บรอดแคสต์ข้อความ (Broadcast message)

บรอดแคสต์ข้อความ (Broadcast message) คือ การส่งข้อความไปหาสมาชิกจำนวนมากในเวลาเดียวกัน เหมาะกับการแจ้งข่าวสาร หรือโปรโมชั่น ตามที่ธุรกิจต้องการสื่อสารกับสมาชิก โดยจะสามารถบรอดแคสต์ไปยังสมาชิกของธุรกิจได้หลากหลายกลุ่ม ซึ่งสามารถใช้งานส่วนเสริมบรอดแคสต์โดยไปที่หัวข้อ "ส่วนเสริม" เลือกเมนู "บรอดแคสต์ข้อความ" เปิดใช้งานโดยคลิกที่ปุ่ม Toggle เลื่อนเปิด ดังรูป

 

หมายเหตุ : การใช้งานบรอดแคสต์ข้อความ เป็นส่วนเสริมของระบบ Pointspot ซึ่งอัตราค่าบริการจะคิดแยกจากราคาแพ็กเกจ โดยคิดค่าบริการ ดังนี้

  • บรอดแคสต์ข้อความผ่าน SMS คิดค่าบริการ Chunk ละ 0.40 เครดิต
    (Chunk คือ หน่วยย่อยของข้อความ SMS โดย 70 ตัวอักษร = 1 Chunk และ สามารถส่งได้สูงสุด 3 Chunk/ข้อความ)
  • บรอดแคสต์ข้อความผ่าน LINE คิดค่าบริการข้อความละ 0.10 เครดิต 

 

สร้างข้อความบรอดแคสต์

เมื่อเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว สามารถสร้างข้อความสำหรับบรอดแคสต์โดยคลิกที่ปุ่ม +เพิ่มข้อความ โดยสามารถเลือกสร้างข้อความได้ 2 รูปแบบ คือ ข้อความทั่วไป และ ข้อความสำหรับ LINE


(1) ข้อความทั่วไป 

สามารถใส่รายละเอียดได้ดังนี้

ข้อความบรอดแคสต์ : ข้อความที่ผู้ดูแลระบบสามารถพิมพ์เพื่อแจ้งข่าวสารโปรโมชั่น สามารถใส่ได้สูงสุด 200 ตัวอักษร

การปรับแต่งข้อความ : สามารถให้ระบบดึงชื่อสมาชิก หรือ ลิงก์ของธุรกิจมาแสดงในข้อความได้ เช่น เรียนคุณ "ชื่อสมาชิก" ท่านสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นได้ที่ "ลิงก์ธุรกิจ" โดยหากต้องการเพิ่มข้อมูลชื่อสมาชิก และ ลิงก์ธุรกิจในข้อความ สามารถคลิกเลือก "ชื่อจริง" และ "ลิงก์ธุรกิจ" เพื่อแสดงในข้อความได้

 

เพิ่มลิงก์ : กรณีต้องการเพิ่มลิงก์อื่นเพิ่มเติม สามารถวางลิงก์ และ คลิกสร้างลิงก์แบบย่อได้

 

จากนั้นระบบจะทำการสร้างลิงก์แบบย่อให้อัตโนมัติ ดังรูปหมายเลข 2 หากใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม "สร้าง"

 

ระบบจะแสดงข้อความบรอดแคสต์ที่หน้ารวม โดยสามารถสร้างข้อความได้ไม่จำกัดโดยคลิกที่ "+ เพิ่มข้อความ

 

(2) ข้อความสำหรับ LINE

สามารถใส่รายละเอียดได้ดังนี้

รูปภาพ (อัตราส่วน 1:1) : รูปภาพที่ต้องการส่งบรอดแคสต์ (สามารถใส่ได้ 1 รูป)

ชื่อหัวข้อ : หัวข้อสำหรับการบรอดแคสต์ สามารถใส่ได้สูงสุด 100 ตัวอักษร

ข้อความบรอดแคสต์ : ข้อความที่ผู้ดูแลระบบสามารถพิมพ์เพื่อแจ้งข่าวสารโปรโมชั่น สามารถใส่ได้สูงสุด 200 ตัวอักษร

การปรับแต่งข้อความ : สามารถให้ระบบดึงชื่อสมาชิก หรือ ลิงก์ของธุรกิจมาแสดงในข้อความได้ เช่น เรียนคุณ "ชื่อสมาชิก" ท่านสามารถตรวจสอบโปรโมชั่นได้ที่ "ลิงก์ธุรกิจ" โดยหากต้องการเพิ่มข้อมูลชื่อสมาชิก และ ลิงก์ธุรกิจในข้อความ สามารถคลิกเลือก "ชื่อจริง" และ "ลิงก์ธุรกิจ" เพื่อแสดงในข้อความได้

 

เพิ่มลิงก์ : กรณีต้องการเพิ่มลิงก์อื่นเพิ่มเติม สามารถวางลิงก์ และ คลิกสร้างลิงก์แบบย่อได้

ข้อความบนปุ่ม : สามารถเพิ่มข้อความที่แสดงบนปุ่มได้ตามต้องการ

 

