การนำเข้าพอยท์ (Import Points)

วิธีการ นำเข้าพอยท์ (Import points)

การนำเข้าพอยท์ ในระบบสะสมแต้ม Pointspot เป็นการส่งพอยท์ให้ลูกค้าครั้งละหลายคน (ตั้งแต่ 3-500 รายการ/ครั้ง) เนื่องจากเงื่อนไขการแจกพอยท์ของแต่ละร้านค้าแตกต่างกัน บางร้านค้าแจกพอยท์ทันทีที่ลูกค้าชำระเงิน บางร้านค้ามีการรวบรวมข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และจำนวนพอยท์ที่ลูกค้าแต่ละคนได้รับไว้ก่อนแล้วจึงทำการส่งเพียงครั้งเดียวตามรอบเวลา ซึ่งวิธีการนำเข้าพอยท์จะมีขั้นตอนดังนี้

1. ในระบบบริหารจัดการ Pointspot ให้ท่านสังเกตที่หัวข้อเมนูด้านซ้ายมือที่ชื่อ "พอยท์" (Points) >> นำเข้าพอยท์

2. คลิกที่เมนู "+สร้าง / นำเข้างาน" ( Create / Import Job) เพื่อนำเข้าข้อมูล 

3. การนำเข้าข้อมูลจะต้องนำเข้าเป็นไฟล์ตามรูปแบบ CSV โดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์สำหรับนำเข้าในรูปแบบ CSV ได้โดยคลิกที่ปุ่ม "ดาวน์โหลด"  หรือคลิกที่ปุ่ม "เลือกไฟล์" เมื่อต้องการนำเข้าพอยท์

4. การนำเข้าพอยท์ สามารถนำเข้าได้ 2 รูปแบบคือ กรอกข้อมูลเป็นจำนวนพอยท์ และ กรอกข้อมูลเป็นจำนวนเงิน ที่สมาชิกมาซื้อสินค้าหรือบริการ สามารถเลือกดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างได้ตามข้อมูลที่ท่านต้องการนำเข้า

5. ตัวอย่างไฟล์นำเข้าข้อมูล CSV ในรูปแบบ พอยท์  ประกอบด้วย 3 คอลัมน์ แถวบนสุดคือชื่อหัวข้อ mobile or id, points, remark ตามลำดับ
      - ไฟล์นำเข้าห้ามตัดชื่อหัวข้อออก เนื่องจากเมื่อนำเข้าไฟล์แถวด้านบนสุดจะถูกตัดออกเองอัตโนมัติ
      - ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5 mb
      - จำกัดการนำเข้าไม่เกิน 500 รายการต่องาน
      - บันทึกไฟล์นำเข้าพอยท์เป็น  UTF-8 .CSV

6 . ตัวอย่างไฟล์นำเข้าข้อมูล CSV ในรูปแบบ จำนวน ประกอบด้วย 3 คอลัมน์ แถวบนสุดคือชื่อหัวข้อ mobile or id, amount, remark ตามลำดับ
      - ไฟล์นำเข้าห้ามตัดชื่อหัวข้อออก เนื่องจากเมื่อนำเข้าไฟล์แถวด้านบนสุดจะถูกตัดออกเองอัตโนมัติ
      - ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5 mb
      - จำกัดการนำเข้าไม่เกิน 500 รายการต่องาน
      - บันทึกไฟล์นำเข้าพอยท์เป็น  UTF-8 .CSV 

 

7.  เมื่อเตรียมไฟล์ข้อมูลตามรูปแบบที่ระบบแนะนำเรียบร้อยแล้ว คลิกเลือกไฟล์ เพื่อนำเข้าข้อมูล

 

8. จากนั้นระบบจะให้เลือกประเภทการนำเข้า เป็นแบบ พอยท์ หรือ จำนวน(บาท) ตัวอย่างการนำเข้าในรูปแบบ พอยท์ ดังรูป

 

9. เลือกไฟล์จากโฟลเดอร์ในเครื่องที่เตรียมไว้

10. หลังจากเลือกไฟล์ ระบบจะแสดงข้อมูล โดยจำนวนที่นำเข้าทั้งหมดจะแสดงอยู่ทางด้านขวา หากนำเข้าไฟล์ถูกต้อง ตามรูปแบบที่กำหนด ระบบจะแสดงข้อความ "ข้อมูลถูกต้อง"และมีปุ่มให้ยืนยันการนำเข้า สามารถคลิกที่ปุ่ม ยืนยัน ได้เลย

 

11. คลิกที่ปุ่ม "เริ่มต้นงาน" เพื่อเริ่มส่งพอยท์ หรือหากต้องการยกเลิก คลิกที่ "ยกเลิกงาน"

12. ในกรณีที่ท่านยังไม่ต้องการส่งพอยท์ให้ลูกค้า สามารถนำเข้าไฟล์มารอไว้ก่อนได้ โดยยังไม่ต้องกดปุ่ม "เริ่มต้นงาน" ระบบจะแสดงรายการเป็น "รอดำเนินการ"

13. เมื่อคลิกปุ่ม เริ่มต้นงาน แล้วให้สังเกตที่เมนูสถานะ จะเปลี่ยนจาก "ประมวลผล" เป็น "สำเร็จ" 

14. กรณีต้องการนำเข้าจากจำนวนเงินที่สมาชิกมาซื้อสินค้า หรือใช้บริการ ให้เลือกประเภทการนำเข้า เป็นแบบ จำนวน ตัวอย่างการนำเข้าในรูปแบบ จำนวน ดังรูป

15. เลือกไฟล์จากโฟลเดอร์ในเครื่องที่เตรียมไว้

 

 16. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากถูกต้องครบถ้วน คลิกที่ปุ่ม ยืนยัน

 17. คลิกที่ปุ่ม "เริ่มต้นงาน" เพื่อเริ่มส่งพอยท์ หรือหากต้องการยกเลิก คลิกที่ "ยกเลิกงาน"

 18.  เมื่อคลิกปุ่ม เริ่มต้นงาน แล้วให้สังเกตที่เมนูสถานะ จะเป็น "ประมวลผล"

19.  เมื่อนำเข้าพอยท์เรียบร้อยแล้ว เมนูสถานะ จะเปลี่ยนจาก "ประมวลผล" เป็น "สำเร็จ" ดังรูป

 

20. หลังจาก Admin นำเข้าพอยท์ให้สมาชิกเรียบร้อย สมาชิกจะได้รับ SMS แจ้งเตือน ซึ่งใน SMS จะแนบลิงก์ให้สามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบจำนวนพอยท์ได้เลยค่ะ

หมายเหตุ : ลิงก์ใน SMS จะมีอายุ 3 วัน หากลูกค้าที่ได้รับพอยท์คลิกเข้าไปหลังจาก 3 วัน จะต้องทำการกรอกเบอร์มือถือและรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งค่ะ

22. ในกรณีที่ธุรกิจเปิดใช้งาน LINE Login และ LINE Notify สมาชิกจะได้รับการแจ้งเตือนการรับพอยท์ทางไลน์ และสามารถคลิกดูพอยท์ ได้ที่ LINE OA ของธุรกิจทันที (ดูคู่มือการตั้งค่า LINE Login และ LINE Notify คลิก )

หมายเหตุ : นำเข้าพอยท์ จะสามารถใช้งานได้เฉพาะธุรกิจที่ทำการยืนยันธุรกิจเข้ามาแล้วเท่านั้นค่ะ