การนำเข้าข้อมูลบัตรสมาชิก

การนำเข้าบัตรสมาชิก เป็นการออกบัตรสมาชิกให้กับลูกค้าที่ละหลาย ๆ คนพร้อมกัน  สำหรับธุรกิจที่ต้องการให้สิทธิประโยชน์กับสมาชิกแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันออกไป และไม่สะดวกที่จะกดออกบัตรสมาชิกให้ทีละคน สามารถใช้งานการนพเข้าบัตรสมาชิกให้กับลูกค้าได้สูงสุดถึง 5,000 รายการ/ครั้ง โดยมีวิธีการดังนี้

1.  ในระบบบริหารจัดการ Pointspot ให้ท่านสังเกตที่หัวข้อเมนูด้านซ้ายมือที่ชื่อ สมาชิก >> นำเข้าข้อมูลสมาชิก

2. คลิกที่เมนู "+สร้าง / นำเข้างาน" ( Create / Import Job) เพื่อนำเข้าข้อมูล 

3. การนำเข้าข้อมูลบัตรสมาชิก สามารถดำเนินการได้ดังนี้
     หมายเลข 1 คือ การนำเข้าข้อมูลบัตรสมาชิกจะต้องเป็นไฟล์ตามรูปแบบ CSV โดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์สำหรับนำเข้าในรูปแบบ CSV ได้โดยคลิกที่ปุ่ม "ดาวน์โหลด" 
     หมายเลข 2 คือ หากเตรียมไฟล์เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม "เลือกไฟล์" เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลบัตรสมาชิก
     หมายเลข 3 คือ เมื่อมีการนำเข้าข้อมูลบัตรสมาชิกระบบจะมีส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังสมาชิกด้วย โดยเลือกได้ 2 รูปแบบคือใช้ค่าเริ่มต้นของระบบ และสามารถกำหนดเองได้ตามหมายเลข 3 ซึ่งจะอธิบายในหัวข้อต่อไป

4. สามารถคลิกที่ปุ่ม "ดาวน์โหลด" เพื่อดูตัวอย่างไฟล์นำเข้าข้อมูลบัตรสมาชิก

5. ตัวอย่างไฟล์นำเข้าข้อมูลบัตรสมาชิกมีรูปแบบดังนี้

      - ไฟล์นำเข้าห้ามตัดชื่อหัวข้อออก เนื่องจากเมื่อนำเข้าไฟล์แถวด้านบนสุดจะถูกตัดออกเองอัตโนมัติ
      -  ข้อมูลนำเข้าประกอบไปด้วย mobile or id *(บังคับกรอก), member card type name *(บังคับกรอก), first name *(บังคับกรอก), last name *(บังคับกรอก),  gender, date of birth, email
      - ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 5 mb
      - จำกัดการนำเข้าไม่เกิน 5,000 รายการต่องาน
      - บันทึกไฟล์นำเข้าข้อมูลบัตรสมาชิกเป็น  UTF-8 .CSV

 

หมายเหตุ : "date of birth" เป็นข้อมูล วัน/เดือน/ปีเกิด ซึ่งการแสดงผลจะถูกดึงมาแสดงเฉพาะ เดือน/ปีเกิด เท่านั้น

6. หากต้องการเปลี่ยนข้อความแจ้งเตือนคลิกที่ "ตั้งค่าเพิ่มเติม"

7. จากนั้นสามารถใส่ข้อมูลได้ดังนี้
     หมายเลข 1 คือ ข้อความแจ้งเตือนการรับบัตรสมาชิก ที่สามารถกำหนดเองได้สูงสุด 100 ตัวอักษร
     หมายเลข 2 คือ ในกรณ๊ที่ต้องการให้ข้อความแจ้งเตือนแสดงชื่อสมาชิก และลิงก์ธุรกิจ สามารถคลิกเลือกใช้งานเพิ่มเติมได้

8. ตัวอย่างการใส่ข้อความแจ้งเตือนดังรูป "เรียนคุณ $name คุณได้รับบัตรสมาชิกจากร้าน Pointspot Cafe สามารถดูรายละเอียดและสิทธิพิเศษได้ที่ $link"

 

    หมายเหตุ : การใส่ข้อความแจ้งเตือนแบบกำหนดเองจะถูกนำไปส่งแจ้งเตือนลูกค้าในรอบการนำเข้าข้อมูลบัตรสมาชิกรอบนั้น ๆ ซึ่งในการนำเข้าข้อมูลบัตรสมาชิกในทุกครั้งจะต้องมาใส่ข้อความแจ้งเตือนเพิ่มเติม

