การเพิ่มคูปองโปรโมชั่น

คูปองโปรโมชั่น (Promotional coupons)

คูปองโปรโมชั่น คือ คูปองสำหรับร้านค้าที่ต้องการแจกรางวัล หรือส่วนลดแก่สมาชิกสำหรับธุรกิจที่สมัครแพ็กเกจรายเดือน เพื่อจัดโปรโมชั่นช่วยกระตุ้นยอดขาย โดยสามารถส่งคูปองโปรโมชั่นไปยังสมาชิกทั้งหมด หรือเลือกส่งตามเดือนเกิดของสมาชิกก็สามารถทำได้เช่นกัน

วิธีการเพิ่มคูปองโปรโมชั่น ท่านสามารถเพิ่มคูปองโปรโมชั่น ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ในระบบบริหารจัดการ PointSpot ให้ท่านสังเกตแถบเมนูซ้าย คลิกเมนู "คูปอง / ของรางวัล" (Coupon / Rewards)

2. คลิกที่เมนู "คูปองโปรโมชัน" (Promotion Coupon) เพื่อบริหารจัดการรายการคูปองโปรโมชั่น

3. คลิกที่ "เพิ่มคูปอง" (Add Coupon) เพื่อเพิ่มคูปองโปรโมชั่น

4. อัปโหลดรูปภาพคูปอง, ใส่ชื่อคูปอง, กรอกรายละเอียดของคูปอง, เลือกประเภทของคูปอง (ของรางวัล หรือส่วนลด), กำหนดช่วงเวลาที่สามารถใช้งานคูปองได้, เลือกกลุ่มเป้าหมาย และหากต้องการส่ง SMS แจ้งเตือนไปยังลูกค้า ให้คลิกเลือก "ส่ง SMS แจ้งสมาชิก" 

5.ทำการใส่รายละเอียดคูปอง ดังนี้

     หมายเลข 1 รูปภาพคูปอง  ขนาดแนะนำคือ 2 : 1 เช่น กว้าง 600 สูง 300 pxl
     หมายเลข 2 ชื่อคูปอง
     หมายเลข 3 ประเภทคูปอง เลือกได้ 2 แบบ คือ ของรางวัลหรือส่วนลด
     หมายเลข 4 รายละเอียดคูปอง
     หมายเลข 5 ระยะเวลาการใช้งาน
     หมายเลข 6 กลุ่มเป้าหมาย เลือกได้ 6 กลุ่ม ซึ่งจะอธิบายแต่ละกลุ่มในหัวข้อถัดไป
     หมายเลข 7 สามารถเลือกได้ว่าจะส่ง SMS ไปยังสมาชิกหรือไม่
     หมายเลข 8 คลิกปุ่ม สร้าง เมื่อต้องการสร้าง และส่งคูปองโปรโมชั่นให้สมาชิก

 6. กลุ่มเป้าหมายในการส่งคูปอง สามารถเลือกส่งได้ทั้งหมด 6 กลุ่ม ดังนี้

     6.1 สมาชิกทั้งหมด คือ ระบบจะส่งคูปองไปยังสมาชิกทุกคนในธุรกิจ

 

    6.2 สมาชิกในกลุ่ม RFM คือ ระบบจะส่งคูปองไปยังสมาชิกในกลุ่ม RFM ตามที่เลือก ( สามารถดูควบคู่กับ รายงาน RFM ได้ที่นี่ )

 

     6.3สมาชิกในกลุ่มบัตรสมาชิก คือ ในกรณีที่ธุรกิจนั้น ๆ มีการใช้งานระบบบัตรสมาชิก จะสามารถเลือกส่งคูปองโปรโมชั่นไปยังสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มบัตรสมาชิกได้

    6.4 สมาชิกในเดือนเกิด คือ ระบบจะส่งคูปองไปยังสมาชิกที่เกิดในเดือนนั้น ๆ โดยดึงข้อมูลเดือนเกิดมาจากการกรอกสมัครสมาชิก

    6.5 สมาชิกของธุรกิจ กรณีที่ต้องการส่งคูปองโปรโมชั่นให้เฉพาะสมาชิกบางท่าน ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ด้านบน สามารถทำได้โดยการกรอกเบอร์โทรศัพท์ หรือ PointSpot ของสมาชิก ส่งได้สูงสุด 100 รายการ

 

   6.5 ป้ายกำกับสมาชิก ในกรณีที่ต้องการส่งคูปองโปรโมชั่นให้กับสมาชิกที่ได้รับการติดป้ายกำกับเท่านั้น สามารถคลิกเลือกกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว และคลิกที่ปุ่ม +ป้ายกำกับสมาชิก

     จากนั้น ระบบจะให้เลือก ป้ายกำกับสมาชิก ที่ท่านต้องการส่งคูปองให้ โดยสามารถเลือกได้สูงสุด 5 ป้ายกำกับสมาชิก (คู่มือ ป้ายกำกับสมาชิก เพิ่มเติม คลิก)

 7. หลังจากกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้ว คลิกที่ปุ่ม "สร้าง" เพื่อบันทึก ขอยกตัวอย่าง ส่งไปยัง กลุ่มเป้าหมาย "ป้ายกำกับมาชิก"

8.  หลังจากกดสร้าง ระบบจะแจ้งรายละเอียดจำนวนรายการทั้จะถูกส่งว่า คิดเป็นทั้งหมดกี่รายการ (รายการดังกล่าวจะถูกนำไปคำนวนค่าใช้จ่ายตามแพ็กเกจ)

9. โดยที่หน้ารวมคูปองโปรโมชั่น จะสามารถดูจำนวนคูปองที่ส่งไปยังสมาชิก และจำนวนคูปองที่สมาชิกนำกลับมาใช้งานคิดเป็น %  เพื่อนำไปวัดผลและใช้ประโยชน์ต่อได้

10. จากนั้นหากเลือกส่ง sms ให้สมาชิก และการส่งคูปองอยู่ในช่วง 08.00 - 22.00 ระบบจะมีการส่ง SMS ไปยังสมาชิก

 

ตัวอย่าง SMS

 

11. สมาชิกกลุ่มเป้าหมายจะได้รับคูปองจาก SMS หรือลิงก์ของร้านค้า โดยคูปองจะแสดงที่เมนู "คูปองของฉัน"


ตัวอย่าง คูปองโปรโมชั่น

12. หลังจากสร้างคูปองโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้ว สามารถสร้างคูปองเดิมซ้ำอีกครั้งได้ โดยคลิกที่เมนู "ทำซ้ำ" (Repeat) หรือ หากต้องการแก้ไขระยะเวลาการใช้งานคูปอง สามารถแก้ไขรายละเอียดคูปองได้โดยคลิก "แก้ไข" (Edit)

 

หมายเหตุ : คูปองโปรโมชั่นจะสามารถใช้งานได้เฉพาะแพ็กเกจรายเดือนเท่านั้น