ข้อมูลสมาชิก และ บัตรสมาชิก

สมาชิก (Member) ในหัวข้อนี้จะเป็นการเพิ่มบัตรสมาชิก และดูข้อมูลสมาชิก สำหรับธุรกิจที่ต้องการให้สิทธิประโยชน์กับสมาชิกแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันออกไป โดยสามารถเพิ่มบัตรสมาชิกได้สูงสุด 3 ประเภท 

และหากต้องการ บรอดแคสต์ข่าวสารแจ้งสมาชิกก็สามารถทำได้ที่เมนูนี้เช่นกัน