ระบบบัตรสมาชิกอัตโนมัติ

ระบบบัตรสมาชิกอัตโนมัติ เป็นระบบที่เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการออกบัตรสมาชิกให้ลูกค้าอัตโนมัติตามจำนวนพอยท์ที่ได้รับ เช่น เมื่อสมาชิกซื้อสินค้าและสะสมพอยท์ครบ 500 พอยท์จะได้รับบัตรสมาชิก Red Card แต่เมื่อสะสมครบ 1,000 พอยท์ก็จะได้เลื่อนระดับเป็น Green Card เพื่อรับสิทธิพิเศษทันที เป็นต้น โดยการปรับระดับบัตรสมาชิกจะสามารถปรับได้ตามจำนวนพอยท์ที่สมาชิกได้รับ และแอดมินสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ดังนี้

1. ก่อนที่จะเริ่มใช้งานระบบบัตรสมาชิกอัตโนมัติ แนะนำให้ท่านไปสร้างประเภทบัตรสมาชิกไว้ก่อน โดยไปที่เมนู "สมาชิก" จากนั้นเลือก "บัตรสมาชิก" (สามารถดูคู่มือการสร้างประเภทบัตรสมาชิกได้ที่ การสร้างบัตรสมาชิก)

2. จากนั้นไปที่เมนู Automation และเลือกหัวข้อ "บัตรสมาชิก"

 

3. เลื่อน Togle เพื่อเปิดใช้งานระบบปรับระดับบัตรสมาชิกอัตโนมัติ ดังรูป

4. การปรับระดับบัตรสมาชิกระบบจะปรับจากจำนวนพอยท์ที่สมาชิกได้รับจากธุรกิจ โดยสามารถเลือกระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณพอยท์ที่ได้รับเพื่อส่งบัตรสมาชิก ได้ 4 ช่วงเวลาคือ

  • 1 เดือนล่าสุด คือ เมื่อแอดมินทำการตั้งค่าการส่งบัตรสมาชิกอัตโนมัติที่ระบบหลังบ้านแล้ว และมีการส่งพอยท์ไปยังสมาชิก ระบบจะนำพอยท์ที่สมาชิกได้ รับ 1 เดือนล่าสุดมาคำนวณเพื่อออกบัตรสมาชิก 
  • 3 เดือนล่าสุด เมื่อแอดมินทำการตั้งค่าการส่งบัตรสมาชิกอัตโนมัติที่ระบบหลังบ้านแล้ว และมีการส่งพอยท์ไปยังสมาชิก ระบบจะนำพอยท์ที่สมาชิกได้ รับ 3 เดือนล่าสุดมาคำนวณเพื่อออกบัตรสมาชิก 
  • 6 เดือนล่าสุด เมื่อแอดมินทำการตั้งค่าการส่งบัตรสมาชิกอัตโนมัติที่ระบบหลังบ้านแล้ว และมีการส่งพอยท์ไปยังสมาชิก ระบบจะนำพอยท์ที่สมาชิกได้ รับ 6 เดือนล่าสุดมาคำนวณเพื่อออกบัตรสมาชิก 
  • 12 เดือนล่าสุด เมื่อแอดมินทำการตั้งค่าการส่งบัตรสมาชิกอัตโนมัติที่ระบบหลังบ้านแล้ว และมีการส่งพอยท์ไปยังสมาชิก ระบบจะนำพอยท์ที่สมาชิกได้ รับ 12 เดือนล่าสุดมาคำนวณเพื่อออกบัตรสมาชิก 
 
ตัวอย่าง 
- ธุรกิจ A ทำการตั้งค่าและเปิดใช้งานการส่งบัตรสมาชิกอัตโนมัติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 และเลือกระยะเวลาในการคำนวณพอยท์เป็น "1 เดือนล่าสุด"
- มีการส่งพอยท์ให้กับนาย B ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ครั้งแรกหลังจากตั้งค่า 
- ระยะเวลาที่ใช้คำนวณพอยท์ที่ได้รับ 1 เดือนล่าสุดคือระบบจะนำพอยท์ที่นาย B ได้รับตั้งแต่ 27 มีนาคม 2565 ถึง 27 เมษายน 2565
-ตั้งแต่ 27 มีนาคม 2565 ถึง 27 เมษายน 2565 นาย B ได้รับพอยท์ทั้งหมด 500 พอยท์ ซึ่งตรงกับเงื่อนไขบัตรแบบ Basic Member ระบบก็จะส่งบัตรประเภทนี้ให้นาย B อัตโนมัติ
 
หมายเหตุ * การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้กับสมาชิกที่ได้รับพอยท์ครั้งถัดไปเท่านั้น

5. จากนั้นทำการตั้งค่าบัตรสมาชิกแต่ละระดับว่าจะต้องใช้จำนวนพอยท์เท่าไหร่ถึงจะได้รับบัตร โดยระบบจะใส่เป็นค่าตัวอย่างให้ซึ่งสามารถแก้ไขเป็นจำนวนพอยท์ที่ท่านต้องการได้ทันที

