เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีการตั้งค่า เงื่อนไขการให้บริการ และ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เงื่อนไขการให้บริการ เป็นการแจ้งเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานระบบ สำหรับธุรกิจที่ต้องการแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับเงื่อนไขในการรับพอยท์, แลกพอยท์, การใช้คูปอง, เวลาเปิด - ปิดของธุรกิจ,  หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ของทางร้าน 

โดยท่านสามารถตั้งค่าเงื่อนไขการให้บริการได้ 2 ประเภท ตามขั้นตอนดังนี้

1. ในระบบบริหารจัดการ Pointspot สังเกตแถบเมนูด้านซ้าย คลิกที่เมนู "ตั้งค่า" (Settings)

2. คลิกที่เมนู "เงื่อนไขการให้บริการ" (Terms & Conditions) ระบบจะมีข้อมูลการตั้งค่าให้เลือก 2 ประเภท คือ

  • เงื่อนไขการให้บริการ เป็นการแจ้งเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานระบบ สำหรับธุรกิจที่ต้องการแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับเงื่อนไขในการรับพอยท์, แลกพอยท์, การใช้คูปอง, เวลาเปิด - ปิดของธุรกิจ,  หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ของทางร้าน โดยท่านสามารถตั้งค่าเงื่อนไขการให้บริการได้ 2 ประเภท ตาม

     
  • นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ที่อาจจะเริ่มใช้งานช่วงกลางปี 2565 กฎหมาย PDPA เป็น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้าใน PointSpot ทางทีมเลยพัฒนาฟีเจอร์นี้ขึ้นมารองรับ การใส่นโยบายส่วนบุคคล ในแต่ละธุรกิจ สามารถเลือกได้ว่าจะใส่นโยบายส่วนบุคคลเป็น ลิงก์เว็บไซต์ หรือ พิมพ์ข้อความ กรณีเลือกพิมพ์ข้อความ ระบบจะมีนโยบายส่วนบุคคลที่เป็น Defult ให้ สามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนเป็นของธุรกิจ นั้น ๆ ได้เลย นโยบายนี้จะแสดงผลเมื่อลูกค้าสมัครสมาชิก และ ที่หน้าธุรกิจ
 

 

3. ที่หัวข้อ เงื่อนไขการให้บริการ สามารถใส่รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการของธุรกิจ โดยคลิกที่ปุ่ม "แก้ไข (Edit)" เพื่อใส่ข้อความ

 

4. หลักจากใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกดที่ปุ่ม "ยืนยัน" (Submit) เพื่อบันทึก

 

5. เงื่อนไขการให้บริการ จะไปแสดงผลเมื่อลูกค้าของธุรกิจเข้าไปที่หน้ารายละเอียดธุรกิจ ดังรูป

 

6. ที่หัวข้อ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล การใส่นโยบายส่วนบุคคล ในแต่ละธุรกิจ สามารถเลือกได้ว่าจะใส่นโยบายส่วนบุคคลเป็น ลิงก์เว็บไซต์(1) หรือ พิมพ์ข้อความ(2) กรณีเลือกพิมพ์ข้อความ ระบบจะมีนโยบายส่วนบุคคลที่เป็น Defult ให้ สามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนเป็นของธุรกิจ นั้น ๆ ได้เลย นโยบายนี้จะแสดงผลเมื่อลูกค้าสมัครสมาชิก และ ที่หน้าธุรกิจ

 

7. หากเลือกการแสดงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเป็น URL ท่านสามารถ Copy URL นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลจากเว็บไซต์ต้นทางมาวางยังช่องที่ระบบกำหนดไว้ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก

 

8. กรณีเลือกพิมพ์ข้อความ ที่หัวข้อ Content ระบบจะมีนโยบายส่วนบุคคลที่เป็น Defult ให้ สามารถคลิกที่ปุ่ม แก้ไข เพื่อเข้าไปปรับเปลี่ยนเป็นของธุรกิจ นั้น ๆ ได้เลย จากนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึก

 

9. การแสดงผลนโยบายส่วนบุคคล จะแสดงผลดังนี้

     9.1 แสดงผลเมื่อสมัครเป็นสมาชิกของธุรกิจ ดังรูป

 

     9.2 แสดงผลเมื่อสมาชิกเข้าไปยังหน้ารายละเอียดธุรกิจ ที่หัวข้อ เงื่อนไขการใช้บริการและนโยบาย