 

9. เมื่อใส่ข้อความแจ้งเตือนเรียบร้อยแล้วสามารถนำเข้าข้อมูลบัตรสมาชิกได้ โดยเมื่อเตรียมไฟล์ข้อมูลตามรูปแบบที่ระบบแนะนำเรียบร้อยแล้ว คลิกเลือกไฟล์ เพื่อนำเข้าข้อมูล

10. เลือกไฟล์จากโฟลเดอร์ในเครื่องที่เตรียมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

11. หลังจากเลือกไฟล์ ระบบจะแสดงข้อมูล โดยจำนวนที่นำเข้าทั้งหมดจะแสดงอยู่ทางด้านขวา หากนำเข้าไฟล์ถูกต้อง ตามรูปแบบที่กำหนด ระบบจะแสดงข้อความ "ข้อมูลถูกต้อง"และมีปุ่มให้ยืนยันการนำเข้า สามารถคลิกที่ปุ่ม "ยืนยัน" ได้เลย

12. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "เริ่มต้นงาน" เพื่อเริ่มส่งบัตรสมาชิก หรือหากต้องการยกเลิก คลิกที่ "ยกเลิกงาน"

13. ในกรณีที่ท่านยังไม่ต้องการส่งบัตรสมาชิกให้ลูกค้า สามารถนำเข้าไฟล์มารอไว้ก่อนได้ โดยยังไม่ต้องกดปุ่ม "เริ่มต้นงาน" ระบบจะแสดงรายการเป็น "รอดำเนินการ"

14. เมื่อคลิกปุ่ม เริ่มต้นงาน แล้วให้สังเกตที่เมนูสถานะ จะเป็นคำว่า "ประมวลผล"

15. จากนั้นเมื่อระบบนำเข้าพอยท์เรียบร้อยแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็น "สำเร็จ"

16. หลังจาก Admin นำเข้าข้อมูลบัตรสมาชิกเรียบร้อย สมาชิกจะได้รับ SMS แจ้งเตือน ซึ่งใน SMS จะแสดงข้อความตามที่ท่านกำหนดไว้ หรือในกรณีที่ท่านไม่ได้กำหนดข้อความแจ้งเตือนเองระบบจะส่งข้อความค่าเริ่มต้นไปยังสมาชิกอัตโนมัติ ตัวอย่างข้อความดังรูป

หมายเหตุ : ลิงก์ใน SMS การแจ้งเตือนการรับพอยท์ จะมีอายุ 3 วัน หากลูกค้าคลิกเข้าไปหลังจาก 3 วัน จะต้องทำการกรอกเบอร์มือถือและรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งค่ะ

17. ในกรณีที่ธุรกิจเปิดใช้งาน LINE Login และ LINE Notify หากเป็นการนำเข้าบัตรสมาชิกหลังจากสมัครสมาชิกแล้วจะได้รับการแจ้งเตือนบัตรสมาชิกทางไลน์ และสามารถคลิกดูบัตรสมาชิกได้ที่ LINE OA ของธุรกิจทันที (ดูคู่มือการตั้งค่า LINE Login และ LINE Notify คลิก )

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. การนำเข้าข้อมูลบัตรสมาชิกจะต้องมีการสร้างประเภทบัตรไว้ที่ระบบหลังบ้านแล้วเท่านั้น

2. การนำเข้าข้อมูลบัตรสมาชิกเหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการออกบัตรสมาชิกให้กับลูกค้าทีละหลาย ๆ คนพร้อมกันด้วยไฟล์ .CSV
3. การนำเข้าข้อมูลบัตรสมาชิก ลูกค้าของท่านไม่ต้องลงทะเบียนระบบ Pointspot เข้ามาก่อนได้ โดยท่านสามารถออกบัตรสมาชิกให้ได้ทันที และลูกค้าเองสามารถลงทะเบียนหลังจากได้รับบัตรสมาชิก
4. เหมาะสำหรับบางธุรกิจที่มีฐานข้อมูลลูกค้าจากที่อื่น หรือต้องการย้ายข้อมูลจากระบบอื่นมายัง Pointspot
5. สามารถนำเข้าข้อมูลบัตรสมาชิกได้พร้อมกันสูงสุด 5,000/รายการต่อครั้ง