ในกรณีที่ท่านยังไม่ได้สร้างประเภทบัตรสมาชิกระบบจะแจ้งเตือนว่าไม่พบบัตรสมาชิก ท่านสามารถคลิกที่ปุ่ม "กดที่นี่เพื่อตั้งค่า" เพื่อเพิ่มบัตรสมาชิกได้เช่นกัน

6. ทำการแก้ไขจำนวนพอยท์ที่ท่านต้องการส่งบัตรสมาชิกให้ลูกค้า โดยขอยกตัวอย่างดังนี้
     - Basic Member สมาชิกต้องได้รับพอยท์ตั้งแต่ 500 - 999 พอยท์ ระบบจึงจะส่งบัตรสมาชิกให้อัตโนมัติ
     - Gold Member สมาชิกต้องได้รับพอยท์ตั้งแต่ 1000 - 999 พอยท์ ระบบจึงจะส่งบัตรสมาชิกให้อัตโนมัติ
     - Platinum Member สมาชิกต้องได้รับพอยท์ตั้งแต่ 2,000 พอยท์ขึ้นไป ระบบจึงจะส่งบัตรสมาชิกให้อัตโนมัติ

7. เมื่อทำการเลือก "ระยะเวลาที่ใช้คำนวณพอยท์ที่ได้รับ" และ "จำนวนพอยท์เพื่อรับบัตรแต่ละระดับ" เรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้คลิกที่ปุ่มบันทึก

หมายเหตุ * การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้กับสมาชิกที่ได้รับพอยท์ครั้งถัดไปเท่านั้น

8. จากนั้นให้ตั้งค่าเพิ่มเติมที่หัวข้อ "การปรับลดบัตรสมาชิก" คือระบบจะปรับลดระดับบัตรสมาชิกอัตโนมัติตามอายุบัตรสมาชิกหรือพอยท์ที่ได้รับ โดยสามารถเลือกเงื่อนไขการปรับลดได้ 2 รูปแบบ คือ "วันหมดอายุของบัตรสมาชิก" และ "จำนวนพอยท์ที่ได้รับ"

     8.1 ปรับลดบัตรสมาชิกโดยอ้างอิงจากเงื่อนไข "วันหมดอายุของบัตรสมาชิก" คือการปรับลดบัตรสมาชิกที่ส่งให้ลูกค้าจะไปอ้างอิงตามวันหมดอายุที่ตั้งไว้ที่เมนูประเภทบัตรสมาชิก 

     ตัวอย่างวันหมดอายุกรณีเลือกเงื่อนไขการปรับลดบัตรสมาชิกแบบ "วันหมดอายุของบัตรสมาชิก"

     8.2 ปรับลดบัตรสมาชิกโดยอ้างอิงจากเงื่อนไข "จำนวนพอยท์ที่ได้รับ" คือการปรับลดบัตรสมาชิกที่ส่งให้ลูกค้าจะไปอ้างอิงจากความถี่ที่ท่านเลือก ซึ่งสามารถเลือกได้ 4 รูปแบบ คือ 
- ทุกเดือน ตัดรอบการตรวจสอบพอยท์ในวันสุดท้ายของทุกเดือน
- ทุกไตรมาส ตัดรอบการตรวจสอบพอยท์ในวันสุดท้ายของเดือน มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค.
- ทุกครึ่งปี ตัดรอบการตรวจสอบพอยท์ในวันสุดท้ายของเดือน มิ.ย., ธ.ค.
- ทุกปี ตัดรอบการตรวจสอบพอยท์ในวันสุดท้ายของเดือน ธ.ค.

     8.3 เมื่อเลือกเงื่อนไขการปรับลดบัตรสมาชิกเรียบร้อย ให้คลิกที่ปุ่ม "บันทึก"

12. จากนั้นระบบจะให้คลิกปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อยืนยันการตั้งค่าอีกครั้ง 

 13. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเมื่อสมาชิกได้รับพอยท์ตามช่วงเวลาที่กำหนด และตามเกณฑ์การออกบัตรที่ตั้งไว้ระบบจะส่งบัตรไปสมาชิกอัตโนมัติ โดยสมาชิกสามารถดูบัตรที่ได้รับที่หน้าธุรกิจ ตัวอย่างดังรูป

  

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. การตั้งค่าการปรับระดับบัตรสมาชิกอัตโนมัติจะถูกนำไปใช้กับสมาชิกที่ได้รับพอยท์ครั้งถัดไปเท่านั้น

2. การปรับระดับบัตรสมาชิกอัตโนมัติระบบจะปรับให้สมาชิกทันทีเมื่อจำนวนพอยท์ถึงตามที่ตั้งค่าไว้ จะนับเป็นการทำรายการ 1 รายในแพ็กเกจ หากจำนวนรายการเกินตามแพ็กเกจที่ใช้งานจะมีค่าบริการเพิ่มเติมรายการละ 0.20 บาท และไม่มีการส่งแจ้งเตือนไปยังสมาชิก

3. ฟีเจอร์นี้สามารถใช้งานได้เฉพาะลูกค้าที่สมัครใช้งานแพ็กเกจ Gold ขึ้นไป