Spot Redemption

Spot Redemption เป็นการกดรับของรางวัลรูปแบบหนึ่ง คือเมื่อสมาชิกกดแลกรับของรางวัล ระบบจะแสดงรหัสแลกของรางวัลไว้เพียง 5 นาที นับจากเวลากดแลก ซึ่งการแลกของรางวัลด้วยวิธีการนี้จะยังไม่หักพอยท์และสิทธิ์การแลกของรางวัลของสมาชิก จนกว่าผู้ดูแลระบบจะกดใช้งานรหัสแลกของรางวัลนั้น เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการให้สมาชิกกดแลกของรางวัล ณ จุดแลกของรางวัล
 
โดยมีวิธีการตั้งค่าการใช้งานดังนี้
 
1. ที่ระบบบริหารจัดการ PointSpot ไปที่หัวข้อ คูปอง/ของรางวัล  จากนั้นคลิกเลือก ของรางวัลสะสมแต้ม, +เพิ่มของรางวัล ดังรูป

2. ใส่รายละเอียดของรางวัล ตามที่ระบบกำหนดให้ โดยหากต้องการใช้รูปแบบการแลกของรางวัล Spot Redemption  ที่หัวข้อ รูปแบบการรับของรางวัล ให้คลิกเลือก Spot Redemption เพื่อใช้งาน ดังรูป
     - รูปภาพของรางวัล
     - ชื่อของรางวัล
     - รายละเอียด
     - พอยท์สำหรับแลกของรางวัล
     - ระยะเวลาการแลกของรางวัล
     - การรับของรางวัล  ให้คลิกเลือก Spot Redemption (หากเลือกการรับของรางวัลในรูปแบบนี้ เนื่องจากมีเวลานับถอยหลังเพียง 5 นาที จึงจะไม่สามารถกำหนดจำนวนวันหมดอายุหลังจากกดแลกของรางวัลได้)
     - การจำกัดจำนวนการแลกของรางวัล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. สิทธิ์การแลกต่อสมาชิก (สมาชิกสามารถกดแลกของรางวัลชิ้นนี้ได้กี่ครั้ง) 2. สิทธิ์การแลกทั้งหมด (จำนวนของรางวัลมีกี่ชิ้น)

 
3. เรียบร้อยแล้ว ที่ระบบหลังบ้านจะแสดงรายละเอียดของรางวัลที่ผู้ดูแลระบบสร้างขึ้นมา โดยสามารถคลิกเข้าไปแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามต้องการ

วิธีการแลกของรางวัลในรูปแบบ Spot Redemption สำหรับสมาชิก

1. เมื่อสมาชิกจะทำการแลกของรางวัล จะต้องเข้าไปยังหน้าธุรกิจ โดยสามารถเข้าถึงได้จากลิงก์ธุรกิจ, สแกน QR Code ธุรกิจ หรือคลิกจากลิงก์ SMS รับพอยท์ เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของรางวัลที่ต้องการ จากนั้นคลิกเข้าไปที่ของรางวัล เพื่อทำการแลก

 

2. โดยระบบจะแสดงรายละเอียดของรางวัล และหากเลือกการรับของรางวัลรูปแบบ Spot Redemption สังเกตใต้รูปของรางวัลฝั่งขวามือ จะแสดงข้อความ "รับที่จุดแลกรับของรางวัล" จากนั้นคลิกที่ปุ่ม แลกของรางวัล 

3. ระบบจะแสดงข้อความเพื่อยืนยันการแลก คือ "กรุณาแสดงคูปอง ณ จุดแลกรับของรางวัลภายใน 5 นาที หลังจาดกดยืนยัน" จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ยืนยันแลกของรางวัล

4.ระบบจะแสงดรายละเอียดเพิ่มเติมคือ รหัสการแลกของรางวัล และ QR Code และช่วงเวลาในการแลกนับถอยหลัง ภายใน 5 นาที สมาชิกจะต้องนำรหัสการแลกของรางวัลดังกล่าว ไปยื่นที่จุดแลกรับของรางวัล โดยหากสมาชิกยังไม่นำรหัสมาใช้งาน ระบบจะยังไม่หักพอยท์และสิทธิ์การแลกของรางวัล

5. การแลกรับของรางวัล สำหรับผู้ดูแลระบบยังเป็นวิธีเดิมคือ นำรหัส หรือ QR Code ไปดำเนินการที่หัวข้อ "ใช้งานคูปอง" หรือ "การสไลด์เพื่อใช้งานคูปองที่เครื่องสมาชิก (ขอยกตัวอย่าง วิธีการสไลด์เพื่อใช้งานคูปองที่เครื่องสมาชิก ดังรูป)

6. จากนั้นระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน "คูปองนี้ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น คูปองที่ใช้งานไปแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้อีก" และผู้ดูแลระบบสามารถพิมพ์ข้อความอ้างอิงเพิ่มเติมได้ เรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม ใช้งาน

7. หากใช้งานคูปองสำเร็จ จะขึ้นสัญลักษณ์  และ ข้อความ "ใช้งานแล้ว" สีเขียว หากที่คูปองของสมาชิกแสดงสถานะดังกล่าว ถือว่าการแลกของรางวัลสำเร็จแล้ว ผู้ดูแลระบบสามารถนำของรางวัลให้สมาชิกได้เลยค่ะ

8. โดยเมื่อผู้ดูแลระบบทำการใช้งานคูปองเรียบร้อย จะถือว่าการแลกของรางวัลนั้นเสร็จสมบูรณ์ และหากมีการกำหนดสิทธิ์ไว้ ระบบจะตัดสิทธิ์การแลกทันที และ สมาชิกก็จะสามารถดูประวัติการแลกได้ที่ "รายการล่าสุด"