การเพิ่มคูปองโปรโมชั่น

คูปองโปรโมชั่น (Promotional coupons)

คูปองโปรโมชัน คือ คูปองสำหรับร้านค้าที่ต้องการแจกรางวัล หรือส่วนลดแก่สมาชิกสำหรับธุรกิจที่สมัครแพ็กเกจรายเดือน เพื่อจัดโปรโมชันช่วยกระตุ้นยอดขาย โดยสามารถส่งคูปองโปรโมชั่นไปยังสมาชิกทั้งหมด หรือเลือกส่งตามเดือนเกิดของสมาชิกก็สามารถทำได้เช่นกัน
วิธีการเพิ่มคูปองโปรโมชัน ท่านสามารถเพิ่มคูปองโปรโมชัน ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ในระบบบริหารจัดการ PointSpot ให้ท่านสังเกตแถบเมนูซ้าย คลิกเมนู "คูปอง / ของรางวัล" (Coupon / Rewards)

2. คลิกที่เมนู "คูปองโปรโมชัน" (Promotion Coupon) เพื่อบริหารจัดการรายการคูปองโปรโมชัน

3. คลิกที่ "เพิ่มคูปอง" (Add Coupon) เพื่อเพิ่มคูปองโปรโมชัน

4. อัปโหลดรูปภาพคูปอง, ใส่ชื่อคูปอง, กรอกรายละเอียดของคูปอง, เลือกประเภทของคูปอง (ของรางวัล หรือส่วนลด), กำหนดช่วงเวลาที่สามารถใช้งานคูปองได้, เลือกกลุ่มเป้าหมาย และหากต้องการส่ง SMS แจ้งเตือนไปยังลูกค้า ให้คลิกเลือก "ส่ง SMS แจ้งสมาชิก" 

5.ทำการใส่รายละเอียดคูปอง ดังนี้

     5.1 รูปภาพคูปอง
     5.2 ชื่อคูปอง
     5.3 ประเภทคูปอง เลือกได้ 2 แบบ คือ ของรางวัลหรือส่วนลด
     5.4 รายละเอียดคูปอง
     5.5 ระยะเวลาการใช้งาน
     5.6 กลุ่มเป้าหมาย เลือกได้ 5 กลุ่ม ซึ่งจะอธิบายแต่ละกลุ่มในหัวข้อถัดไป
     5.7 สามารถเลือกได้ว่าจะส่ง SMS ไปยังสมาชิกหรือไม่

 6. กลุ่มเป้าหมายในการส่งคูปอง สามารถเลือกส่งได้ทั้งหมด 5 กลุ่ม ดังนี้

     6.1 สมาชิกทั้งหมด คือ ระบบจะส่งคูปองไปยังสมาชิกทุกคนในธุรกิจ

    6.2 สมาชิกในกลุ่ม RFM คือ ระบบจะส่งคูปองไปยังสมาชิกในกลุ่ม RFM ตามที่เลือก ( สามารถดูควบคู่กับ รายงาน RFM ได้ที่นี่ )

 

     6.3สมาชิกในกลุ่มบัตรสมาชิก คือ ในกรณีที่ธุรกิจนั้น ๆ มีการใช้งานระบบบัตรสมาชิก จะสามารถเลือกส่งคูปองโปรโมชั่นไปยังสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มบัตรสมาชิกได้

    6.4 สมาชิกในเดือนเกิด คือ ระบบจะส่งคูปองไปยังสมาชิกที่เกิดในเดือนนั้น ๆ โดยดึงข้อมูลเดือนเกิดมาจากการกรอกสมัครสมาชิก

    6.5 สมาชิกของธุรกิจ กรณีที่ต้องการส่งคูปองโปรโมชั่นให้เฉพาะสมาชิกบางท่าน ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ด้านบน สามารถทำได้โดยการกรอกเบอร์โทรศัพท์ หรือ PointSpot ของสมาชิก ส่งได้สูงสุด 100 รายการ

 7. หลังจากกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้ว คลิกที่ปุ่ม "สร้าง" เพื่อบันทึก ขอยกตัวอย่าง ส่งไปยัง สมาชิกในกลุ่มบัตรสมาชิก

8.  หลังจากกดสร้าง ระบบจะแจ้งรายละเอียดจำนวนรายการทั้จะถูกส่งว่า คิดเป็นทั้งหมดกี่รายการ (รายการดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวนค่าใช้จ่ายตามแพ็กเกจ)

9. โดยที่หน้ารวมคูปองโปรโมชั่น จะสามารถดูจำนวนคูปองที่ส่งไปยังสมาชิก และจำนวนคูปองที่สมาชิกนำกลับมาใช้งานคิดเป็น %  เพื่อนำไปวัดผลและใช้ประโยชน์ต่อได้

10. จากนั้นหากเลือกส่ง sms ให้สมาชิก และการส่งคูปองอยู่ในช่วง 08.00 - 22.00 ระบบจะมีการส่ง SMS ไปยังสมาชิก

 

ตัวอย่าง SMS

 

11. สมาชิกกลุ่มเป้าหมายจะได้รับคูปองจาก SMS หรือลิงก์ของร้านค้า โดยคูปองจะแสดงที่เมนู "คูปองของฉัน"


ตัวอย่าง คูปองโปรโมชัน

12. หลังจากสร้างคูปองโปรโมชันเรียบร้อยแล้ว สามารถสร้างคูปองเดิมซ้ำอีกครั้งได้ โดยคลิกที่เมนู "ทำซ้ำ" (Repeat) หรือ หากต้องการแก้ไขระยะเวลาการใช้งานคูปอง สามารถแก้ไขรายละเอียดคูปองได้โดยคลิก "แก้ไข" (Edit)

 

หมายเหตุ : คูปองโปรโมชั่นจะสามารถใช้งานได้เฉพาะแพ็กเกจรายเดือนเท่านั้น