การสร้าง ป้ายกำกับ (Labels)

ธุรกิจหรือร้านค้าที่ใช้ PointSpot อยู่ สามารถสร้างป้ายกำกับ (Labels) เพื่อใช้ในการติด Tag สินค้าหรือบริการ ไปพร้อมกับการส่งพอยท์ให้สมาชิกได้ โดยจะใส่เป็นชื่อสินค้า, บริการ หรือชื่อหมวดหมู่สินค้าต่างๆ ตามประเภทธุรกิจได้เลย เช่น หากธุรกิจท่านเป็นร้านอาหาร ชื่อป้ายกำกับอาจจะเป็นหมวดหมู่อาหาร, เครื่องดื่ม หรือ ขนมหวาน เป็นต้น ประโยชน์ของการติดป้ายกำกับตรงนี้ เจ้าของธุรกิจจะได้ทราบว่าในการส่งพอยท์แต่ละครั้งสมาชิกซื้อสินค้าหรือบริการใดของร้านไป

โดยสามารถทำการเพิ่ม ป้ายกำกับได้ดังนี้

1. ที่เมนู ตั้งค่า คลิกที่หัวข้อ "ป้ายกำกับ" จากนั้นคลิกที่ปุ่ม สร้างป้ายกำกับ

2. จากนั้นใส่ชื่อ ป้ายกำกับที่ต้องการ สามารถใส่ได้สูงสุด 40 ตัวอักษร

3.สามารถเปลี่ยนสีป้ายกำกับได้ที่หัวข้อ "สีป้ายกำกับ" โดยระบบจะ Random สีมาให้อัตโนมัติ 

4. โดยระบบจะมีโทนสีมาให้เลือกทั้งหมด 24 สี

 

5.เมื่อทำการใส่ชื่อ และเลือกสีป้ายกำกับเรียบร้อย คลิกที่ปุ่ม สร้าง เพื่อบันทึก
 
 
 
6. จากนั้นระบบจะแสดงผลป้ายกำกับทุกตัวที่สร้างขึ้นมา โดยจะดึงตัวที่สร้างล่าสุดมาไว้บนสุด
 
 
7. สามารถแก้ไข หรือ ลบ ป้ายกำกับที่สร้างไปแล้วได้ โดยการคลิกเข้าไปยังป้ายกำกับที่ต้องการ
 
 
8. จากนั้นสามารถคลิกแก้ไขชื่อ หรือสีได้ และกรณีต้องการลบ ให้คลิกที่ปุ่ม ลบ
 
 
9. จากนั้นระบบจะให้ยืนยันการลบอีกครั้ง
 

การใช้งาน ป้ายกำกับ (Labels)

การใช้งานป้ายกำกับนั้น จะใช้งานควบคู่กับการส่งพอยท์ให้สมาชิก หรือหากมีกรณีที่ต้องดึงพอยท์คืน ก็สามารถติดป้ายกำกับได้เช่นกัน เพื่อให้ทราบว่าสินค้าหรือบริการที่สมาชิกได้รับพอยท์นั้น เป็นอะไร 

 

โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. การติดป้ายกับที่ที่หัวข้อ ส่งพอยท์

     1.1 ที่หัวข้อ พอยท์ >> ส่งพอยท์ ทำการกรอกเบอร์โทรศัพท์ หรือ PointSpot ID และ จำนวนเงินเพื่อให้พอยท์เช่นเดิม จากนั้นคลิกที่ +ป้ายกำกับ ดังรูป

 

     1.2 จากนั้นระบบจะดึงป้ายกำกับที่สร้างไว้ขึ้นมา สามารถคลิกเลือกป้ายกำกับได้ตามสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าสั่งซื้อ (เลือกได้มากกว่า 1 ป้ายกำกับ) และจะแสดงป้ายกำกับที่เลือก ดังรูป หากเลือกผิดสามารถคลิกยกเลิกป้ายกำกับนั้นได้ โดยเข้าไปคลิกที่ป้ายกำกับที่ไม่ต้องการเพื่อยกเลิก เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่มส่งพอยท์

     1.3 ที่หน้ายืนยันการส่งพอยท์ ระบบจะแสดงป้ายกำกับที่เลือกอีกครั้ง หากถูกต้องแล้ว คลิกที่ปุ่ม ส่งพอยท์ เพื่อยืนยันการส่งอีกครั้ง

