บรอดแคสต์ข้อความ (Broadcast message)

บรอดแคสต์ข้อความ (Broadcast message) คือ การส่งข้อความไปหาสมาชิกจำนวนมากในเวลาเดียวกัน เหมาะกับการแจ้งข่าวสาร หรือโปรโมชั่น ตามที่ธุรกิจต้องการสื่อสารกับสมาชิก โดยจะสามารถบรอดแคสต์ไปยังสมาชิกของธุรกิจได้หลากหลายกลุ่ม ซึ่งมีวิธีดำเนินการดังนี้

1. ที่หน้าบริหารจัดการ Pointspot  ไปที่หัวข้อ ส่วนเสริม >> บรอดแคสต์ข้อความ โดยการใช้งานบรอดแคสต์ข้อความ  จะใช้ได้กับธุรกิจที่สมัครแพ็กเกจรายเดือน และอัตราค่าบริการจะคิดแยกจากราคาแพ็กเกจ โดยคิดค่าบริการ ดังนี้
    1.1 กรณีที่ทำการบรอดแคสต์ข้อความผ่าน SMS คิดค่าบริการ Chunk ละ 0.40 เครดิต (Chunk คือหน่วยย่อยของข้อความ SMS ในการบรอดแคสต์ข้อความ และ 70 ตัวอักษร = 1 Chunk สามารถส่งได้สูงสุด 3 Chunk / ข้อความ)
    1.2 กรณีที่ทำการบรอดแคสต์ข้อความผ่าน LINE คิดค่าบริการข้อความละ 0.10 เครดิต

หากต้องการเปิดใช้งานให้คลิกที่ปุ่ม Toggle เลื่อนเปิด ดังรูป

 

2. หลังจากเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้ว หากต้องการสร้าง บรอดแคสต์ข้อความ คลิกที่ปุ่ม +เพิ่มข้อความ จะมีตัวเลือกให้ 2 รูปแบบ คือ ข้อความทั่วไป และข้อความสำหรับ LINE

 

กรณีเลือก ข้อความทั่วไป

3. จะปรากฏรายละเอียดดังนี้

     - ตัวอย่างการแสดงผล คือ ตัวอย่าง ข้อความบรอดแคสต์ ก่อนกดสร้าง

     - ข้อความบรอดแคสต์ คือ ข้อความที่ผู้ดูแลระบบสามารถพิมพ์เพื่อแจ้งข่าวสารโปรโมชั่น สามารถใส่ได้สูงสุด 200 ตัวอักษร

     - การปรับแต่งข้อความ คือ ระบบจะสร้างชื่อสมาชิกให้ หากในข้อความท่านต้องการใส่ชื่อสมาชิก เช่น เรียนคุณXXX ระบบจะดึงชื่อสมาชิกตามกลุ่มเป้าหมายที่เลือกมาให้อัตโนมัติ  และ ลิงก์ธุรกิจ ในกรณีที่ต้องการแนบลิงก์ธุรกิจเข้าไปในข้อความ สามารถคลิกเลือกใช้งานได้เลย

     - เพิ่มลิงก์ คือ กรณีที่ต้องการใส่ลิงก์อื่นเพิ่มเติม ระบบจะทำการสร้างลิงก์แบบย่อให้ เพื่อให้ไม่เปลืองจำนวนตัวอักษรในข้อความ

     - ปุ่ม สร้าง และ ยกเลิก เอาไว้กดสร้าง  และ ยกเลิก ข้อความบรอดแคสต์ 

 

4. จากนั้นทำการใส่ ข้อความบรอดแคสต์  ตามที่ต้องการ ตามตัวอย่าง เช่น "เรียนคุณ $name โปรฉลอง 4.4 SALE! ลดราคาทั้งร้าน แถมได้สะสมพอยท์ด้วยนะคะ ช้อปเลย ช้อปเลย คลิก rp.link/5b1acf8bbed0 " ทำการคลิกเลือก "ชื่อจริง" กรณีต้องการดึงชื่อสมาชิกมาแสดงที่ข้อความ หรือ คลิกเลือก "ลิงก์ธุรกิจ" กรณีต้องการดึงลิงก์ธุรกิจมาแสดงที่ข้อความ

