ประวัติการทำรายการ

วิธีดูประวัติการทำรายการ (Transactions)

ในหัวข้อ ประวัติการทำรายการ เป็นวิธีการตรวจสอบประวัติการให้พอยท์ สำหรับทุก ๆ พอยท์ และการแลกคูปอง ของรางวัลของสมาชิก โดยธุรกิจสามารถตรวจสอบประวัติการให้พอยท์ หรือ Transactions ได้ง่าย ๆ พร้อมทั้งสามารถเลือกตัวกรอกเพื่อดูข้อมูลตามที่ต้องการได้ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้

1. ในระบบบริหารจัดการ Pointspot ให้ท่านสังเกตที่หัวข้อเมนูด้านซ้ายมือที่ชื่อ "พอยท์" (Points)

2. คลิกที่เมนู "ประวัติการทำรายการ" (Transactions) เพื่อตรวจสอบประวัติการให้พอยท์ หรือการแลกรับของรางวัล

3. ภายในหน้าประวัติการทำรายการ ท่านสามารถดูรายการ การให้พอยท์, โอนพอยท์, การแลกของรางวัล, การสร้างคูปองโปรโมชั่น, การสร้างคูปองแนบใบเสร็จ และการสร้างคูปองต้อนรับ  โดยระบบจะแสดงผลจากการทำรายการล่าสุดก่อน


4. หากต้องการดูประวัติการทำรายการของลูกค้าเป็นรายบุลคล สามารถค้นหาด้วยเบอร์โทรศัพท์หรือ PointSpot ID ได้

 

5. ถ้ามีลูกค้ากดแลกของรางวัลเข้ามา ผู้ดูแลระบบสามารถเข้ามากดแลกของรางวัลให้ลูกค้าได้ผ่านหน้าประวัติการทำรายการ โดยคลิกที่ปุ่ม ใช้งาน ของรางวัลที่ต้องกดกดแลก


6. นอกจากจะสามารถใช้งานคูปองของรางวัลได้แล้ว  ในหน้าประวัติการทำรายการของสมาชิก (Admin view coupon personal) ยังสามารถดูรายละเอียดคูปองที่สมาชิกได้รับจากธุรกิจได้ โดยคลิกเข้าไปที่หัวข้อ เบอร์โทรศัพท์

 

7. ระบบจะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ คูปองของสมาชิก ดังนี้

     - สามารถกด Redeem coupon ได้ โดยที่ไม่ต้องกดใช้งาน coupon จากเครื่องสมาชิก สามารถใช้ได้กับคูปองต้อนรับ, คูปองโปรโมชั่น และ คูปองแนบ

     - สามารถกด Redeem coupon ของรางวัลสะสมแต้ม กรณีที่สมาชิกกดแลกเข้ามาแล้ว

     - สามารถตรวจสอบสถานะคูปองได้ 4 สถานะ คือ ทั้งหมด, พร้อมใช้, ใช้งานแล้ว และ หมดอายุ

8. หากท่านต้องการดูประวัติการทำรายการที่เจาะจงมากขึ้น สามารถใช้ตัวกรองเพื่อค้นหารายละเอียดได้ โดยคลิกที่ หัวข้อ ตัวกรอง ดังรูป

9. จากนั้นระบบจะแสดง ตัวกรองให้เลือกค้นหาประวัติการทำรายการทั้งหมด 6 หัวข้อ คือ ผู้ดูแลระบบ, กิจกรรม, ประเภท, ป้ายกำกับรายการ, ป้ายกำกับสมาชิก และสินค้า

 

10. หัวข้อ ผู้ดูแลระบบ ในกรณีที่ธุรกิจท่านมีผู้ดูแลระบบหลายคน ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะดูประวัติการทำรายการของผู้ดูแลระบบคนไหน หรือ เลือกดูทั้งหมดก็ได้เช่นกัน

 

11. หัวข้อ กิจกรรม สามารถเลือกดูกิจกรรมได้จาก พอยท์, คูปอง และบัตรสมาชิก

12. หัวข้อ ประเภท สามารถเลือกดูประเภท ได้จาก พอยท์, คูปอง และบัตรสมาชิก โดยในแต่ละประเภทสามารถดูประวัติรายการแบบย่อยเพิ่มเติมได้ เช่น ต้องการดูแค่การส่งพอยท์ เป็นต้น

13. หัวข้อ ป้ายกำกับรายการ ในกรณีที่ท่านส่งพอยท์ หรือดึงพอยท์ จะสามารถติดป้ายกำกับรายการได้ และสามารถกรองดูดูตามป้ายกำกับรายการที่ต้องการได้เช่นกัน

14. หัวข้อ ป้ายกำกับสมาชิก ในกรณีที่ท่านมีการติดป้ายกำกับสมาชิก สามารถกรองดูตามป้ายกำกับสมาชิกได้เช่นกัน

15. หัวข้อ สินค้า ในกรณีที่ท่านใช้งานระบบพอยท์รายสินค้า สามารถเลือกดูตามหมวดหมู่สินค้าได้เช่นกัน

 

16. เลือกตัวกรอง ตามที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ใช้งาน เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม จากนั้น ระบบจะแสดงข้อมูลตามตัวกรองที่ท่านเลือก โดยแสดง เบอร์โทรศัพท์, รายการ, พอยท์ และ การกระทำ