แบบฟอร์มลงทะเบียน

แบบฟอร์มลงทะเบียน (Registration Form)

       แบบฟอร์มลงทะเบียน คือ แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลที่ทางธุรกิจกำหนดคำถาม หรือ ข้อมูลที่ต้องการเก็บเพิ่มเติมจากสมาชิก เพื่อให้ธุรกิจสามารถเก็บข้อมูลที่ต้องการได้มากขึ้น โดยผู้ดูแลระบบสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ตามต้องการ

 

ธุรกิจสามารถตั้งค่าคำถามแบบฟอร์มลงทะเบียนได้สูงสุด 3 คำถาม โดยมีวิธีการตั้งค่า ดังนี้
1. ไปที่เมนู ตั้งค่า ด้านซ้าย และ เลือก แบบฟอร์มลงทะเบียน จากนั้นสามารถคลิก Toggle เพื่อเปิดการใช้งาน

 

2. เลือก "เพิ่มคำถาม" เพื่อสร้าง คำถามสำหรับแบบฟอร์มลงทะเบียน

 

3. แบบฟอร์มลงทะเบียนจะมีหัวข้อในการตั้งค่าคำถาม และ มีตัวอย่างแบบฟอร์ม ด้านขวามือ เพื่อดูตัวอย่างการตั้งค่าคำถามในหน้าสมาชิก วิธีการตั้งค่าคำถามสามารถทำได้ดังนี้
หมายเลข 1 หัวข้อคำถาม คือ หัวข้อที่ระบุคำถามที่ต้องการ ทำการกดไปที่  ปุ่มแก้ไข


หัวข้อคำถามระบุได้ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ สามารถกรอกข้อมูลได้สูงสุด 50 ตัวอักษร ตัวอย่าง: เมนูที่ท่านชื่นชอบ


หมายเลข 2 ประเภทคำตอบ คือ การตอบคำถามของสมาชิก โดยสามารถ เลือกได้ 3 ประเภท ดังนี้
• ข้อความสั้น สมาชิกสามารถระบุคำตอบได้สูงสุด 100 ตัวอักษร


• 
ข้อความยาว สมาชิกสามารถระบุคำตอบได้สูงสุด 200 ตัวอักษร


 • ตัวเลือก ธุรกิจสามารถระบุตัวเลือกได้สูงสุด 100 ตัวเลือก เมื่อกด ตัวเลือก แล้ว จากนั้นกด จัดการตัวเลือก เพื่อเพิ่มข้อมูล

 
เมื่อเข้าหน้า จัดการตัวเลือก ให้กด เพิ่มตัวเลือก


สามารถระบุตัวเลือก โดยใส่ความยาวได้สูงสุด 50 ตัวอักษร ต่อ 1 บรรทัด หากเริ่มบรรทัดใหม่จะระบุตัวเลือกถัดไปทันที หากเพิ่มเรียบร้อยแล้ว กด ยืนยันตัวเลือกที่ธุรกิจเพิ่ม สามารถเพิ่มป้ายกำกับที่ธุรกิจเคยตั้งค่าไว้ เมื่อสมาชิกเลือกตัวเลือก ระบบจะทำการติดป้ายกำกับให้กับสมาชิกโดยอัตโนมัติ
หากธุรกิจยังไม่เคยตั้งค่าสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่ ป้ายกำกับ หากต้องการตั้งค่า กดไปที่  ปุ่มบวก


เลือกป้ายกำกับสมาชิกที่ต้องการแท็กกับตัวเลือก สามารถแท็กป้ายกำกับได้สูงสุด 5 ป้ายกำกับ หากแท็กป้ายกำกับเรียบร้อยแล้ว กด ยืนยัน
ตัวอย่าง: ตัวเลือก - ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต และ ป้ายกำกับ - ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

 


เมื่อยืนยันแล้ว จะมีป้ายกำกับที่เลือกขึ้นมาด้านหลัง และกด บันทึก

 

 

หมายเลข 3 ข้อความตัวอย่าง คือ ข้อความตัวอย่างที่อยู่ในช่องคำตอบ เพื่อเป็นแนวทางในการตอบ สามารถแก้ไขข้อความโดยกด ข้อความตัวอย่างระบุได้ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ สามารถกรอกข้อมูลได้สูงสุด 50 ตัวอักษร ตัวอย่าง: โปรดระบุเมนูที่ท่านชื่นชอบ


หมายเลข 4 บังคับกรอก คือ การบังคับให้สมาชิกกรอกข้อมูล ไม่สามารถข้ามในการตอบคำถามได้ ในการตั้งค่า จะมีตัวอย่างอยู่ด้านขวามือ


หมายเลข 5 แสดงข้อมูลที่ คือ การเลือกแสดงข้อมูลที่สมาชิกกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน จะแสดงผลข้อมูลแบบฟอร์มลงทะเบียน บนหน้าสมาชิก ที่เมนู ข้อมูลที่คุณให้กับธุรกิจ


หมายเลข 6 การแก้ไข คือ ธุรกิจสามารถให้สมาชิกที่มีการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มลงทะเบียนไปแล้ว สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลที่ให้ไว้ได้ หากเลือกให้แก้ไขได้ ระบบจะทำการเลือกการแสดงที่ หน้าข้อมูลที่คุณให้กับธุรกิจ บนหน้าสมาชิก โดยอัตโนมัติ

 

4. เมื่อดำเนินการตั้งค่าแบบฟอร์มลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กด บันทึก

 

5. หากทางธุรกิจมีการใช้งาน บัตรสมาชิก ธุรกิจสามารถกำหนดให้คำถามแบบฟอร์มลงทะเบียน สามารถแสดงบนบัตรสมาชิกได้ โดยสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ คือ

 • ไม่แสดง คือ ไม่แสดงรายการแบบฟอร์ม
 • เลือกแบบฟอร์มลงทะเบียน 1 รายการ ที่ทำการตั้งค่าจากธุรกิจ


6. ธุรกิจสามารถดูหน้าตัวอย่างของแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ 3 รายการ ดังนี้
 • หน้าลงทะเบียน สำหรับสมาชิกที่ไม่เคยสมัครสมาชิกและติดตามธุรกิจมาก่อน


 •  
หน้าติดตามธุรกิจ สำหรับสมาชิกที่มีบัญชี Pointspot และต้องการติดตามธุรกิจ •  
หน้าป๊อปอัพ สำหรับสมาชิกที่ยังไม่ตอบคำถามแบบฟอร์มที่ธุรกิจบังคับกรอก


 
7. ธุรกิจสามารถแก้ไขคำตอบ ที่สมาชิกลงทะเบียนข้อมูลเข้ามาได้ โดยทำการค้นหาสมาชิกที่หน้าข้อมูลสมาชิก และกด แก้ไข จากนั้นธุรกิจสามารถแก้ไข คำตอบ ที่สมาชิกได้ทำการตอบแบบฟอร์มเข้ามา หากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กด บันทึก 


 

8. ธุรกิจสามารถ Export ข้อมูลการตอบแบบฟอร์ม ของสมาชิกได้ โดยกดไปที่เมนู สมาชิก และเข้าไปที่ ข้อมูลสมาชิก จากนั้นเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ กด ใช้งาน และเลือก ส่งออกข้อมูล 


 

ตัวอย่าง รีพอร์ต ข้อมูลการตอบแบบฟอร์ม ของสมาชิก