โดยการใส่ข้อความแนะนำให้พิมพ์ต่อกัน โดยไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่ จะทำให้การแสดงผลที่ฝั่งสมาชิกดูสวยงามขึ้น และข้อความจะสามารถใส่ได้สูงสุด 200 ตัวอักษร ซึ่งจำนวนตัวอักษรดังกล่าวจะมีผลต่อการคำนวณค่าบริการเพิ่มเติม ดังนี้

     4.1 การบรอดแคสต์ข้อความทาง sms จะคิดค่าบริการเป็น Chunk (Chunk ละ 0.40 เครดิต) ซึ่ง 1 ข้อความส่งได้สูงสุด 3 Chunk (1.20 เครดิต)
     4.2 การบรอดแคสต์ข้อความหากแจ้งเตือนทางไลน์ จะคิดค่าบริการข้อความละ 0.10 เครดิต / ข้อความ 

 

5. ในกรณีที่ต้องการใส่ลิงก์อื่นที่ไม่ใช่ลิงก์ธุรกิจที่ระบบสร้างให้ สามารถใส่ได้ โดยไปที่หัวข้อ "เพิ่มลิงก์" ทำการวางลิงก์ที่ต้องการแล้ว คลิก "สร้างลิงก์แบบย่อ" (โดยลิงก์แบบย่อจะสร้างได้แค่ 1 ครั้ง หากมีลิงก์อื่นสามารถวางลิงก์ที่ข้อความเพิ่มได้มากกว่า 1 ลิงก์)

จากนั้นระบบจำทำการสร้างลิงก์แบบย่อให้อัตโนมัติ ดังรูปหมายเลข 2 เรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม "สร้าง"

 

6. ระบบจะแสดง บรอดแคสต์ข้อความที่หน้ารวม หากต้องการสร้างเพิ่ม สามารถสร้างเพิ่มได้เรื่อยๆ โดยคลิกที่ "+ เพิ่มข้อความ" (เพิ่มได้ไม่จำกัด)

 

กรณีเลือก ข้อความสำหรับ LINE

1. จะปรากฏรายละเอียดดังนี้

     - ตัวอย่างการแสดงผล คือ ตัวอย่าง ข้อความบรอดแคสต์ ก่อนกดสร้าง

    - รูปภาพ อัตราส่วน 1:1 คือ รูปภาพที่ต้องการส่งบรอดแคสต์ โดยต้องมีอัตราส่วนเป็น 1:1 สามารถใส่ได้ 1 รูป

    - ชื่อหัวข้อ คือ หัวข้อสำหรับการบรอดแคสต์ สามารถใส่ได้สูงสุด 100 ตัวอักษร

     - ข้อความบรอดแคสต์ คือ ข้อความที่ผู้ดูแลระบบสามารถพิมพ์เพื่อแจ้งข่าวสารโปรโมชั่น สามารถใส่ได้สูงสุด 200 ตัวอักษร

     - การปรับแต่งข้อความ คือ ระบบจะสร้างชื่อสมาชิกให้ หากในข้อความท่านต้องการใส่ชื่อสมาชิก เช่น เรียนคุณXXX ระบบจะดึงชื่อสมาชิกตามกลุ่มเป้าหมายที่เลือกมาให้อัตโนมัติ 

     - เพิ่มลิงก์ คือ การใส่ลิงก์อื่นที่ต้องการเพิ่มเติม

     - ข้อความบนปุ่ม คือ การเพิ่มข้อความตามที่ต้องการ เพื่อสื่อให้สมาชิกทราบว่าสามารถคลิกได้

     - ปุ่ม สร้าง และ ยกเลิก สำหรับกดสร้าง และ ยกเลิก ข้อความบรอดแคสต์ 

 

