พอยท์หมดอายุ

วิธีตั้งค่าพอยท์หมดอายุ(Points expiry)

พอยท์หมดอายุ เป็นการกำหนดวันหมดอายุของพอยท์ที่ธุรกิจส่งให้ลูกค้า สำหรับธุรกิจที่ต้องการกำหนดให้พอยท์หมดอายุ สามารถตั้งค่าได้ที่เมนู "ตั้งค่า" คลิกเลือกเมนู "พอยท์หมดอายุ"

สามารถเลือกวันหมดอายุของพอยท์ได้ 3 แบบ คือ

1. ไม่หมดอายุ พอยท์ที่มีการส่งให้ลูกค้าสามารถใช้แลกของรางวัลสะสมแต้มได้โดยไม่มีวันหมดอายุ

2. แบบทยอยหมดอายุในแต่ละเดือน (สามารถเลือกได้ระหว่าง 6 เดือน, 12 เดือน หรือ 24 เดือน)

ระบบจะทำการดึงพอยท์คืนเป็นรายเดือน นับจากเดือนที่ได้รับพอยท์ เช่น ได้รับพอยท์ในเดือนมกราคม 2019

 - หากเลือก 6 เดือน พอยท์จะหมดอายุในวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม 2019 

 - หากเลือก 12 เดือน พอยท์จะหมดอายุในวันสุดท้ายของเดือนมกราคม 2020 

 - หากเลือก 24 เดือน พอยท์จะหมดอายุในวันสุดท้ายของเดือนมกราคม 2021

3. กำหนดวันหมดอายุ สามารถกำหนดวันหมดอายุเองได้ โดยกำหนดเดือนและปี ที่ต้องการให้พอยท์หมดอายุ เมื่อถึงวันสุดท้ายของเดือนและปี นั้น ๆ ที่กำหนด ระบบจะดึงพอยท์คืนทั้งหมดอัตโนมัติ 

 

4. เมื่อกำหนดวันหมดอายุพอยท์ตามที่ต้องการแล้ว คลิกที่ปุ่ม บันทึก

 

5. จากนั้นระบบจะให้ยืนยันการตั้งค่าวันหมดอายุพอยท์อีกครั้ง โดยระบบจะมีคำเตือนแจ้งว่า "การตั้งค่าวันหมดอายุพอยท์ สามารถเลือกได้เพียงครั้งเดียว และเมื่อเปลี่ยนแล้ว ระบบจะส่ง SMS แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงไปยังสมาชิก" หากต้องการตั้งค่า คลิกที่ปุ่ม ยืนยัน

หมายเหตุ : การตั้งค่าวันหมดอายุพอยท์ สามารถเลือกได้เพียงครั้งเดียว และเมื่อเปลี่ยนแล้วระบบจะส่ง SMS แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงไปยังสมาชิก

 

 

ตัวอย่างการแสดงผล กรณีกำหนดวันหมดอายุของพอยท์