการแจ้งเตือนทาง LINE คิดค่าบริการส่วนเกินเป็นการทำรายการ 0.20 บาท และค่าบริการแจ้งเตือน 0.10 บาท รวม 0.30 บาท/รายการ

เรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่มใช้งาน เพื่อบันทึกคูปอง

14. จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดระบบส่งคูปองอัตโนมัติที่ท่านสร้าง เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม "เพิ่ม" เพื่อบันทึกและเริ่มใช้งาน

15. ระบบจะแสดงคูปองอัตโนมัติที่สร้าง

16. ในกรณีที่ต้องการปิดใช้งาน "ระบบส่งคูปองอัตโนมัติ" สามารถคลิก Togle เพื่อปิดการใช้งาน

17. ในกรณีที่ต้องการแก้ไข, ทำซ้ำ หรือลบคูปอง สามารถคลิกสัญลักษณ์จุดสามจุด

18. จากนั้นระบบให้เลือกว่าจะทำการแก้ไข หรือทำซ้ำคูปอง

 19. เมื่อถึงกำหนดการใช้งานคูปอง ระบบก็จะทำการส่งคูปองให้ลูกค้าอัตโนมัติตามการตั้งค่า และหากเลือกส่งแจ้งเตือนให้กับลูกค้าก็จะมีการส่งแจ้งเตือนไปทาง SMS หรือทาง LINE ตามรูปแบบการใช้งานที่ตั้งค่าไว้

20. เมื่อระบบส่งคูปองอัตโนมัติเริ่มใช้งาน ท่านสามารถดูประวัติการส่งไปยังสมาชิกได้ โดยคลิกที่ "รายงานประวัติการส่งคูปอง"

21. ระบบจะพาไปยังหน้า รายงาน >> ประวัติการส่งคูปอง เพื่อดูประวัติการส่งให้ลูกค้า ซึ่งหากคูปองไหนส่งโดยอัตโนมัติตรงคอลัมน์ผู้ส่งคูปองจะขึ้นเป็น "Automation" ดังรูป

 หมายเหตุ : ระบบส่งคูปองอัตโนมัติสามารถใช้งานได้เฉพาะแพ็กเกจรายเดือนเท่านั้น