2. จากนั้นทำการอัปโหลดรูปภาพ ใส่ชื่อหัวข้อ และข้อความบรอดแคสต์ตามที่ต้องการ ตามตัวอย่าง เช่น "เรียนคุณ $name โปรฉลอง 9.9 ซื้อ 1 แถม 1 กาแฟร้อนทุกเมนู แถมได้สะสมพอยท์ด้วยนะคะ วันนี้วันเดียวเท่านั้น กดรับโปรโมชั่นได้เลย" ทำการคลิกเลือก "ชื่อสมาชิก" กรณีต้องการดึงชื่อสมาชิกมาแสดงที่ข้อความ

ในกรณีที่ต้องการใส่ลิงก์อื่นเพิ่มเติม เพื่อให้สมาชิกคลิกไปยังลิงก์ที่ต้องการ สามารถใส่ได้ โดยไปที่หัวข้อ "เพิ่มลิงก์" ทำการวางลิงก์ และเพิ่มข้อความบนปุ่มเพื่อสื่อให้สมาชิกทราบว่าสามารถคลิกได้

3. เมื่อสร้างข้อความบรอดแคสต์จะปรากฎข้อความสำหรับ LINE และข้อความทั่วไป

4. เมื่อสร้างข้อความเรียบร้อยแล้ว หากต้องการส่งข้อความบรอดแคสต์ ให้ไปที่หัวข้อ "ส่งบรอดแคสต์" สามารถเลือกให้แสดงข้อความบรอดแคสต์แต่ละประเภทได้

5. ระบบจะให้ท่านทำการเลือกข้อความบรอดแคสต์ที่ท่านสร้างไว้ (สามารถเลือกได้ทีละ 1 ข้อความ) และเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการส่งบรอดแคสต์

การส่งบรอดแคสต์

วิธีการส่งบรอดแคสต์ทั้งแบบข้อความทั่วไป และข้อความสำหรับ LINE จะใช้วิธีการเดียวกัน ดังนี้

1. เมื่อสร้างข้อความเรียบร้อยแล้ว หากต้องการส่งข้อความบรอดแคสต์ ให้ไปที่หัวข้อ "ส่งบรอดแคสต์"

 

2. ระบบจะให้ท่านทำการเลือกข้อความบรอดแคสต์ที่ท่านสร้างไว้ (สามารถเลือกได้ทีละ 1 ข้อความ) และเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการส่งบรอดแคสต์

 

3. โดยสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งหมด 10 กลุ่ม ดังนี้

  

3.1 เลือกกลุ่มเป้าหมายจาก "สมาชิกทั้งหมด" คือระบบจะส่งให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกของธุรกิจ

 

3.2 เลือกกลุ่มเป้าหมายจาก "สมาชิกในกลุ่ม RFM" คือ ระบบจะไปดึงข้อมูลตามการวิเคราะห์ของ RFM Analysis ตามพฤติกรรมการมาใช้บริการมาให้ สามารถเลือกช่วงเวลาได้แบบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเลือกส่งได้ที่ละ 1 กลุ่ม 

สามารถเลือกสมาชิกในกลุ่ม RFM  ได้ทั้งหมด 10 กลุ่ม

 

3.3 เลือกกลุ่มเป้าหมายจาก "เกณฑ์การได้รับของรางวัล" สามารถบรอดแคสต์ข้อความเพื่อเชิญชวนสมาชิกที่มีสิทธิได้รับของรางวัลในแต่ละชิ้นมาแลกของรางวัลได้

โดยสามารถเลือกของรางวัลที่ต้องการได้ จากนั้นคลิกปุ่ม "ยืนยัน"

จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดของรางวัลที่เลือก และดึงจำนวนสมาชิกตามเกณฑ์การรับของรางวัลมาให้อัตโนมัติ (เงื่อนไขการรับของรางวัลจะอ้างอิงจากการตั้งค่าสิทธิการรับของรางวัลแต่ละชิ้น)

 

3.4 เลือกกลุ่มเป้าหมายจาก "ประวัติการซื้อสินค้า" เป็นการส่งบรอดแคสต์ข้อความให้กับสมาชิกที่เคยมาสะสมพอยท์ด้วยการให้พอยท์แบบรายสินค้า  ซึ่งจะเป็นการส่งบรอดแคสต์ข้อความที่ตรงกลุ่มมากขึ้น ให้ทำการคลิกปุ่ม "เลือกสินค้า" ที่ต้องการ

