การเพิ่มคูปองโปรโมชั่น

คูปองโปรโมชั่น (Promotional coupons)

คูปองโปรโมชั่น คือ เป็นคูปองที่ใช้ทำโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการขาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนลด หรือของรางวัล ซึ่งคูปองประเภทนี้เหมาะสำหรับหลายธุรกิจเพื่อจัดโปรโมชั่นช่วยกระตุ้นยอดขาย โดยสามารถส่งคูปองโปรโมชั่นไปยังสมาชิกได้หลากหลายกลุ่ม เช่น ส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกทั้งหมด, ส่วนลดพิเศษสำหรับสินค้าที่สมาชิกชอบซื้อ หรือส่งเป็นคูปองส่วนลดเดือนเกิดก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่งจะทำให้สมาชิกรู้สึกประทับใจและกลับมาใช้บริการอีกครั้ง


วิธีการเพิ่มคูปองโปรโมชั่น ท่านสามารถเพิ่มคูปองโปรโมชั่น ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ในระบบบริหารจัดการ PointSpot ให้ท่านสังเกตแถบเมนูซ้าย คลิกเมนู "คูปอง / ของรางวัล" (Coupon / Rewards)

2. คลิกที่เมนู "คูปองโปรโมชัน" (Promotion Coupon) เพื่อบริหารจัดการรายการคูปองโปรโมชั่น

3. คลิกที่ "+สร้างและคูปอง" (Create and Send Coupon) เพื่อสร้างคูปองโปรโมชั่น

 

4. อัปโหลดรูปภาพคูปอง, ใส่ชื่อคูปอง, กรอกรายละเอียดของคูปอง, เลือกประเภทของคูปอง (ของรางวัล หรือส่วนลด), กำหนดช่วงเวลาที่สามารถใช้งานคูปองได้, เลือกกลุ่มเป้าหมาย และหากต้องการส่งแจ้งเตือนไปยังลูกค้า ให้คลิกเลือก "ส่งการแจ้งเตือนให้สมาชิก" 

 

5.ทำการใส่รายละเอียดคูปอง ดังนี้

     หมายเลข 1 รูปภาพคูปอง  ขนาดแนะนำคือ 2 : 1 เช่น กว้าง 600 สูง 300 pixels
     หมายเลข 2 ชื่อคูปอง
     หมายเลข 3 ประเภทคูปอง เลือกได้ 2 แบบ คือ ของรางวัลหรือส่วนลด
     หมายเลข 4 รายละเอียดคูปอง คือ การใส่รายละเอียด หรือ เงื่อนไข ของคูปอง
     หมายเลข 5 ระยะเวลาการใช้งานเลือกได้ 2 รูปแบบ คือ ตามช่วงเวลา และตามจำนวนวัน
     หมายเลข 6 กลุ่มเป้าหมาย เลือกได้ 6 กลุ่ม ซึ่งจะอธิบายแต่ละกลุ่มในหัวข้อถัดไป
     หมายเลข 7 สามารถเลือกได้ว่าจะส่งแจ้งเตือนไปยังสมาชิกหรือไม่
     หมายเลข 8 คลิกปุ่ม ส่ง เมื่อต้องการสร้าง และส่งคูปองโปรโมชั่นให้สมาชิก

 

 6. กลุ่มเป้าหมายในการส่งคูปอง สามารถเลือกส่งได้ทั้งหมด 9 กลุ่ม ดังนี้

 

     6.1 เลือกกลุ่มเป้าหมายจาก "สมาชิกทั้งหมด" คือ ระบบจะส่งคูปองไปยังสมาชิกทุกคนของธุรกิจ

 

    6.2 เลือกกลุ่มเป้าหมายจาก "สมาชิกในกลุ่ม RFM" คือ ระบบจะส่งคูปองไปยังสมาชิกในกลุ่ม RFM ตามที่เลือก โดยสามารถเลือกช่วงเวลาได้ 2 รูปแบบ คือ 6 เดือน และ 12 เดือน

             จากนั้นเลือกกลุ่มจากรายงาน RFM ที่ต้องการ ซึ่งมีทั้งหมด 10 กลุ่ม ( สามารถดูควบคู่กับ รายงาน RFM ได้ที่นี่ )

 

     6.3 เลือกกลุ่มเป้าหมายจาก "ประวัติการซื้อสินค้า" เป็นการส่งคูปองให้กับสมาชิกที่เคยมาสะสมพอยท์ด้วยการให้พอยท์แบบรายสินค้า ธุรกิจสามารถส่งคูปองไปยังสมาชิกกลุ่มนี้ได้ ซึ่งจะเป็นการส่งคูปองที่ตรงกลุ่มมากขึ้น ให้ทำการคลิกปุ่ม "เลือกสินค้า" ที่ต้องการส่งคูปองให้ (หมายเหตุ : กลุ่มเป้าหมาย ประวัติการซื้อสินค้าสามารถเลือกใช้งานได้เฉพาะธุรกิจที่ใช้งานแพ็กเกจ Gold และเปิดใช้งานการให้พอยท์ตามสินค้าเท่านั้น)

          จากนั้นทำการคลิกเลือกสินค้าที่ต้องการ ซึ่งสามารถเลือกได้สูงสุด 5 รายการ

            ทำการเลือกเงื่อนไขการซื้อสินค้า ในกรณีที่เลือกสินค้ามากกว่า 1 รายการ สามารถเลือกได้ดังนี้
               - ทั้งหมด ระบบจะส่งคูปองโปรโมชั่นไปยังสมาชิกที่ซื้อสินค้าทุกรายการที่เลือกเท่านั้น
               - บางรายการ ระบบจะส่งคูปองโปรโมชั่นไปยังสมาชิกที่ซื้อสินค้าบางรายการที่เลือกไว้

