การตั้งค่าพอยท์ (Point  Setting)

 ตั้งค่าพอยท์ ( Point  Setting) 
     เป็นการ ตั้งค่าพอยท์ในส่วนต่าง ๆ ก่อนเริ่มใช้งาน PointSpot  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การตั้งค่าอัตราส่วนการแปลงพอยท์ 

โดยไปที่เมนู ตั้งค่า จากนั้นเลือก ตั้งค่าพอยท์ สามารถตั้งค่าอัตราส่วนการแปลงพอยท์ได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

        1.1 ตั้งค่าอัตราส่วนการแปลงพอยท์ จากจำนวน(บาท) เป็น พอยท์  หรือ จากจำนวนพอยท์ เป็น จำนวน(บาท)โดยเมื่อสมาชิกสั่งซื้อสินค้า และธุรกิจมีการส่งพอยท์ ระบบจะคำนวณพอยท์ที่ลูกค้าจะได้รับจากยอดสั่งซื้อตามอัตราส่วนการแปลงพอยท์ที่ตั้งค่าไว้อัตโนมัติ

  • ตั้งค่าอัตราส่วนการแปลงพอยท์ จากจำนวน(บาท) เป็น พอยท์ คือ การแปลงจากจำนวน(เงิน) เป็น พอยท์ เช่น 100 : 1 (ซื้อสินค้าครบ 100 บาทจะได้รับ 1 พอยท์) ทำการคลิกเลือกที่ช่องจำนวน จากนั้นใส่จำนวน และ คลิกที่ปุ่ม บันทึก

  • ตั้งค่าอัตราส่วนการแปลงพอยท์ จากจำนวนพอยท์ เป็น จำนวน(บาท) คือ การแปลงจากจำนวนพอยท์ เป็น จำนวน(เงิน) เช่น 1 : 2 (ซื้อสินค้าครบทุก 1 บาท หรือ 1 ชิ้น จะได้รับ 2 พอยท์  ทำการคลิกเลือกที่ช่องพอยท์ จากนั้นใส่พอยท์ และ คลิกที่ปุ่ม บันทึก    

  • การใช้งาน อัตราการแปลงพอยท์ เมื่อทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จะสามารถใช้งานได้ที่เมนู “ส่งพอยท์

 

 

หมายเหตุ : การตั้งอัตราส่วนการแปลงพอยท์  อัตราส่วนต้องเป็น  1 : X หรือ X : 1 เท่านั้น 

 

      1.2  ตั้งค่าอัตราส่วนการแปลงพอยท์ จากจำนวนพอยท์ เป็นส่วนลด  (จะใช้งานได้สำหรับธุรกิจที่ใช้งาน ระบบเว็บไซต์ของเรดดี้แพล็นเน็ต R-Shop คู่มือเพิ่มเติมคลิก) โดยเมื่อสมาชิกสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ และต้องการใช้พอยท์ที่มีอยู่เป็นส่วนลด ระบบจะนำพอยท์ของสมาชิกไปคำนวณเป็นส่วนลดให้จากการตั้งค่าที่กำหนดไว้

เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม บันทึก

 

2. การตั้งค่าพอยท์หมดอายุ (Points expiry)

 

   คือ การกำหนดวันหมดอายุพอยท์ที่ธุรกิจส่งให้ลูกค้า สำหรับธุรกิจที่ต้องการกำหนดให้พอยท์หมดอายุ สามารถตั้งค่าได้ที่เมนู "ตั้งค่า" คลิกเลือกเมนู "ตั้งค่าพอยท์" 

 

 

สามารถเลือกวันหมดอายุของพอยท์ได้ 3 แบบ คือ

1. ไม่หมดอายุ คือ พอยท์ที่มีการส่งให้ลูกค้าสามารถใช้แลกของรางวัลสะสมแต้มได้โดยไม่มีวันหมดอายุ

 

2. แบบทยอยหมดอายุในแต่ละเดือน (สามารถเลือกได้ระหว่าง 6 เดือน, 12 เดือน หรือ 24 เดือน)

ระบบจะทำการดึงพอยท์คืนเป็นรายเดือน นับจากเดือนที่ได้รับพอยท์ เช่น ได้รับพอยท์ในเดือนมกราคม 2019

 - หากเลือก 6 เดือน พอยท์จะหมดอายุในวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม 2019 

 - หากเลือก 12 เดือน พอยท์จะหมดอายุในวันสุดท้ายของเดือนมกราคม 2020 

 - หากเลือก 24 เดือน พอยท์จะหมดอายุในวันสุดท้ายของเดือนมกราคม 2021

 

หมายเหตุ : หากมีการกำหนดวันหมดอายุพอยท์ เป็นรูปแบบทยอยหมดอายุในแต่ละเดือน และมีการโอนพอยท์ให้เพื่อน พอยท์ที่ถูกโอนไปนั้น จะมีอายุที่ 1 เดือนเท่านั้น

3. กำหนดวันหมดอายุ สามารถกำหนดวันหมดอายุเองได้ โดยกำหนดเดือนและปี ที่ต้องการให้พอยท์หมดอายุ เมื่อถึงวันสุดท้ายของเดือนและปี นั้น ๆ ที่กำหนด ระบบจะดึงพอยท์คืนทั้งหมดอัตโนมัติ 

 

 

4. เมื่อกำหนดวันหมดอายุพอยท์ตามที่ต้องการแล้ว คลิกที่ปุ่ม บันทึก

 

 

