Activities

Activities คือ กิจกรรมข้อมูลความเคลื่อนไหวที่สำคัญในธุรกิจของคุณ เพื่อให้ผู้แลธุรกิจสามารถทราบถึงความเคลื่อนไหวในแต่ละช่วงเวลา ว่ามีกิจกรรมไหนเกิดขึ้นบ้าง 

 

โดยกิจกรรมของ Activities (กิจกรรมความเคลื่อนไหว) ที่ระบบทำการแสดงผลนั้น จะประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี้

1. การเเลกของรางวัล, การกดรับคูปองแจกฟรี ในฝั่งของสมาชิก


2. การ Activate คูปอง/ของรางวัล และ คูปองแจกฟรี


3. การสมัครสมาชิก


4. การให้คะแนนความความพึงพอใจเเละแสดงความคิดเห็น


5. การจ่ายพอยท์ให้กับธุรกิจ