การยืนยันธุรกิจ

วิธีการ ยืนยันธุรกิจ (Verify business)

สำหรับธุรกิจที่สมัครใช้งานระบบสะสมแต้ม PointSpot เราขอแนะนำให้ท่านทำการยืนยันธุรกิจของท่านบน PointSpot เพื่อการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ โดยสามารถส่งพอยท์ได้ไม่จำกัดครั้งตามแพ็กเกจที่ใช้งาน และสามารถใช้งานนำเข้าพอยท์ได้ หากยังยืนยันธุรกิจไม่สมบูรณ์ จะมีข้อจำกัดในการใช้งาน โดยวิธีการยืนยันธุรกิจมีขั้นตอนดังนี้

1. ในระบบบริหารจัดการ PointSpot ให้ท่านสังเกตที่เมนูด้านซ้ายมือที่หัวข้อ ตั้งค่า (Settings)

2. คลิกที่เมนูยืนยันธุรกิจ (Verify Business) 

3. จะปรากฎหัวข้อในการกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันธุรกิจ ทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ สถานประกอบการ, ประเภทธุรกิจและสินค้า และ เบอร์โทรศัพท์ ลูกค้าจะต้องเข้าไปใส่รายละเอียดให้ครบทุกหัวข้อ เมื่อกรอกข้อมูลครบ ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น ยืนยันธุรกิจอัตโนมัติ และสามารถเริ่มใช้งานแพ็กเกจฟรีได้ทันที รายละเอียดการยืนยันดังนี้ค่ะ

3.1 สถานประกอบการ

     3.1.1 ที่หัวข้อ ตั้งค่า >> ยืนยันธุรกิจ คลิกที่ "สถานประกอบการ"

     3.1.2 การยืนยันสถานประกอบการ รายละเอียดสถานประกอบการจะต้องมีอยู่จริง ซึ่งสามารถเลือกประเภทธุรกิจได้ 2 แบบ คือ นิติบุคคล และ บุคคลธรรมดา

     3.1.3 เลือก นิติบุคคล กรณีที่ธุรกิจท่านมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

     จากนั้นต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบทุกช่อง ดังนี้

     - ชื่อบริษัท / นิติบุคคล

     - เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

     - ชื่อกรรมการ 

     - นามสกุล

     - อีเมล

     - เบอร์โทรศัพท์

     - ที่อยู่สถานประกอบการ เขต/อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์ และ ประเทศ

     - ตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่ โดยระบบจะดึงที่ตั้งปัจจุบันที่ลูกค้าอยู่มาให้อัตโนมัติ หากตำแหน่งนั้นไม่ใช่ที่ตั้งร้าน ท่านสามารถลากตำแหน่งเพื่อปรับที่ตั้งให้ถูกต้องได้เอง

     - เรียบร้อยแล้วคลิกที่  "ยืนยันรายละเอียด"

     3.1.2 หรือ หากท่านเปิดร้านโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า สามารถเลือกเป็นบุคคลธรรมดาแทนได้

     จากนั้นต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบทุกช่อง ดังนี้ 

     - ชื่อธุรกิจ

     - เลขบัตรประชาชน

     - ชื่อเจ้าของธุรกิจ

     - นามสกุล

     - อีเมล

     - เบอร์โทรศัพท์

     - ที่อยู่สถานประกอบการ, เขต/อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์ และ ประเทศ

     - ตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่ โดยระบบจะดึงที่ตั้งปัจจุบันที่ท่านอยู่มาให้อัตโนมัติ หากตำแหน่งนั้นไม่ใช่ที่ตั้งร้าน ท่านสามารถลากหมุดเพื่อปรับตำแหน่งที่ตั้งของร้านให้ถูกต้องได้เช่นกัน

       - เรียบร้อยแล้วคลิกที่  "ยืนยันรายละเอียด"

     เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ ยืนยันรายละเอียด เพื่อยืนยันสถานประกอบการได้เลย ระบบจะแจ้งข้อมูลการยืนยันสำเร็จ ดังรูปค่ะ หลังจากยืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ค่ะ

3.2 ประเภทธุรกิจและสินค้า

     3.2.1 ที่หัวข้อ ตั้งค่า >> ยืนยันธุรกิจ คลิกที่ "ประเภทธุรกิจและสินค้า"

    3.2.2 เป็นการยืนยันประเภทธุรกิจและสินค้าที่ขายหรือให้บริการอยู่ในปัจจุบัน สามารถเลือก ประเภทธุรกิจ และ ประเภทสินค้า อย่างน้อย 1 ประเภท หรือสูงสุด 3 ประเภท

 