5. จากนั้นระบบจะให้ยืนยันการตั้งค่าวันหมดอายุพอยท์อีกครั้ง โดยระบบจะมีคำเตือนแจ้งว่า "การตั้งค่าวันหมดอายุพอยท์ สามารถเลือกได้เพียงครั้งเดียว และเมื่อเปลี่ยนแล้ว สามารถเลือกได้ว่าจะส่ง SMS แจ้งเตือนไปยังสมาชิกหรือไม่  หากต้องการตั้งค่า คลิกที่ปุ่ม ยืนยัน

หมายเหตุ : การตั้งค่าวันหมดอายุพอยท์ สามารถเลือกได้เพียงครั้งเดียว และเมื่อเปลี่ยนแล้วระบบสามารถเลือกส่ง SMS แจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงไปยังสมาชิกได้

 

การแสดงผลวันหมดอายุพอยท์ในฝั่งสมาชิก

การแสดงวันหมดอายุพอยท์ในฝั่งของสมาชิกนั้น จะแสดงเฉพาะกรณีที่ธุรกิจตั้งค่าในรูปแบบ "ทยอยหมดอายุในแต่ละเดือน" และ กำหนดวันหมดอายุ เท่านั้น

1. ตัวอย่างการแสดงผลวันหมดอายุพอยท์ กรณีที่ธุรกิจตั้งค่าในรูปแบบ "ทยอยหมดอายุในแต่ละเดือน" โดยวันหมดอายุพอยท์จะแสดงวันหมดอายุล่วงหน้า 3 เดือน สำหรับพอยท์ที่จะหมดอายุก่อน และสามารถกดปุ่ม แสดงรายละเอียด เพื่อดุวันหมดอายุพอยท์เพิ่มเติม

  

 2. การตั้งค่าวันหมดอายุพอยท์เป็น "กำหนดวันหมดอายุ" ระบบจะแสดงผลวันหมดอายุทันที โดยจะแสดงเป็นวันสุดท้ายของเดือนที่กำหนดขึ้นมาอัตโนมัติ  

 

  3. เมื่อถึงกำหนดวันหมดอายุพอยท์ ระบบจะตัดพอยท์สะสมทันที และจะมีส่ง SMS แจ้งเตือนไปยังสมาชิกเพิ่มเติม

3. การตั้งค่าการโอนพอยท์ (สำหรับธุรกิจที่สมัครแพ็กเกจ) สามารถ เปิด/ปิด การโอนพอยท์เองได้ โดยเลือกได้ 2 รูปแบบ คือ

    - โอนพอยท์ให้เพื่อน คือ สมาชิกจะสามารถโอนพอยท์ให้เพื่อเพื่อใช้งานพอยท์ในการแลกของรางวัลต่าง ๆ ต่อได้
    - โอนพอยท์ให้ธุรกิจ คือ การจ่ายพอยท์กลับคืนมายังธุรกิจ เช่น ใช้พอทย์จ่ายค่าสินค้าแทนเงินสด

โดยสามารถเปิดใช้งานได้ โดยไปที่ ตั้งค่า  >>  ตั้งค่าพอยท์ 

     จากนั้นคลิกเลื่อนเปิดการโอนพอยท์ที่ต้องการ

ปุ่มโอนพอยท์จะแสดงผลในฝั่งสมาชิก และ สามารถโอนพอยท์ได้ตามการตั้งค่าของธุรกิจ

 
ตัวอย่างการแสดงผลปุ่ม โอนพอยท์

 


ตัวอย่างการแสดงผลปุ่ม โอนพอยท์ให้เพื่อน

 


ตัวอย่างการแสดงผลปุ่ม จ่ายพอยท์ให้ธุรกิจ

 

     2.2 ผู้ดูแลระบบ สามารถตรวจสอบประวัติการใช้งานได้ ว่ามีสมาชิกคนไหนใช้งานการโอนพอยท์บ้าง โดยไปที่หัวข้อ 

รายงาน  >>  ประวัติรายการ

           1. จ่าย คือ กรณีที่สมาชิก โอนพอยท์ไปยังธุรกิจ
           2. โอน คือ กรณ๊ที่สมาชิก โอยพอยท์ให้เพื่อน

 

หมายเหตุ : ฟังก์ชั่นโอนพอยท์ สามารถใช้งานได้เฉพาะธุรกิจที่สมัครแพ็กเกจรายเดือนเท่านั้น

4. การตั้งค่าพอยท์ต้อนรับ (Welcome Points)

    คือ ฟีเจอร์ที่ช่วยให้ทางร้านค้ามอบพอยท์ให้สมาชิกได้อัตโนมัติ เมื่อลูกค้ามาสมัครเป็นสมาชิกของร้าน โดยที่ร้านค้าไม่ต้องมาให้พอยท์รายบุคคล แต่สมาชิกจะได้รับพอยท์โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อเป็นสมาชิก ธุรกิจสามารถใช้ฟีเจอร์นี้เป็นตัวช่วยในการสร้างแรงจูงใจลูกค้าอยากเป็นสมาชิกเพิ่มเติมได้ โดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้

  4.1 ที่เมนู ตั้งค่า >> ตั้งค่าพอยท์ และไปที่หัวข้อ ตั้งค่าพอยท์ต้อนรับ 

 

  4.2 จากนั้น คลิกปุ่ม เปิดใช้งาน

  4.3 เลื่อนเพื่อเปิดใช้งาน พอยท์ต้อนรับ

  4.4 จากนั้นกำหนดระยะเวลาในการแจกพอยท์ต้อนรับ และ จำนวนพอยท์ต้อนรับ ที่สมาชิกจะได้รับ  เรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึก

 

  4.5 จากนั้น เมื่อมีลูกค้าสมัครสมาชิกเข้ามา จะได้รับพอยท์อัตโนมัติ ดังรูป