การเพิ่มของรางวัลสะสมแต้ม

การเพิ่มของรางวัลสะสมแต้ม (Redeem rewards)

ของรางวัลสะสมแต้ม คือของรางวัลที่ทางร้านต้องสร้างขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกที่สะสมแต้มกับทางร้านสามารถนำมาแลกของรางวัลได้ เมื่อสะสมแต้มครบตามเงื่อนไขที่กำหนด  ซึ่งของรางวัลต่างๆเหล่านี้ แนะนำให้เป็นของรางวัลที่ดึงดูดใจลูกค้า หรืออาจเป็นของรางวัลที่เป็นสินค้าภายในร้าน เพราะลูกค้าบางคนซื้อของเป็นประจำอยู่แล้วก็อยากได้ของที่ซื้อเป็นรางวัล หรือของรางวันสุดพิเศษหากลูกค้าอยากได้ก็จะช่วยให้ลูกค้ามีโอกาสกลับมาซื้อซ้ำและแลกของรางวัลที่ร้านมากขึ้นค่ะ


ตัวอย่าง การแสดงผลของรางวัลสะสมแต้มสำหรับสมาชิก

วิธีการเพิ่มของรางวัลสะสมแต้ม

ในระบบบริหารจัดการ PointSpot ท่านสามารถบริหารจัดการของรางวัลสะสมแต้ม ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ให้ท่านสังเกตแถบเมนูด้านซ้าย คลิกเมนู "คูปอง / ของรางวัล" (Coupon / Rewards)

2. คลิกที่เมนู "ของรางวัลสะสมแต้ม" (Redeem Rewards) เพื่อบริหารจัดการรายการของรางวัลสะสมแต้ม

3. คลิกที่ "เพิ่มของรางวัล" (Add Rewards) เพื่อเพิ่มคูปองของรางวัล

4. ใส่รายละเอียดของรางวัล ดังนี้

    หมายเลข 1 อัปโหลดรูปภาพของรางวัล ขนาดแนะนำคือ 2 : 1 เช่น กว้าง 600 สูง 300 pxl

    หมายเลข 2 ใส่ชื่อของรางวัล

    หมายเลข 3 กรอกรายละเอียดของรางวัล

    หมายเลข 4 จำนวนพอยท์ที่ใช้แลกรับของรางวัลนี้

    หมายเลข 5 ระยะเวลาในการแลกของรางวัล

    หมายเลข 6 การรับของรางวัล เลือกได้ 4 แบบ คือ
          - Spot Redemption คือการแลกของรางวัลแบบนับเวลาถอยหลังภายใน 5 นาที หากสมาชิกยังไม่นำรหัสมายื่นรับของรางวัล จะไม่โดนหักพอยท์ และ ตัดสิทธิ์การแลก (สามารถดูคู่มือเพิ่มเติมได้โดย คลิกที่นี่)
          - รับด้วยตนเองหรือจัดส่ง หากแอดมินเลือกการจัดส่งรูปแบบนี้ เมื่อสมาชิกกดแลกของรางวัลจะมีตัวเลือกให้เลือก 2 แบบ คือจะรบด้วยตนเอง หรือจะรับด้วยการจัดส่ง
          - รับด้วยตนเอง เมื่อสมาชิกกดแลกของรางวัลจะมีรหัส และ QR Code ของรางวัลปรากฎขึ้นมา เพื่อให้นำไปยื่นรับที่หน้าร้าน
          - รับโดยการจัดส่ง เมื่อสมาชิกกดแลกของรางวัล จะปรากฎช่องให้กรอกที่อยู่ในการจัดส่ง จากนั้นแอดมินสามารถมาตรวจสอบที่หลังบ้านเพื่อเปลี่ยนสถานะการจัดส่งได้ที่หัวข้อ "รายงานการแลกของรางวัล"
(สามารถดูคู่มือการใช้งานสำหรับสมาชิกได้ที่ การแลกของรางวัล)

    หมายเลข 7 กำหนดจำนวนวันหมดอายุหลังจากแลกของรางวัล  คือหลังจากที่สมาชิกกดแลกของรางวัล สามารถนำกลับไปแลกที่ร้านได้ภายในกี่วัน

    หมายเลข 8 การจำกัดจำนวนการแลกของรางวัล แบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อย ดังนี้

