การใช้งานคูปอง

วิธีการใช้งานคูปอง (Activate coupon)

สำหรับธุรกิจที่มีการสร้างคูปองของรางวัล สมาชิกจะสามารถใช้พอยท์แลกคูปองของรางวัลได้ หรือหากธุรกิจมีการส่งคูปองโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้สมาชิก คูปองทั้งหมดของสมาชิกจะถูกเก็บที่เมนู ''คูปองของฉัน'' เมื่อลูกค้านำคูปองมาแลกของรางวัล สามารถคลิกเลือกคูปองที่ต้องการ ระบบจะแสดง QR Code และรหัสคูปองตามรูปด้านล่าง

  


ผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการใช้งานคูปอง (Activate Coupon) เพื่อให้คูปองนั้นถูกใช้แล้วและไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

วิธีการใช้คูปองสามารถทำได้ดังนี้

    1. ในระบบบริหารจัดการ PointSpot สังเกตแถบเมนูด้านซ้ายมือ คลิกเมนู "คูปอง/ของรางวัล" (Coupon/Rewards)

    2. คลิกที่เมนู "ใช้งานคูปอง" (Activate Coupon) สามารถนำรหัสคูปองมากรอกที่หน้าใช้งานคูปอง (Activate Coupon) หรือคลิกสัญลักษณ์ QR Code เพื่อสแกน QR Code ของคูปอง ระบบจะแสดงข้อมูลของสมาชิกและรายละเอียดคูปอง
เมื่อตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อย คลิก "ใช้งาน" (Activate) เพื่อใช้คูปอง 


    3. ระบบจะให้คลิก ยืนยัน การใช้งานคูปอง อีกครั้ง

    4. จากนั้นสถานะคูปอง จะเปลี่ยนเป็น ใช้งานแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกค่ะ