การนำเข้าพอยท์ (Import Points)

วิธีการ นำเข้าพอยท์ (Import points)

การนำเข้าพอยท์ ในระบบสะสมแต้ม Pointspot เป็นการส่งพอยท์ให้ลูกค้าครั้งละหลายคนพร้อมกัน (ได้สูงสุด 5,000 รายการ/ครั้ง) เนื่องจากเงื่อนไขการแจกพอยท์ของแต่ละร้านค้าแตกต่างกัน เช่น

- บางร้านค้าแจกพอยท์ทันทีที่ลูกค้าชำระเงิน 

- บางร้านค้ามีการรวบรวมข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ และจำนวนพอยท์ที่ลูกค้าแต่ละคนได้รับไว้ก่อนแล้วจึงทำการส่งเพียงครั้งเดียวตามรอบเวลา 

- หรือบางร้านมีข้อมูลสมาชิกมาจากระบบอื่นและต้องการมาใช้งานระบบ Pointspot ท่านก็สามารถนำเข้าข้อมูลสมาชิกพร้อมกับการนำเข้าพอยท์ได้เช่นกัน

โดยวิธีการนำเข้าพอยท์จะมีขั้นตอนดังนี้

1. ในระบบบริหารจัดการ Pointspot ให้ท่านสังเกตที่หัวข้อเมนูด้านซ้ายมือที่ชื่อ "พอยท์" (Points) >> นำเข้าพอยท์

2. คลิกที่เมนู "+สร้าง / นำเข้างาน" ( Create / Import Job) เพื่อนำเข้าข้อมูล 

3. การนำเข้าข้อมูลจะต้องสามารถดำเนินการได้ดังนี้
     หมายเลข 1 คือ การนำเข้าข้อมูลจะต้องเป็นไฟล์ตามรูปแบบ CSV โดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์สำหรับนำเข้าในรูปแบบ CSV ได้โดยคลิกที่ปุ่ม "ดาวน์โหลด" 
     หมายเลข 2 คือ หากเตรียมไฟล์เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม "เลือกไฟล์" เมื่อต้องการนำเข้าพอยท์
     หมายเลข 3 คือ เมื่อมีการนำเข้าพอยท์ระบบจะมีส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังสมาชิกด้วย โดยเลือกได้ 2 รูปแบบคือใช้ค่าเริ่มต้นของระบบ และสามารถกำหนดเองได้ตามหมายเลข 3 ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อต่อไป

4. การนำเข้าพอยท์ สามารถนำเข้าได้ 2 รูปแบบคือ กรอกข้อมูลเป็นจำนวนพอยท์ และ กรอกข้อมูลเป็นจำนวนเงิน ที่สมาชิกมาซื้อสินค้าหรือบริการ สามารถเลือกดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างได้ตามข้อมูลที่ท่านต้องการนำเข้า

5. ตัวอย่างไฟล์นำเข้าข้อมูล CSV ในรูปแบบพอยท์ มีรูปแบบดังนี้
      - ไฟล์นำเข้าห้ามตัดชื่อหัวข้อออก เนื่องจากเมื่อนำเข้าไฟล์แถวด้านบนสุดจะถูกตัดออกเองอัตโนมัติ
        -  mobile or id * (บังคับกรอก), point *(บังคับกรอก), remark, first name, last name, gender, date of birth, email
      - ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5 mb
      - จำกัดการนำเข้าไม่เกิน 5,000 รายการต่องาน
      - บันทึกไฟล์นำเข้าพอยท์เป็น  UTF-8 .CSV

หมายเหตุ : "date of birth" เป็นข้อมูล วัน/เดือน/ปีเกิด ซึ่งการแสดงผลจะถูกดึงมาแสดงเฉพาะ เดือน/ปีเกิด เท่านั้น

6 . ตัวอย่างไฟล์นำเข้าข้อมูล CSV ในรูปแบบจำนวน(บาท) มีรูปแบบดังนี้
      - ไฟล์นำเข้าห้ามตัดชื่อหัวข้อออก เนื่องจากเมื่อนำเข้าไฟล์แถวด้านบนสุดจะถูกตัดออกเองอัตโนมัติ
      -  mobile or id * (บังคับกรอก), point *(บังคับกรอก), remark, first name, last name, gender, date of birth, email
      - ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5 mb
      - จำกัดการนำเข้าไม่เกิน 5,000 รายการต่องาน
      - บันทึกไฟล์นำเข้าพอยท์เป็น  UTF-8 .CSV 

หมายเหตุ : "date of birth" เป็นข้อมูล วัน/เดือน/ปีเกิด ซึ่งการแสดงผลจะถูกดึงมาแสดงเฉพาะ เดือน/ปีเกิด เท่านั้น 

7. หากต้องการเปลี่ยนข้อความแจ้งเตือนคลิกที่ "ตั้งค่าเพิ่มเติม"

8. จากนั้นสามารถใส่ข้อมูลได้ดังนี้
     หมายเลข 1 คือ ข้อความแจ้งเตือนที่สามารถกำหนดเองได้สูงสุด 100 ตัวอักษร
     หมายเลข 2 คือ ในกรณ๊ที่ต้องการให้ข้อความแจ้งเตือนแสดงชื่อสมาชิก และลิงก์ธุรกิจ สามารถคลิกเลือกใช้งานเพิ่มเติมได้

9. ตัวอย่างการใส่ข้อความแจ้งเตือนดังรูป "เรียนคุณ $name ทางร้านมีการอัปเกรดระบบสมาชิกใหม่เพื่อรองรับการใช้งานที่สะดวกขึ้น ลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่ $link"

