การเพิ่มของรางวัลสะสมแต้ม

การเพิ่มของรางวัลสะสมแต้ม (Redeem rewards)

ของรางวัลสะสมแต้ม คือของรางวัลที่ทางร้านต้องสร้างขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกที่สะสมแต้มกับทางร้านสามารถนำมาแลกของรางวัลได้ เมื่อสะสมแต้มครบตามเงื่อนไขที่กำหนด  ซึ่งของรางวัลต่างๆเหล่านี้ แนะนำให้เป็นของรางวัลที่ดึงดูดใจลูกค้า หรืออาจเป็นของรางวัลที่เป็นสินค้าภายในร้าน เพราะลูกค้าบางคนซื้อของเป็นประจำอยู่แล้วก็อยากได้ของที่ซื้อเป็นรางวัล หรือของรางวันสุดพิเศษหากลูกค้าอยากได้ก็จะช่วยให้ลูกค้ามีโอกาสกลับมาซื้อซ้ำและแลกของรางวัลที่ร้านมากขึ้นค่ะ


ตัวอย่าง การแสดงผลของรางวัลสะสมแต้มสำหรับสมาชิก

วิธีการเพิ่มของรางวัลสะสมแต้ม

ในระบบบริหารจัดการ PointSpot ท่านสามารถบริหารจัดการของรางวัลสะสมแต้ม ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ให้ท่านสังเกตแถบเมนูด้านซ้าย คลิกเมนู "คูปอง / ของรางวัล" (Coupon / Rewards)

2. คลิกที่เมนู "ของรางวัลสะสมแต้ม" (Redeem Rewards) เพื่อบริหารจัดการรายการของรางวัลสะสมแต้ม

3. คลิกที่ "เพิ่มของรางวัล" (Add Rewards) เพื่อเพิ่มคูปองของรางวัล

4. ใส่รายละเอียดของรางวัล ดังนี้

    4.1 อัปโหลดรูปภาพของรางวัล

    4.2  ใส่ชื่อของรางวัล

    4.3 กรอกรายละเอียดของรางวัล

    4.4 จำนวนพอยท์ที่ใช้แลกรับของรางวัลนี้

    4.5 ระยะเวลาในการแลกของรางวัล

    4.6 กำหนดจำนวนวันหมดอายุหลังจากแลกของรางวัล  คือหลังจากที่สมาชิกกดแลกของรางวัล สามารถนำกลับไปแลกที่ร้านได้ภายในกี่วัน

    4.7 การจำกัดจำนวนการแลกของรางวัล แบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อย ดังนี้

           -  สิทธิ์การแลกทั้งหมด คือ การใส่จำนวนของรางวัลทั้งหมดว่ามีกี่สิทธิ์
           -  แสดงจำนวนของรางวัลคงเหลือ (แสดงผลในมุมมองสมาชิก) หากมีการกำหนดสิทธิ์การแลกของรางวัล  จึงจะสามารถกำหนดจำนวนคงเหลือที่ต้องการให้สมาชิกมองเห็นได้ หรือ หากไม่กำหนดจำนวนระบบจะแสดงคำว่า "จำนวนจำกัด" ให้อัตโนมัติ

 

5. หลังจากใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม "สร้าง" เพื่อบันทึก (หัวข้อที่มีสัญลักษณ์ * คือ จำเป็นต้องกรอก)


6. เพียงเท่านี้ลูกค้าก็จะมองเห็นของรางวัลที่ร้านเพิ่มไว้ และสามารถกดแลกได้เมื่อพอยท์สะสมเป็นไปตามเงื่อนไข

ตัวอย่าง ของรางวัลสะสมแต้ม

7. จากนั้นหากต้องการทราบว่ามีสมาชิกคนไหนมากดแลกของรางวัลอะไรไปบ้าง ให้ไปที่หัวข้อ "รายการแลกของรางวัล"

8.  สามารถเลือกช่วงเวลาที่สมาชิกมาแลกของรางวัลได้ ดังรูป

 

9. สามารถเลือก ชื่อของรางวัลที่ต้องการได้ เช่น ทั้งหมด หรือ บางชิ้น จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ใช้งาน"


10. ระบบจะดึงข้อมูล รายการแลกของรางวัลมาให้ดังนี้

     - วันที่ทำรายการ
     - PointSpot ID 
     - ชื่อสมาชิก
     - รหัสคูปอง
     - สถานะ
     - พอยท์ที่ใช้แลก

และสามารถ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ xls เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

 


 

หมายเหตุ การแสดงผลของรางวัลในฝั่งของสมาชิกจะแตกต่างกันออกไปตามการตั้งค่า ดังตัวอย่างต่อไปนี้

     1. การแสดงผลของรางวัลกรณีไม่ได้กำหนดวันหมดอายุหลังจากกดและ และไม่ได้จำกัดสิทธิ์และจำนวนในการแลก


     2. การแสดงผลของรางวัลกรณี กำหนดจำนวนวันหมดอายุหลังจากกดเเลกของรางวัล ซึ่งลูกค้าจะมองเห็นวันหมดอายุที่ตั้งไว้ตอนที่กดเข้าไปแลกของรางวัล


     3. การแสดงผลของรางวัลกรณี กำหนดจำนวนวันหมดอายุหลังจากกดเเลกของรางวัล และกำหนดสิทธิ์การแลกต่อสมาชิกไว้ สมาชิกจะมองเห็นจำนวนสิทธิ์ที่สามารถแลกได้


     4. การแสดงผลของรางวัลกรณี กำหนดจำนวนวันหมดอายุหลังจากกดเเลกของรางวัล, กำหนดสิทธิ์การแลกต่อสมาชิกไว้ และสิทธิ์การแลกทั้งหมด สมาชิกจะมองเห็นจำนวนสิทธิ์ที่สามารถแลกได้ และจำนวนของรางวัลคงเหลือ


     5. การแสดงผลของรางวัลกรณี กำหนดเฉพาะสิทธิ์การแลกทั้งหมด


     6. การแสดงผลของรางวัลกรณี กำหนดเฉพาะสิทธิ์การแลกต่อสมาชิก

 

    7. การแสดงผลของรางวัลกรณี กำหนดเฉพาะสิทธิ์การแลกทั้งหมด  และไม่ใส่จำนวนของรางวัลคงเหลือ  กรณีไม่กำหนดจำนวน ระบบจะแสดงคำว่า "จำนวนจำกัด"