           -  สิทธิ์การแลกทั้งหมด คือ การใส่จำนวนของรางวัลทั้งหมดว่ามีกี่สิทธิ์
           -  แสดงจำนวนของรางวัลคงเหลือ (แสดงผลในมุมมองสมาชิก) หากมีการกำหนดสิทธิ์การแลกของรางวัล  จึงจะสามารถกำหนดจำนวนคงเหลือที่ต้องการให้สมาชิกมองเห็นได้ หรือ หากไม่กำหนดจำนวนระบบจะแสดงคำว่า "จำนวนจำกัด" ให้อัตโนมัติ

    หมายเลข 9 ตัวเลือกการแสดงของรางวัล  เลือกได้ 4 แบบ คือ

          - ไม่แสดงของรางวัล : เมื่อเลือกผู้ใช้งานจะไม่เห็นของรางวัลนี้

          - แสดงโดยบัตรสมาชิก : เมื่อเลือกมีเพียงสมาชิกที่ถือบัตรสมาชิกประเภทที่เลือกเท่านั้นที่สามารถเห็นของรางวัลนี้

          - แสดงเฉพาะสมาชิกเหล่านี้ : เมื่อเลือกมีเพียงสมาชิกที่มีป้ายกำกับสมาชิกตรงกับที่เลือกอย่างน้อยหนึ่งป้ายกำกับเท่านั้นที่เห็นของรางวัลนี้ (ดูคู่มือการสร้างป้ายกำกับสมาชิก คลิก)

          - ไม่แสดงต่อสมาชิกเหล่านี้ : เมื่อเลือกสมาชิกที่มีป้ายกำกับสมาชิกตรงกับที่เลือกอย่างน้อยหนึ่งป้ายกำกับจะไม่เห็นของรางวัลนี้

 

5. หลังจากใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม "สร้าง" เพื่อบันทึก (หัวข้อที่มีสัญลักษณ์ * คือ จำเป็นต้องกรอก)


 

6. หลังจากทำการสร้างของรางวัลเรียบร้อย ระบบจะทำการสร้าง Link แสดงของรางวัลเพิ่มเติม เพื่อให้ธุรกิจสามารถนำลิงก์นี้ไปใช้งานร่วมกับแพล็ตฟอร์มอื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ส่งให้สมาชิกที่ต้องการแลกของรางวัลชิ้นนี้โดยตรง หรือนำไปใช้งานร่วมกับ Line OA เพื่อให้สมาชิกเข้าถึงได้สะดวกขึ้น

7. หลังจากสร้างของรางวัลเรียบร้อย ระบบจะเรียงของรางวัลให้อัตโนมัติ ตามจำนวนพอยท์ที่ใช้แลก หรือตามกำหนดเวลาใช้งาน แต่หากธุรกิจต้องการกำหนดลำดับของรางวัลสามารถจัดการได้ โดยคลิกที่ เรียงลำดับ

8. โดยการเรียงสามารถเรียงได้ 2 แบบ ดังนี้

     8.1 คลิกที่สัญลักษณ์ จุดสามจุด

     จากนั้นจะมีตัวเลือกการเรียงให้เลือก 4 รูปแบบ คือ ย้ายไปบนสุด, ย้ายขึ้น, ย้ายลง และ ย้ายไปล่างสุด

      เลือกตำแหน่งที่ต้องการเรียง ตัวอย่าง ย้ายไปบนสุด

     8.2 การเรียงแบบที่ 2 คือ คลิกเมาส์ค้างที่ตำแหน่งของรางวัลที่ต้องการเรียงลำดับ จากนั้นสามารถลากสลับตำแหน่งที่ต้องการได้เช่นกัน

 9. ระบบจะดึงของรางวัลมายังตำแหน่งที่เลือก หากเรียงของรางวัลตามต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึก 

10. จากนั้นระบบจะดึงของรางวัลมาแสดงยังตำแหน่งที่ตั้งค่าไว้อัตโนมัติ ซึ่งจะแสดงผลทั้งฝั่งแอดมิน และสมาชิก 

11. ตัวอย่างการแสดงของรางวัลฝั่งสมาชิก

 