 

จากนั้นทำการคลิกเลือกสินค้าที่ต้องการ ซึ่งสามารถเลือกได้สูงสุด 5 รายการ

ทำการเลือกเงื่อนไขการซื้อสินค้า ในกรณีที่เลือกสินค้ามากกว่า 1 รายการ สามารถเลือกได้ดังนี้
     - ทั้งหมด ระบบจะส่งบรอดแคสต์ข้อความไปยังสมาชิกที่ซื้อสินค้าทุกรายการที่เลือกเท่านั้น
     - บางรายการ ระบบจะส่งบรอดแคสต์ข้อความไปยังสมาชิกที่ซื้อสินค้าบางรายการที่เลือกไว้

 

     

สามารถเลือกช่วงเวลาที่สมาชิกมาซื้อสินค้าได้ ดังรูป

 

3.5 เลือกกลุ่มเป้าหมายจาก "ป้ายกำกับสมาชิก" เป็นการส่งบรอดแคสต์ข้อความให้กับสมาชิกที่มีการติดป้ายกำกับสมาชิกไว้ เช่น ป้านกำกับสมาชิกกลุ่มขายปลีก, ป้ายกำกับสมาชิกกลุ่มขายส่ง เป็นต้น ทำการคลิกปุ่ม "ป้ายกำกับสมาชิก" ที่ต้องการ (คู่มือ ป้ายกำกับสมาชิก เพิ่มเติม คลิก)

จากนั้นเลือกป้ายกำกับที่ต้องการ ซึ่งสามารถเลือกได้สูงสุด 5 ป้ายกำกับ เรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม ยืนยัน

 

3.6 เลือกกลุ่มเป้าหมายจาก "จำนวนพอยท์" เป็นการส่งบรอดแคสต์ข้อความให้กับกลุ่มสมาชิกที่มีพอยท์ตามที่ธุรกิจระบุ เช่น ส่งให้กับกลุ่มสมาชิกที่มีพอยท์ 100 พอยท์ขึ้นไป เนื่องจากอาจเป็นกลุ่มที่มาใช้บริการบ่อย ๆ  เป็นต้น โดยสามารถเลือกช่วงจำนวนพอยท์ได้ 3 ช่วง ได้แก่ ตั้งแต่, มากกว่า/เท่ากับ และ น้อยกว่า/เท่ากับ 

ตัวอย่าง เลือกส่งคูปองให้กับสมาชิกที่มีพอยท์ตั้งแต่ 100 ถึง 1000 พอยท์ เป็นต้น

 

3.7 เลือกกลุ่มเป้าหมายจาก "เดือนเกิด" โดยสามารถเลือกส่งบรอดแคสต์ข้อความให้กับสมาชิกที่เกิดในเดือนนั้น ๆ โดยดึงข้อมูลเดือนเกิดมาจากการกรอกสมัครสมาชิก เพื่อเป็นส่วนลดพิเศษในวันเกิดได้ทันที

 

3.8 เลือกกลุ่มเป้าหมายจาก "บัตรสมาชิก" คือ ในกรณีที่ธุรกิจนั้น ๆ มีการใช้งานระบบบัตรสมาชิก จะสามารถเลือกส่งบรอดแคสต์ข้อความไปยังสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มบัตรสมาชิกได้ 

 

3.9  เลือกกลุ่มเป้าหมายจาก "ผู้ใช้ที่รอการสมัคร" ในกรณีที่ต้องการส่งบรอดแคสต์ข้อความให้กับกลุ่มที่เคยส่งพอยท์ให้แต่ยังไม่สมัครสมาชิก เพื่อเชิญชวนให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้ง (หมายเหตุ : กลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้รอการสมัครจะสามารถเลือกใช้งานได้เฉพาะธุรกิจที่ตั้ง Sender Name เท่านั้น)

 