    หมายเหตุ : การใส่ข้อความแจ้งเตือนแบบกำหนดเองจะถูกนำไปส่งแจ้งเตือนลูกค้าในรอบการนำเข้าพอยท์นั้น ๆ ในการนำเข้าพอยท์จะต้องมาใส่ข้อความแจ้งเตือนเพิ่มเติมอีกครั้ง

10.  เมื่อใส่ข้อความแจ้งเตือนเรียบร้อยแล้ว สามารถนำเข้าพอยท์ได้ โดยเมื่อเตรียมไฟล์ข้อมูลตามรูปแบบที่ระบบแนะนำเรียบร้อยแล้ว คลิกเลือกไฟล์ เพื่อนำเข้าข้อมูล

11. ระบบจะให้เลือกประเภทการนำเข้า เป็นแบบ พอยท์ หรือ จำนวน(บาท) ตัวอย่างการนำเข้าในรูปแบบ พอยท์ ดังรูป

12. เลือกไฟล์จากโฟลเดอร์ในเครื่องที่เตรียมไว้

13. หลังจากเลือกไฟล์ ระบบจะแสดงข้อมูล โดยจำนวนที่นำเข้าทั้งหมดจะแสดงอยู่ทางด้านขวา หากนำเข้าไฟล์ถูกต้อง ตามรูปแบบที่กำหนด ระบบจะแสดงข้อความ "ข้อมูลถูกต้อง"และมีปุ่มให้ยืนยันการนำเข้า สามารถคลิกที่ปุ่ม "ยืนยัน" ได้เลย

 

14. คลิกที่ปุ่ม "เริ่มต้นงาน" เพื่อเริ่มส่งพอยท์ หรือหากต้องการยกเลิก คลิกที่ "ยกเลิกงาน"

15. ในกรณีที่ท่านยังไม่ต้องการส่งพอยท์ให้ลูกค้า สามารถนำเข้าไฟล์มารอไว้ก่อนได้ โดยยังไม่ต้องกดปุ่ม "เริ่มต้นงาน" ระบบจะแสดงรายการเป็น "รอดำเนินการ"

16. เมื่อคลิกปุ่ม เริ่มต้นงาน แล้วให้สังเกตที่เมนูสถานะ จะเป็นคำว่า "ประมวลผล"

17. จากนั้นเมื่อระบบนำเข้าพอยท์เรียบร้อยแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็น "สำเร็จ"

18. หลังจาก Admin นำเข้าพอยท์ให้สมาชิกเรียบร้อย สมาชิกจะได้รับ SMS แจ้งเตือน ซึ่งใน SMS จะแนบลิงก์ให้สามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบจำนวนพอยท์ได้เลย โดยตัวอย่างการแจ้งเตือนจะมี 2 รูปแบบคือ การนำเข้าพอยท์กับสมาชิกเดิม และการนำเข้าพอยท์ด้วยข้อมูลสมาชิกใหม่

     18.1 ตัวอย่างการนำเข้าพอยท์สำหรับสมาชิกเดิม ระบบจะมีส่ง SMS และ LINE ไปแจ้งเตือนตามการตั้งค่าของธุรกิจ ตัวอย่างการแจ้งเตือนทาง SMS ดังรูป 

หมายเหตุ : ลิงก์ใน SMS การแจ้งเตือนการรับพอยท์ จะมีอายุ 3 วัน หากลูกค้าที่ได้รับพอยท์คลิกเข้าไปหลังจาก 3 วัน จะต้องทำการกรอกเบอร์มือถือและรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งค่ะ

ในกรณีที่ธุรกิจเปิดใช้งาน LINE Login และ LINE Notify หากเป็นการนำเข้าพอยท์หลังจากสมัครสมาชิกแล้วจะได้รับการแจ้งเตือนการรับพอยท์ทางไลน์ และสามารถคลิกดูพอยท์ ได้ที่ LINE OA ของธุรกิจทันที (ดูคู่มือการตั้งค่า LINE Login และ LINE Notify คลิก )

18.2 ตัวอย่างการนำเข้าพอยท์ในกรณีที่เป็นสมาชิกใหม่ หากใส่ข้อมูลสมาชิก เช่น ชื่อ, นามสกุล, เพศ และเดือนเกิดเข้ามาด้วยระบบจะทำการดึงข้อมูลสมาชิกมาให้อัตโนมัติโดยลุกค้าไม่ต้องกรอกใหม่ แเพียงแค่เข้าไปตรวจสอบและกดยอมรับเงื่อนไขการสมัครก็จะสามารถใช้งานระบบได้ทันที ทำให้สะดวกมากขึ้น

ตัวอย่างการแจ้งเตือนทาง SMS สำหรับสมาชิกใหม่

   

ตัวอย่างการคลิกลิงก์จาก SMS เพื่อสมัครสมาชิกของธุรกิจ

หมายเหตุ : นำเข้าพอยท์ จะสามารถใช้งานได้เฉพาะธุรกิจที่ทำการยืนยันธุรกิจเข้ามาแล้วเท่านั้นค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. การนำเข้าพอยท์เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการให้พอยท์ลูกค้าทีละหลาย ๆ คนพร้อมกันด้วยไฟล์ .CSV
2. การนำเข้าพอยท์ลูกค้าของท่านไม่ต้องลงทะเบียนระบบ Pointspot เข้ามาก่อนได้ โดยท่านสามารถนำเข้าพอยท์ให้ได้ทันที และลูกค้าเองสามารถลงทะเบียนหลังจากได้รับพอยท์เพิ่มเติม
3. เหมาะสำหรับบางธุรกิจที่มีฐานข้อมูลลูกค้าจากที่อื่น หรือต้องการย้ายข้อมูลจากระบบอื่นมายัง Pointspot
5. สามารถนำเข้าพอยท์ได้พร้อมกันสูงสุด 5,000/รายการต่อครั้ง