12. จากนั้นหากต้องการทราบว่ามีสมาชิกคนไหนมากดแลกของรางวัลอะไรไปบ้าง ให้ไปที่หัวข้อ "รายการแลกของรางวัล"

13.  สามารถเลือกช่วงเวลาที่สมาชิกมาแลกของรางวัลได้ ดังรูป

14. สามารถเลือก ชื่อของรางวัลที่ต้องการได้ เช่น ทั้งหมด หรือ บางชิ้น จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ใช้งาน"

15. สามารถเลือกสถานะคูปองได้ว่าเป็นคูปองทั้งหมด, พร้อมใช้งาน, รอดำเนินการ หรือใช้งานไปแล้ว

16. สามารถเลือก สถานะการจัดส่งได้ กรณีตั้งค่าการแลกของรางวัล และรับโดยการจัดส่ง โดยสถานะแบ่งเป็น ทั้งหมด, จัดเตรียม, จัดส่ง และ จัดส่งแล้ว

17. เลือกช่วงเวลา, ชื่อของรางวัล, สถานะคูปอง และ สถานะการจัดส่ง ตามที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม "ใช้งาน"
     

18. ระบบจะดึงข้อมูล รายการแลกของรางวัลมาให้ดังนี้

     - วันที่ทำรายการ
     - Pointspot ID 
     - ชื่อสมาชิก
     - ชื่อของรางวัล
     - รหัสคูปอง
     - พอยท์ที่ใช้แลก
     - สถานะคูปอง
     - สถานะการจัดส่ง
     - ที่อยู่จัดส่ง

19. โดยหากเลือกดูจากสถานะการจัดส่ง จะสามารถตรวจสอบได้ว่าของรางวัลชิ้นไหนอยู่สถานะใดบ้าง 

20. จากนั้นหากต้องการเปลี่ยนสถานะของรางวัล ให้คลิกเลือกของรางวัลที่ต้องการ และคลิกเลื่อนสถานะ เช่น เปลี่ยนจากจัดเตรียมเป็นจัดส่ง

21. ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนการเปลี่ยนสถานะ คลิกที่ปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อเปลี่ยนสถานะการจัดส่ง

22. จากนั้นระบบจะแสดงสถานะที่ถูกเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้สมาชิกก็สามารถดูสถานะตรงนี้ได้ที่ รายการล่าสุด

23. สามารถ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ xls เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

 

 


 

หมายเหตุ การแสดงผลของรางวัลในฝั่งของสมาชิกจะแตกต่างกันออกไปตามการตั้งค่า ดังตัวอย่างต่อไปนี้

     1. การแสดงผลของรางวัลกรณีไม่ได้กำหนดวันหมดอายุหลังจากกดและ และไม่ได้จำกัดสิทธิ์และจำนวนในการแลก


     2. การแสดงผลของรางวัลกรณี กำหนดจำนวนวันหมดอายุหลังจากกดเเลกของรางวัล ซึ่งลูกค้าจะมองเห็นวันหมดอายุที่ตั้งไว้ตอนที่กดเข้าไปแลกของรางวัล


     3. การแสดงผลของรางวัลกรณี กำหนดจำนวนวันหมดอายุหลังจากกดเเลกของรางวัล และกำหนดสิทธิ์การแลกต่อสมาชิกไว้ สมาชิกจะมองเห็นจำนวนสิทธิ์ที่สามารถแลกได้


     4. การแสดงผลของรางวัลกรณี กำหนดจำนวนวันหมดอายุหลังจากกดเเลกของรางวัล, กำหนดสิทธิ์การแลกต่อสมาชิกไว้ และสิทธิ์การแลกทั้งหมด สมาชิกจะมองเห็นจำนวนสิทธิ์ที่สามารถแลกได้ และจำนวนของรางวัลคงเหลือ


     5. การแสดงผลของรางวัลกรณี กำหนดเฉพาะสิทธิ์การแลกทั้งหมด


     6. การแสดงผลของรางวัลกรณี กำหนดเฉพาะสิทธิ์การแลกต่อสมาชิก

 

    7. การแสดงผลของรางวัลกรณี กำหนดเฉพาะสิทธิ์การแลกทั้งหมด  และไม่ใส่จำนวนของรางวัลคงเหลือ  กรณีไม่กำหนดจำนวน ระบบจะแสดงคำว่า "จำนวนจำกัด"