     3.2.3 การ เลือกประเภทธุรกิจ ทำได้โดยพิมพ์ข้อความประเภทธุรกิจ และกดปุ่ม Enter หรือกดแว่นขยายเพื่อค้นหา ยกตัวอย่างเช่น ร้านอาหาร จากนั้นเลือกประเภทธุรกิจที่สอดคล้องกับธุรกิจของเราได้ตามต้องการ โดยเลือกอย่างน้อย 1 ประเภท หรือสูงสุด 3 ประเภท

     3.2.4 การ เลือกประเภทสินค้า ทำได้โดยพิมพ์ข้อความประเภทสินค้า แล้วกดปุ่ม Enter หรือกดแว่นขยายเพื่อค้นหา ยกตัวอย่างเช่น ขนมเค้ก จากนั้นเลือกประเภทสินค้าที่สอดคล้องกับสินค้าที่เราให้บริการหรือขายอยู่ได้ตามต้องการ ซึ่งสามารถเลือกอย่างน้อย 1 หรือสูงสุด 3 ประเภทเช่นกัน  เมื่อเลือกประเภทธุรกิจ และ ประเภทสินค้า เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม ยืนยันประเภท เพื่อบันทึกข้อมูล 

     3.2.5 เมื่อทำการเลือกประเภทธุรกิจ และ ประเภทสินค้าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลการยืนยันประเภทธุรกิจ และ สินค้าสำเร็จ

 

3.3 เบอร์โทรศัพท์

     3.3.1 ที่หัวข้อ ตั้งค่า >> ยืนยันธุรกิจ คลิกที่ "เบอร์โทรศัพท์"

     3.3.2 เป็นการยืนยันเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเจ้าของธุรกิจจริง  โดยระบบจะดึงเบอร์มาจากข้อมูลสถานประกอบการให้อัตโนมัติ โดยเบอร์ที่กรอกจะต้องเป็นเบอร์มือถือเท่านั้น สามารถใช้เบอร์นี้รับ OTP เพื่อยืนยันธุรกิจได้เลย หรือหากท่านต้องการเปลี่ยนเป็นเบอร์อื่น สามารถแก้ไขได้เช่นกัน 

     3.3.3. โดยหลังจากที่กรอกเบอร์โทรศัพท์ และ ขอรหัส OTP เรียบร้อย ระบบจะส่ง OTP ไปให้ทาง SMS สามารถนำมากรอก และ คลิก ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ 

     3.3.4 เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลการยืนยันเบอร์โทรศัพท์สำเร็จ หลังจากยืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ค่ะ

 

     หลังจากกรอกครบทั้ง 3 หัวข้อแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น ยืนยันธุรกิจสำเร็จ หลังจากยืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ค่ะ

เมื่อธุรกิจได้รับการยืนยันสำเร็จ จะสามารถเริ่มใช้งานแพ็กเกจฟรีได้ทันที

เงื่อนไขการอนุมัติยืนยันธุรกิจ

ธุรกิจที่มีการยืนยันตามขั้นตอนการยืนยันธุรกิจครบทั้ง 3 ขั้นตอน ได้แก่

1. การยืนยันรายละเอียดสถานประกอบการ ซึ่งรายละเอียดสถานประกอบการจะต้องมีอยู่จริง
2. การยืนยันประเภทธุรกิจและสินค้าที่ขายหรือให้บริการอยู่ในปัจจุบัน
3. การยืนยันเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นของเจ้าของจริงและผ่านการยืนยันรหัส OTP

ธุรกิจในกลุ่มต่อไปนี้ ยังไม่สามารถอนุมัติยืนยันธุรกิจได้

เนื่องจากอาจขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

1. ธุรกิจเหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ สถานบันเทิง
2. ธุรกิจการเงิน เช่น เงินดิจิตอล (BitCoin) เงินด่วน เงินกู้นอกระบบออนไลน์ บริการปั้มแรงค์ เก็บเรทวิน จำหน่ายบัตรเติมเกมส์ออนไลน์ เป็นต้น
3. ธุรกิจอาหารเสริมยารักษาโรค เช่น ยารักษาโรคที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ยาลูกกลอนไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ยาทำแท้ง ยานอนหลับ ยาในกลุ่มสเตียรอยด์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย เป็นต้น
4. ธุรกิจเครื่องสำอาง ที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง และ ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจดแจ้ง หรือ อย.

หมายเหตุ

1. ธุรกิจที่ได้รับการยืนยันแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อธุรกิจได้
2. หากทำการตรวจสอบข้อมูลการยืนยันธุรกิจแล้วพบว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัท ทางบริษัทจะถือว่าเป็นโมฆะ และธุรกิจนั้นจะโดน Reject ทันทีค่ะ
3. การยืนยันบัตรเครดิต ลูกค้าจะยังไม่ถูกเรียกเก็บเงินใดๆ จนกว่าจะมีการสมัครใช้งานแพ็กเกจที่มีการคิดค่าบริการ