ตั้งค่าพอยท์ ( Point  Setting) 
     เป็นการ ตั้งค่าอัตราส่วนการแปลงพอยท์  และ ตั้งค่าการโอนพอยท์ (สำหรับธุรกิจที่สมัครแพ็กเกจ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การตั้งค่าอัตราส่วนการแปลงพอยท์ 

โดยไปที่เมนู ตั้งค่า จากนั้นเลือก ตั้งค่าพอยท์ สามารถตั้งค่าอัตราส่วนการแปลงพอยท์ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
      1.1 ตั้งค่าอัตราส่วนการแปลงพอยท์ จากจำนวนเงิน เป็น พอยท์ โดยเมื่อสมาชิกสั่งซื้อสินค้า และธุรกิจมีการส่งพอยท์ ระบบจะคำนวณพอยท์ที่ลูกค้าจะได้รับจากยอดสั่งซื้อตามอัตราส่วนการแปลงพอยท์ที่ตั้งค่าไว้อัตโนมัติ

      1.2  ตั้งค่าอัตราส่วนการแปลงพอยท์ จากจำนวนพอยท์ เป็นส่วนลด  (จะใช้งานได้สำหรับธุรกิจที่ใช้งาน ระบบเว็บไซต์ของเรดดี้แพล็นเน็ต R-Shop คู่มือเพิ่มเติมคลิก) โดยเมื่อสมาชิกสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ และต้องการใช้พอยท์ที่มีอยู่เป็นส่วนลด ระบบจะนำพอยท์ของสมาชิกไปคำนวณเป็นส่วนลดให้จากการตั้งค่าที่กำหนดไว้

เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม บันทึก

 

 

2. การตั้งค่าการโอนพอยท์ (สำหรับธุรกิจที่สมัครแพ็กเกจ) สามารถ เปิด/ปิด การโอนพอยท์เองได้ โดยเลือกได้ 2 รูปแบบ คือ โอนพอยท์ให้เพื่อน และ โอนพอยท์ให้ธุรกิจ สามารถเปิดใช้งานได้ โดยไปที่ ตั้งค่า  >>  ตั้งค่าพอยท์

     2.1 ปุ่มโอนพอยท์จะแสดงผลในฝั่งสมาชิก และ สามารถโอนพอยท์ได้ตามการตั้งค่าของธุรกิจ

 

     2.2 ผู้ดูแลระบบ สามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานได้ ว่ามีสมาชิกคนไหนใช้งานการโอนพอยท์บ้าง โดยไปที่หัวข้อ 

รายงาน  >>  ประวัติรายการ

           1. จ่าย คือ กรณีที่สมาชิก โอนพอยท์ไปยังธุรกิจ
           2. โอน คือ กรณ๊ที่สมาชิก โอยพอยท์ให้เพื่อน

 

หมายเหตุ : ฟังก์ชันโอนพอยท์ สามารถใช้งานได้เฉพาะธุรกิจที่สมัครแพ็กเกจ Pro เท่านั้น