3.10 เลือกกลุ่มเป้าหมายจาก "ระบุรายบุคคล"  กรณีที่ต้องการส่งบรอดแคสต์ข้อความให้เฉพาะสมาชิกบางท่าน ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 8 กลุ่ม ด้านบน สามารถทำได้โดยการกรอกเบอร์โทรศัพท์ หรือ PointSpot ของสมาชิก ส่งได้สูงสุด 1,000 รายการ/ครั้ง

 

 

 4. จากนั้นเลือกช่องทางการบรอดแคสต์ข้อความได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

     หมายเลข 1 เลือกโดระบบ คือ หากสมาชิก Login ผ่าน LINE ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปทาง LINE แต่หากไม่ได้ Login ผ่าน LINE ระบบจะส่งแจ้งเตือนไปทาง SMS
     หมายเลข 2 SMS คือ ไม่ว่าลูกค้าจะ Login ใช้ระบบผ่านทางไหน ระบบก็จะส่งแจ้งเตือนไปทาง SMS เท่านั้น
     หมายเลข 3 LINE คือ จะส่งการแจ้งเตือนไปยังสมาชิกที่ Login ทาง LINE เท่านั้น

 

5. ทำการเลือกบรอดแคสต์ข้อความ, เลือกกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการบรอดแคสต์ที่ต้องการ ตัวอย่างขอเลือกกลุ่มเป้าหมาย RFM และช่องทางการบรอดแคสต์โดยระบบ  จากนั้นคลิกปุ่ม "ยืนยัน"

 

 

6. ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือน ดังนี้

     ค่าบริการบรอดแคสต์
     ช่องทาง SMS, LINE, อีเมล จำนวน  XX  รายการ  ค่าบริการ  XX  บาท

     รวม จำนวน  XX  รายการ  ค่าบริการ  XX  บาท

เมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วคลิกที่ปุ่มยืนยันเพื่อส่งบรอดแคสต์ข้อความไปยังสมาชิก

 

 

7. หลังจากคลิกปุ่ม ยืนยัน ระบบจะทยอยส่งข้อความบรอดแคสต์ไปให้สมาชิกตามกลุ่มเป้าหมายที่เลือกทาง SMS โดยหากส่งยังไม่เรียบร้อย สถานะ จะแสดงเป็น "กำลังดำเนินการ" 

 

8. หากระบบทำการส่งข้อความบรอดแคสต์ เรียบร้อยแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น "สำเร็จ" โดยข้อความบรอดแคสต์นี้ระบบจะส่งเป็น SMS ไปยังสมาชิก ดังรูป

 

การแสดงผลฝั่งสมาชิก

หลังจากที่ธุรกิจทำการส่งข้อความบรอดแคสต์ให้สมาชิก จะได้รับการแจ้งเตือนทาง  SMS หรือทาง LINE OA 

ตัวอย่างการส่งแจ้งเตือนไปทาง LINE ทั้งในรูปแบบข้อความทั่วไปและข้อความสำหรับ LINE ดังรูป

       

 

 

หมายเหตุ

1. การบรอดแคสต์ข้อความ จะคิดค่าบริการแยกจากแพ็กเกจ และใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจรายเดือนเท่านั้น 

2. การรับการแจ้งเตือนบรอสแคสต์ข้อความ สามารถเลือกส่งแจ้งเตือนได้ 3 รูปแบบ โดยผ่านทาง  SMS แต่หากธุรกิจไหนเปิดใช้งานฟีเจอร์ LINE Login และมีสมาชิก Login ผ่าน LINE สามารถเลือกส่งการส่งแจ้งเตือนไปทาง LINE ได้  (ดูคู่มือ LINE Login คลิก)

3. ค่าบริการหากส่งการแจ้งเตือนผ่าน SMS คิดค่าบริการ Chunk ละ 0.40 บาท โดยการบรอดแคสต์ข้อความ 1 ครั้งจะใส่ได้สูงสุด  3 Chunk (200 ตัวอักษร)

4. Chunk คือหน่วยย่อยของข้อความ SMS ในการบรอสแคสต์ข้อความ และ 70 ตัวอักษร = 1 Chunk

5. กรณีที่ทำการบรอสแคสต์ข้อความผ่าน LINE คิดค่าบริการข้อความละ 0.10 บาท