ผู้ดูแลระบบ

วิธีการเพิ่ม ผู้ดูแลระบบ (Admin)

หลายครั้งที่เจ้าของธุรกิจหรือร้านค้าต่างๆ เข้ามาดูแลจัดการระบบคนเดียวไม่ไหว อยากมีผู้ช่วยมาจัดการระบบให้ เช่น ส่งพอยท์ให้ลูกค้า หรือแลกของรางวัลที่หน้าร้าน โดยที่ไม่ต้องการใช้ Account เดียวกันในการ Login เข้าจัดการระบบ ท่านก็สามารถทำได้โดยการเพิ่ม Admin ในระบบได้ รวมทั้งยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและจัดการข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ได้อีกด้วย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ในระบบบริหารจัดการ PointSpot ให้ท่านสังเกตแถบเมนูด้านซ้าย คลิกที่เมนู "ตั้งค่า" (Settings)

2. คลิกที่เมนู "ผู้ดูแลระบบ" (Admin) เพื่อบริหารจัดการรายชื่อ Admin

3. คลิก "เชิญ" (Invite) เพื่อเพิ่มรายชื่อ Admin โดย Admin ในระบบมีทั้งหมด 5 ระดับดังรูป

4. กรอกอีเมลที่ต้องการส่งคำเชิญมาเป็น Admin กำหนด "ตำแหน่ง" (Role) และตั้งค่าจำกัดการส่งพอยท์ต่อคร้ัง 

หลังจากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำเชิญ"

5. สรุปหน้าที่และสิทธิในการเข้าใช้งานระบบของ Admin ทั้ง 5 ระดับ ได้ดังตารางต่อไปนี้

     5.1 News Feed

 

     5.2 สมาชิก

     5.3 การจัดการพอยท์

     5.4 คูปอง / ของรางวัล

     5.5 รายงาน

     5.6 ตั้งค่า

คำอธิบายเพิ่มเติม 

-   คือ สามารถสร้าง,แก้ไข,ลบ และดูได้

-     คือไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึง จะมองไม่เห็นข้อมูลนั้นๆเลย

-  ดูได้อย่างเดียว คือ สามารถดูได้อย่างเดียว ไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลได้

6. จากนั้นระบบจะส่งอีเมลไปยัง Admin เพื่อให้ยืนยันและตั้งค่ารหัสผ่านในการ Login ให้คลิกที่ "ตอบรับการเข้าร่วม"

6. โดยจะต้องสร้างโปรไฟล์ และ รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ

7. หลังจากกดสร้าง ระบบจะส่งลิงก์ไปให้แอดมินคลิกยืนยันอีกครั้ง

8. แอดมินต้องทำการคลิกลิงก์ยืนยันที่อีเมลอีกครั้ง โดยคลิกที่ "ยืนยันอีเมล" ถึงจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ค่ะ

9. คลิกที่ปุ่มต่อไป หรือไปที่ admin.pointspot.co เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยใช้อีเมล และ รหัสผ่านที่กำหนดไว้