บัตรกำนัล (Gift Voucher)

การสร้าง บัตรกำนัล (Gift Voucher) สำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างบัตรกำนัล  (Gift Voucher) ในกรณีที่ขายบัตรกำนัลให้สมาชิกแล้ว ไม่ต้องการออกบัตรแบบกระดาษให้นั้น สามารถใช้ระบบ Pointspot ในการออกบัตรกำนัลได้ โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆได้ และสมาชิกเก็บเป็น E-Voucher ไว้ในระบบได้ โดยไม่ต้องใช้ทันที

 

สามารถดำเนินการสร้างบัตรกำนัลได้ดังนี้

1. ไปที่หัวข้อ คูปอง / ของรางวัล >> บัตรกำนัล จากนั้นคลิกที่ +เพิ่มบัตรกำนัล

 

2. จากนั้นระบบจะให้ใส่ข้อมูลบัตรกำนัล ดังนี้

     2.1 รูปภาพบัตรกำนัล  ขนาดแนะนำคือ 2 : 1 เช่น กว้าง 600 สูง 300 pxl

     2.2 ชื่อบัตรกำนัล

     2.3 มูลค่าบัตรกำนัล

     2.4 รายละเอียดบัตรกำนัล

     2.5 ระยะเวลาการใช้งาน 

3. จากนั้นใส่ข้อมูลให้ครบทุกหัวข้อ ซึ่งที่หัวข้อระยะเวลาการใช้งานจะเลือกได้ 2 รูปแบบ

    3.1 แบบกำหนดระยะเวลาการใช้งาน คือ สามารถกำหนดได้ว่าหลังจากที่สมาชิกได้รับบัตรกำนัลใช้ได้ตั้งแต่ วัน-เดือน-ปี ไหน ถึง  วัน-เดือน-ปี ไหน เช่น สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 15-06-2020 ถึง 30-06-2020

     3.2 แบบกำหนดวันหมดอายุหลังจากได้รับบัตรกำนัล คือ หลังจากที่สมาชิกได้รับบัตรกำนัล ให้มีอายุกี่วัน เช่น 30 วัน เรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม สร้าง เพื่อบันทึก

4. จากนั้นที่หน้ารวมจะแสดงผล บัตรกำนัลที่ผู้ดูแลระบบสร้างไว้ (สามารถสร้างได้ไม่จำกัด)

5. กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล หรือ ลบ บัตรกำนัล สามารถทำได้ โดยคลิกเข้าไปยังบัตรกำนัลที่ต้องการ

6. จากนั้นสามารถแก้ไขรายละเอียด หรือ คลิกปุ่ม ลบ ได้ตามต้องการ

การส่งบัตรกำนัล  (Gift Voucher)  เมื่อสร้างบัตรกำนัลที่ระบบเรียบร้อยแล้ว ต้องการส่งให้สมาชิก สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่หัวข้อ คูปอง / ของรางวัล เลือก บัตรกำนัล จากนั้นคลิกที่ ส่งบัตรกำนัล

2. ระบบจะให้เลือกบัตรกำนัลที่สร้างไว้

3. โดยสามารถคลิกเลือกได้ที่ละ 1 ใบ เท่านั้น เรียบร้อย คลิกที่ปุ่ม ยืนยัน

4. จากนั้นให้กรอกข้อมูลของสมาชิก ดังนี้

        หมายเลข 1 เบอร์มือถือ หรือ Pointspot ID ของสมาชิกที่ต้องการส่งบัตรกำนัลให้ (สามารถที่ยังไม่ติดตามธุรกิจก็สามารถส่งบัตรกำนัลให้ได้เช่นกัน)
        หมายเลข 2 หมายเหตุ / ข้อความอ้างอิง (ถ้ามี)
        หมายเลข 3 แนบรูปภาพ เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น (ถ้ามี)
        หมายเลข 4 จากนั้นใส่จำนวนบัตรกำนัลที่ต้องการส่งให้สมาชิก โดยค่าเริ่มต้นของระบบจะใส่เป็น 1 ท่านสามารถใส่จำนวนได้ตามต้องการ
        หมายเลข 5 สามารถเลือกได้ว่าจะส่งการแจ้งเตือนไปยังสมาชิกหรือไม่ 
        หมายเลข 6 เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม ส่งบัตรกำนัล

 

5. จากนั้นระบบจะแสดงผลประวัติการส่งบัตรกำนัล ว่ามีการส่งให้สมาชิกวันที่เท่าไหร่, รายการไหน และ ผู้ดูแลระบบคนไหนที่เป็นคนส่งให้สมาชิก โดยรายการส่งบัตรกำนัลดังกล่าวสามารถ filter  และสามารถ Export ข้อมูลเพื่อไปใช้ประโยชน์ต่อได้

การดูรายงานการใช้บัตรกำนัล  (Gift Voucher) 

เมื่อธุรกิจมีการออกบัตรกำนัล  (Gift Voucher) และมีลูกค้านำกลับมาใช้งาน สามารถดูรายงานการใช้ได้ ดังนี้

1. ที่หัวข้อ รายงาน ไปที่ คูปอง

2. จากนั้น ที่หัวข้อหมวดหมู่คูปอง ให้เลือกเป็น บัตรกำนัล และคลิกที่ปุ่ม ใช้งาน

 

3. ระบบจะทำการดึงข้อมูลการใช้งานบัตรกำนัลมาให้ ดังนี้

     3.1 ช่วงเวลา คือช่วงเวลาที่ผู้ดูแลระบบเลือกดู

     3.2 ชื่อคูปอง คือชื่อบัตรกำนัลที่สมาชิกนำมาใช้งาน

     3.3 หมวดหมู่คูปอง  เลือกหมวดหมู่ บัตรกำนัล

     3.4 ประเภทคูปอง คือประเภทการใช้งานของบัตรกำนัล จะเป็นแบบ มูลค่าส่วนลด

     3.5 กลุ่มเป้าหมาย คือ สมาชิกที่ผู้ดูแลระบบส่งบัตรกำนัลให้

     3.6 จำนวนการใช้ คือ บัตรกำนัลใบนั้นมีสมาชิกมาใช้งานกี่ครั้ง

หลังจากดำเนินการสร้างบัตรกำนัลและส่งให้สมาชิกเรียบร้อยแล้ว หากต้องการดูการแสดงผลและการใช้งานในฝั่งของสมาชิก สามารถดูข้อมูลได้ที่ : การใช้บัตรกำนัล สำหรับสมาชิก

หมายเหตุ

- การส่งบัตรกำนัล 1 ครั้ง นับเป็น 1 รายการในแพ็กเกจ
- ฟีเจอร์บัตรกำนัล สามารถใช้งานได้เฉพาะแพ็กเกจรายเดือน เท่านั้น