เมื่อสร้างข้อความบรอดแคสต์จะปรากฎข้อความสำหรับ LINE และข้อความทั่วไป

 

 

ส่งบรอดแคสต์

1. เมื่อสร้างข้อความเรียบร้อยแล้ว หากต้องการส่งข้อความบรอดแคสต์ สามารถไปที่หัวข้อ "ส่งบรอดแคสต์" โดยสามารถเลือกข้อความบรอดแคสต์แต่ละประเภทได้

2. ระบบจะให้ท่านทำการเลือกข้อความบรอดแคสต์ที่ท่านสร้างไว้ (สามารถเลือกได้ทีละ 1 ข้อความ) และเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการส่งบรอดแคสต์ได้ 10 กลุ่ม ดังนี้

 

กลุ่มที่ 1 : สมาชิกทั้งหมด 

ส่งข้อความให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกของธุรกิจ

 

กลุ่มที่ 2 : สมาชิกในกลุ่ม RFM 

ระบบจะไปดึงข้อมูลตามการวิเคราะห์ของ RFM Analysis ตามพฤติกรรมการมาใช้บริการมาให้ สามารถเลือกช่วงเวลาได้แบบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเลือกส่งได้ที่ละ 1 กลุ่ม 

สามารถเลือกสมาชิกในกลุ่ม RFM  ได้ทั้งหมด 10 กลุ่ม

 

กลุ่มที่ 3 : เกณฑ์การได้รับของรางวัล

สามารถบรอดแคสต์ข้อความเพื่อเชิญชวนสมาชิกที่มีสิทธิได้รับของรางวัลในแต่ละชิ้นมาแลกของรางวัลได้

โดยสามารถเลือกของรางวัลที่ต้องการได้ จากนั้นคลิกปุ่ม "ยืนยัน"

จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดของรางวัลที่เลือก และดึงจำนวนสมาชิกตามเกณฑ์การรับของรางวัลมาให้อัตโนมัติ (เงื่อนไขการรับของรางวัลจะอ้างอิงจากการตั้งค่าสิทธิการรับของรางวัลแต่ละชิ้น)

 

กลุ่มที่ 4 : ประวัติการซื้อสินค้า

ส่งบรอดแคสต์ข้อความให้กับสมาชิกที่เคยมาสะสมพอยท์ด้วยการให้พอยท์แบบรายสินค้า  ซึ่งจะเป็นการส่งบรอดแคสต์ข้อความที่ตรงกลุ่มมากขึ้น ให้ทำการคลิกปุ่ม "เลือกสินค้า" ที่ต้องการ

 

จากนั้นทำการคลิกเลือกสินค้าที่ต้องการ ซึ่งสามารถเลือกได้สูงสุด 5 รายการ

ทำการเลือกเงื่อนไขการซื้อสินค้า ในกรณีที่เลือกสินค้ามากกว่า 1 รายการ สามารถเลือกได้ดังนี้
     - ทั้งหมด ระบบจะส่งบรอดแคสต์ข้อความไปยังสมาชิกที่ซื้อสินค้าทุกรายการที่เลือกเท่านั้น
     - บางรายการ ระบบจะส่งบรอดแคสต์ข้อความไปยังสมาชิกที่ซื้อสินค้าบางรายการที่เลือกไว้

 

     

สามารถเลือกช่วงเวลาที่สมาชิกมาซื้อสินค้าได้ ดังรูป

 

กลุ่มที่ 5 : ป้ายกำกับสมาชิก

ส่งบรอดแคสต์ข้อความให้กับสมาชิกที่มีการติดป้ายกำกับสมาชิกไว้ เช่น ป้านกำกับสมาชิกกลุ่มขายปลีก, ป้ายกำกับสมาชิกกลุ่มขายส่ง เป็นต้น ทำการคลิกปุ่ม "ป้ายกำกับสมาชิก" ที่ต้องการ (คู่มือ ป้ายกำกับสมาชิก เพิ่มเติม คลิก)

จากนั้นเลือกป้ายกำกับที่ต้องการ ซึ่งสามารถเลือกได้สูงสุด 5 ป้ายกำกับ เรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม ยืนยัน

 

กลุ่มที่ 6 : จำนวนพอยท์

ส่งบรอดแคสต์ข้อความให้กับกลุ่มสมาชิกที่มีพอยท์ตามที่ธุรกิจระบุ เช่น ส่งให้กับกลุ่มสมาชิกที่มีพอยท์ 100 พอยท์ขึ้นไป เนื่องจากอาจเป็นกลุ่มที่มาใช้บริการบ่อย ๆ  เป็นต้น โดยสามารถเลือกช่วงจำนวนพอยท์ได้ 3 ช่วง ได้แก่ ตั้งแต่, มากกว่า/เท่ากับ และ น้อยกว่า/เท่ากับ 

ตัวอย่าง เลือกส่งคูปองให้กับสมาชิกที่มีพอยท์ตั้งแต่ 100 ถึง 1000 พอยท์ เป็นต้น

 

