การเพิ่มคูปองโปรโมชั่น

คูปองโปรโมชั่น (Promotional coupons)

คูปองโปรโมชั่น คือ คูปองสำหรับร้านค้าที่ต้องการแจกรางวัล หรือส่วนลดแก่สมาชิกสำหรับธุรกิจที่สมัครแพ็กเกจรายเดือน เพื่อจัดโปรโมชั่นช่วยกระตุ้นยอดขาย โดยสามารถส่งคูปองโปรโมชั่นไปยังสมาชิกทั้งหมด หรือเลือกส่งตามเดือนเกิดของสมาชิกก็สามารถทำได้เช่นกัน

วิธีการเพิ่มคูปองโปรโมชั่น ท่านสามารถเพิ่มคูปองโปรโมชั่น ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ในระบบบริหารจัดการ PointSpot ให้ท่านสังเกตแถบเมนูซ้าย คลิกเมนู "คูปอง / ของรางวัล" (Coupon / Rewards)

2. คลิกที่เมนู "คูปองโปรโมชัน" (Promotion Coupon) เพื่อบริหารจัดการรายการคูปองโปรโมชั่น

3. คลิกที่ "+สร้างและคูปอง" (Create and Send Coupon) เพื่อสร้างคูปองโปรโมชั่น

4. อัปโหลดรูปภาพคูปอง, ใส่ชื่อคูปอง, กรอกรายละเอียดของคูปอง, เลือกประเภทของคูปอง (ของรางวัล หรือส่วนลด), กำหนดช่วงเวลาที่สามารถใช้งานคูปองได้, เลือกกลุ่มเป้าหมาย และหากต้องการส่งแจ้งเตือนไปยังลูกค้า ให้คลิกเลือก "ส่งการแจ้งเตือนให้สมาชิก" 

5.ทำการใส่รายละเอียดคูปอง ดังนี้

     หมายเลข 1 รูปภาพคูปอง  ขนาดแนะนำคือ 2 : 1 เช่น กว้าง 600 สูง 300 pixels
     หมายเลข 2 ชื่อคูปอง
     หมายเลข 3 ประเภทคูปอง เลือกได้ 2 แบบ คือ ของรางวัลหรือส่วนลด
     หมายเลข 4 รายละเอียดคูปอง
     หมายเลข 5 ระยะเวลาการใช้งานเลือกได้ 2 รูปแบบ คือ ตามช่วงเวลา และตามจำนวนวัน
     หมายเลข 6 กลุ่มเป้าหมาย เลือกได้ 6 กลุ่ม ซึ่งจะอธิบายแต่ละกลุ่มในหัวข้อถัดไป
     หมายเลข 7 สามารถเลือกได้ว่าจะส่งแจ้งเตือนไปยังสมาชิกหรือไม่
     หมายเลข 8 คลิกปุ่ม ส่ง เมื่อต้องการสร้าง และส่งคูปองโปรโมชั่นให้สมาชิก

 6. กลุ่มเป้าหมายในการส่งคูปอง สามารถเลือกส่งได้ทั้งหมด 6 กลุ่ม ดังนี้

     6.1 สมาชิกทั้งหมด คือ ระบบจะส่งคูปองไปยังสมาชิกทุกคนของธุรกิจ

 

    6.2 สมาชิกในกลุ่ม RFM คือ ระบบจะส่งคูปองไปยังสมาชิกในกลุ่ม RFM ตามที่เลือก ( สามารถดูควบคู่กับ รายงาน RFM ได้ที่นี่ )

     6.3 สมาชิกในกลุ่มบัตรสมาชิก คือ ในกรณีที่ธุรกิจนั้น ๆ มีการใช้งานระบบบัตรสมาชิก จะสามารถเลือกส่งคูปองโปรโมชั่นไปยังสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มบัตรสมาชิกได้

    6.4 สมาชิกในเดือนเกิด คือ ระบบจะส่งคูปองไปยังสมาชิกที่เกิดในเดือนนั้น ๆ โดยดึงข้อมูลเดือนเกิดมาจากการกรอกสมัครสมาชิก

    6.5 สมาชิกของธุรกิจ กรณีที่ต้องการส่งคูปองโปรโมชั่นให้เฉพาะสมาชิกบางท่าน ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ด้านบน สามารถทำได้โดยการกรอกเบอร์โทรศัพท์ หรือ PointSpot ของสมาชิก ส่งได้สูงสุด 1,000 รายการ

   6.6 ป้ายกำกับสมาชิก ในกรณีที่ต้องการส่งคูปองโปรโมชั่นให้กับสมาชิกที่ได้รับการติดป้ายกำกับเท่านั้น สามารถคลิกเลือกกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว และคลิกที่ปุ่ม +ป้ายกำกับสมาชิก

     จากนั้น ระบบจะให้เลือก ป้ายกำกับสมาชิก ที่ท่านต้องการส่งคูปองให้ โดยสามารถเลือกได้สูงสุด 5 ป้ายกำกับสมาชิก (คู่มือ ป้ายกำกับสมาชิก เพิ่มเติม คลิก)

 7. หลังจากกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้ว คลิกที่ปุ่ม "ส่ง" เพื่อส่งคูปองไปยังสมาชิก ขอยกตัวอย่างส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย "ป้ายกำกับสมาชิก"

8.  หลังจากกดสร้าง ระบบจะแจ้งรายละเอียดจำนวนรายการทั้จะถูกส่งว่า คิดเป็นทั้งหมดกี่รายการ (รายการดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวนค่าใช้จ่ายตามแพ็กเกจ)

9. โดยที่หน้ารวมคูปองโปรโมชั่น จะสามารถดูจำนวนคูปองที่ส่งไปยังสมาชิก และจำนวนคูปองที่สมาชิกนำกลับมาใช้งานคิดเป็น %  เพื่อนำไปวัดผลและใช้ประโยชน์ต่อได้

10. จากนั้นหากเลือกส่งการแจ้งเตือนให้สมาชิก ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยัง SMS หรือแจ้งเตือนทาง LINE หากธุรกิจเปิดใช้งาน LINE Login และสมาชิก Login ผ่าน LINE เรียบร้อยแล้ว 

ตัวอย่างการแจ้งเตือนทาง  SMS

 

 

ตัวอย่างการแจ้งเตือนทาง  LINE

 

11. สมาชิกกลุ่มเป้าหมายจะได้รับคูปองจาก SMS หรือลิงก์ของร้านค้า โดยคูปองจะแสดงที่เมนู "คูปองของฉัน"


ตัวอย่าง คูปองโปรโมชั่น

12. หลังจากสร้างคูปองโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้ว สามารถสร้างคูปองเดิมซ้ำอีกครั้งได้ โดยคลิกที่เมนู "ทำซ้ำ" (Repeat) หรือ หากต้องการแก้ไขระยะเวลาการใช้งานคูปอง สามารถแก้ไขรายละเอียดคูปองได้โดยคลิก "แก้ไข" (Edit)

 

หมายเหตุ : คูปองโปรโมชั่นจะสามารถใช้งานได้เฉพาะแพ็กเกจรายเดือนเท่านั้น