     1.4 จากนั้นที่หน้า ประวัติการทำรายการ ตรวหัวข้อ รายการ ระบบจะดึงป้ายกำกับมาแสดงผลเช่นกัน


2. การติดป้ายกับที่ที่หัวข้อ ดึงพอยท์

     2.1 ที่หัวข้อ พอยท์ >> ดึงพอยท์ ทำการกรอกเบอร์โทรศัพท์ หรือ PointSpot ID และจำนวนพอยท์ที่ต้องการดึงให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกที่ +ป้ายกำกับ (การดึงพอยท์คืนแนะนำดึงเฉพาะกรณีให้พอยท์ผิดพลาด เช่นให้พอยท์เกิน)

 

     2.2 จากนั้นระบบจะดึงป้ายกำกับที่สร้างไว้ขึ้นมา สามารถคลิกเลือกป้ายกำกับได้ตามสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าสั่งซื้อและต้องการดึงพอยท์คืน (เลือกได้มากกว่า 1 ป้ายกำกับ) และจะแสดงป้ายกำกับที่เลือก ดังรูป หากเลือกผิดสามารถคลิกยกเลิกป้ายกำกับนั้นได้ โดยเข้าไปคลิกที่ป้ายกำกับที่ไม่ต้องการเพื่อยกเลิก เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่มดึงพอยท์

     2.3 ที่หน้ายืนยันการดึงพอยท์ ระบบจะแสดงป้ายกำกับที่เลือกอีกครั้ง หากถูกต้องแล้ว คลิกที่ปุ่ม ดึงพอยท์ เพื่อยืนยันการดึงพอยท์คืนอีกครั้ง

     1.4 จากนั้นที่หน้า ประวัติการทำรายการ ตรวหัวข้อ รายการ ระบบจะดึงป้ายกำกับมาแสดงผลเช่นกัน

  

การดูสถิติการใช้งาน ป้ายกำกับ (Labels)

หากต้องการทราบว่ามีป้ายกำกับไหนที่ถูกใช้งานไปบ้าง สามารถดูได้จาก รายงาน (Reports) 2 ที่ ดังนี้

1. ที่หัวข้อ รายงาน >> ประวัติรายการ

 

     1.1 คลิกเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ จากนั้นเลือกป้ายกำกับ ซึ่งระบบจะดึงชื่อป้ายกำกับที่สร้างไว้มาอัตโนมัติ สามารถเลือกดูทั้งหมด หรือดูเฉพาะป้ายกำกับที่ต้องการได้ เรียบร้อยคลิกที่ปุ่ม ใช้งาน

 

     1.2 จากนั้นระบบจะดึงข้อมูลการใช้งานป้ายกำกับตามช่วงเวลา และ ชื่อป้ายกำกับที่เลือกมาแสดงผลให้อัตโนมัติ โดยระบบจะแสดงข้อมูลสมาชิก, จำนวนรายการ และ การใช้พอยท์

2. ที่หัวข้อ รายงาน >> ประวัติรายการโดยผู้ดูแลระบบ

     2.1 คลิกเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ จากนั้นเลือกป้ายกำกับ ซึ่งระบบจะดึงชื่อป้ายกำกับที่สร้างไว้มาอัตโนมัติ สามารถเลือกดูทั้งหมด หรือดูเฉพาะป้ายกำกับที่ต้องการได้ เรียบร้อยคลิกที่ปุ่ม ใช้งาน

     2.2 จากนั้นระบบจะดึงข้อมูลการใช้งานป้ายกำกับตามช่วงเวลา และ ชื่อป้ายกำกับที่เลือกมาแสดงผลให้อัตโนมัติ โดยระบบจะแสดงข้อมูลสมาชิก, จำนวนรายการ และ การใช้พอยท์

 

3. รายงานการใช้ป้ายกำกับ สามารถ Export เพื่อไปใช้ประโยชน์ต่อได้ โดยคลิกที่ปุ่ม ส่งออกข้อมูล

 

  

หมายเหตุ

ป้ายกำกับ (Lebels) สามารถสร้างได้เฉพาะ Admin ตำแหน่ง Owner และ Moderator เท่านั้น