กลุ่มที่ 7: เดือนเกิด

สามารถเลือกส่งบรอดแคสต์ข้อความให้กับสมาชิกที่เกิดในเดือนนั้น ๆ โดยดึงข้อมูลเดือนเกิดมาจากการกรอกสมัครสมาชิก เพื่อเป็นส่วนลดพิเศษในวันเกิดได้ทันที

 

กลุ่มที่ 8 : บัตรสมาชิก

กรณีที่ธุรกิจมีการใช้งานระบบบัตรสมาชิก สามารถเลือกส่งบรอดแคสต์ข้อความไปยังสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มบัตรสมาชิกได้ 

 

กลุ่มที่ 9 : ผู้ใช้ที่รอการสมัครlสมาชิก

กรณีที่ต้องการส่งบรอดแคสต์ข้อความให้กับกลุ่มที่เคยส่งพอยท์ให้แต่ยังไม่สมัครสมาชิก เพื่อเชิญชวนให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้ง
(หมายเหตุ : กลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้รอการสมัครสมาชิกจะสามารถเลือกใช้งานได้เฉพาะธุรกิจที่ตั้ง Sender Name เท่านั้น)

 

กลุ่มที่ 10 : ระบุรายบุคคล 

กรณีที่ต้องการส่งบรอดแคสต์ข้อความให้เฉพาะสมาชิกบางท่าน ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 8 กลุ่ม ด้านบน สามารถทำได้โดยการกรอกเบอร์โทรศัพท์ หรือ Pointspot ของสมาชิก ส่งได้สูงสุด 1,000 รายการ/ครั้ง

 

 

3. เมื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว สามารเลือกช่องทางการบรอดแคสต์ข้อความได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  • เลือกโดยระบบ : หากสมาชิก Login ผ่าน LINE ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปทาง LINE แต่หากไม่ได้ Login ผ่าน LINE ระบบจะส่งแจ้งเตือนไปทาง SMS
  • SMS ไม่ว่าลูกค้าจะ Login ใช้ระบบผ่านช่องทางใด ระบบก็จะส่งแจ้งเตือนไปทาง SMS เท่านั้น
  • LINE คือ จะส่งการแจ้งเตือนไปยังสมาชิกที่ Login ทาง LINE เท่านั้น

 

4. เมื่อเลือกข้อความบรอดแคสต์, กลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการบรอดแคสต์ที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม "ยืนยัน"

 

 

5. หลังจากคลิกยืนยันแล้ว ระบบจะสรุปค่าบริการสำหรับการบรอดแคสต์ ดังตัวอย่าง เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่มยืนยันเพื่อส่งข้อความบรอดแคสต์

 

 

รายการบรอดแคสต์ 

เมื่อมีการส่งข้อความบรอดแคสต์เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูล และ สถานะการส่งได้ที่เมนู "รายการบรอดแคสต์" ซึ่งสำหรับข้อความที่เพิ่งส่ง หรือ ส่งไปยังผู้รับจำนวนมาก โดยระบบกำลังทยอยส่งข้อความ จะแสดงสถานะเป็น "กำลังดำเนินการ" ดังตัวอย่าง

 

 

หากระบบทำการส่งข้อความบรอดแคสต์ เรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น "สำเร็จ" โดยแสดงจำนวนที่ส่งสำเร็จ ดังรูป

 

หากเป็นการส่งข้อความบรอดแคสต์สำหรับ LINE ระบบจะแสดงข้อมูลจำนวนที่ส่งสำเร็จ อัตราการเปิด และ อัตราการกดลิงก์เพิ่มเติม ดังรูป


การแสดงผลฝั่งสมาชิก

หลังจากที่ธุรกิจทำการส่งข้อความบรอดแคสต์ให้สมาชิก จะได้รับการแจ้งเตือนทาง  SMS หรือทาง LINE OA 

ตัวอย่างการส่งแจ้งเตือนไปทาง LINE ทั้งในรูปแบบข้อความทั่วไปและข้อความสำหรับ LINE ดังรูป

   

 

 

หมายเหตุ

1. การบรอดแคสต์ข้อความ จะคิดค่าบริการแยกจากแพ็กเกจ และใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจรายเดือนเท่านั้น 

2. การรับการแจ้งเตือนบรอสแคสต์ข้อความ สามารถเลือกส่งแจ้งเตือนได้ 3 รูปแบบ โดยผ่านทาง  SMS แต่หากธุรกิจไหนเปิดใช้งานฟีเจอร์ LINE Login และมีสมาชิก Login ผ่าน LINE สามารถเลือกส่งการส่งแจ้งเตือนไปทาง LINE ได้
(ดูคู่มือ LINE Login คลิก)

3. ค่าบริการหากส่งการแจ้งเตือนผ่าน SMS คิดค่าบริการ Chunk ละ 0.40 บาท โดยการบรอดแคสต์ข้อความ 1 ครั้งจะใส่ได้สูงสุด  3 Chunk (200 ตัวอักษร)

4. Chunk คือ หน่วยย่อยของข้อความ SMS ในการบรอสแคสต์ข้อความ และ 70 ตัวอักษร = 1 Chunk

5. กรณีบรอดแคสต์ข้อความผ่าน LINE คิดค่าบริการข้อความละ 0.10 บาท