            สามารถเลือกช่วงเวลาที่สมาชิกมาซื้อสินค้าได้ ดังรูป

 

            6.4 เลือกกลุ่มเป้าหมายจาก "ป้ายกำกับสมาชิก" เป็นการส่งคูปองให้กับสมาชิกที่มีการติดป้ายกำกับสมาชิกไว้ เช่น ป้านกำกับสมาชิกกลุ่มขายปลีก, ป้ายกำกับสมาชิกกลุ่มขายส่ง เป็นต้น ทำการคลิกปุ่ม "ป้ายกำกับสมาชิก" ที่ต้องการ (คู่มือ ป้ายกำกับสมาชิก เพิ่มเติม คลิก)

            จากนั้นเลือกป้ายกำกับที่ต้องการ ซึ่งสามารถเลือกได้สูงสุด 5 ป้ายกำกับ เรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม ยืนยัน

 

           6.5 เลือกกลุ่มเป้าหมายจาก "จำนวนพอยท์" เป็นการส่งคูปองโปรโมชั่นให้กับกลุ่มสมาชิกที่มีพอยท์ตามที่ธุรกิจระบุ เช่น ส่งให้กับกลุ่มสมาชิกที่มีพอยท์ 100 พอยท์ขึ้นไป เนื่องจากอาจเป็นกลุ่มที่มาใช้บริการบ่อย ๆ  เป็นต้น โดยสามารถเลือกช่วงจำนวนพอยท์ได้ 3 ช่วง ได้แก่ ตั้งแต่, มากกว่า/เท่ากับ และ น้อยกว่า/เท่ากับ

            ตัวอย่าง เลือกส่งคูปองให้กับสมาชิกที่มีพอยท์ตั้งแต่ 50 ถึง 100 พอยท์ เป็นต้น

 

            6.6 เลือกกลุ่มเป้าหมายจาก "เดือนเกิด" โดยสามารถเลือกส่งคูปองให้กับสมาชิกที่เกิดในเดือนนั้น ๆ โดยดึงข้อมูลเดือนเกิดมาจากการกรอกสมัครสมาชิก เพื่อเป็นส่วนลดพิเศษในวันเกิดได้ทันที

 

            6.7  เลือกกลุ่มเป้าหมายจาก "บัตรสมาชิก" คือ ในกรณีที่ธุรกิจนั้น ๆ มีการใช้งานระบบบัตรสมาชิก จะสามารถเลือกส่งคูปองโปรโมชั่นไปยังสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มบัตรสมาชิกได้

 

      6.8 เลือกกลุ่มเป้าหมายจาก "ผู้ใช้ที่รอการสมัคร" ในกรณีที่ต้องการส่งคูปองโปรโมชั่นให้กับกลุ่มที่เคยส่งพอยท์ให้แต่ยังไม่สมัครสมาชิก เพื่อเชิญชวนให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้ง (หมายเหตุ : กลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้รอการสมัครจะสามารถเลือกใช้งานได้เฉพาะธุรกิจที่ตั้ง Sender Name เท่านั้น)

 

 

    6.9  เลือกกลุ่มเป้าหมายจาก "ระบุรายบุคคล"  กรณีที่ต้องการส่งคูปองโปรโมชั่นให้เฉพาะสมาชิกบางท่าน ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 8 กลุ่ม ด้านบน สามารถทำได้โดยการกรอกเบอร์โทรศัพท์ หรือ PointSpot ของสมาชิก ส่งได้สูงสุด 1,000 รายการ/ครั้ง

 

7. หลังจากกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้ว คลิกที่ปุ่ม "ส่ง" เพื่อส่งคูปองไปยังสมาชิก ขอยกตัวอย่างส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย "ประวัติการซื้อสินค้า"

 

8.  หลังจากกดสร้าง ระบบจะแจ้งรายละเอียดจำนวนรายการทั้จะถูกส่งว่า คิดเป็นทั้งหมดกี่รายการ (รายการดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวนค่าใช้จ่ายตามแพ็กเกจ)

 

9. โดยที่หน้ารวมคูปองโปรโมชั่น จะสามารถดูจำนวนคูปองที่ส่งไปยังสมาชิก และจำนวนคูปองที่สมาชิกนำกลับมาใช้งานคิดเป็น %  เพื่อนำไปวัดผลและใช้ประโยชน์ต่อได้ 

 

10. จากนั้นหากเลือกส่งการแจ้งเตือนให้สมาชิก ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยัง SMS หรือแจ้งเตือนทาง LINE หากธุรกิจเปิดใช้งาน LINE Login และสมาชิก Login ผ่าน LINE เรียบร้อยแล้ว 

 

11. สมาชิกกลุ่มเป้าหมายสามารถคลิกลิงก์คูปองเพื่อนำรหัสไปยื่นใช้งาน หรือ หากยังไม่ได้ใช้งานคูปองดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ที่เมนู "คูปองของฉัน"

          

 

12. หลังจากสร้างคูปองโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้ว สามารถสร้างคูปองเดิมซ้ำอีกครั้งได้ โดยคลิกที่เมนู "ทำซ้ำ" (Repeat) หรือ หากต้องการแก้ไขระยะเวลาการใช้งานคูปอง สามารถแก้ไขรายละเอียดคูปองได้โดยคลิก "แก้ไข" (Edit)