รายงานประวัติรายการ (Transactions Report)

รายงานประวัติทำรายการ (Transactions Report)

เป็นการดูรายงานประวัติการทำรายการเกี่ยวกับพอยท์ของสมาชิก โดยธุรกิจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรายการส่งพอยท์รวมถึงการที่สมาชิกนำพอยท์กลับมาใช้งานว่ามาใช้ในส่วนไหนบ้าง เช่น แลกของรางวัล, โอยพอยท์ให้เพื่อน เป็นต้น ซึ่งสามารถดูข้อมูลได้ดังนี้

1. ไปที่เมนู รายงาน >> ประวัติรายการ

2. สามารถเลือกช่วงเวลาการดูรายงานตามที่ต้องการได้โดยคลิกเลือกช่วงเวลา จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ใช้งาน" ระบบจะแสดงจำนวนรายการของแต่ละสมาชิกตามช่วงเวลาที่เลือกมาอัตโนมัติ 

3. ที่หัวข้อ "ป้ายกำกับรายการ" ในกรณีที่มีการติดป้ายกำกับรายการตอนส่งพอยท์และดึงพอยท์คืน สามารถเลือกดูตามป้ายกำกับรายการได้

4. ที่หัวข้อ "ป้ายกำกับสมาชิก" ในกรณีที่มีการติดป้ายกำกับสมาชิกไว้ สามารถเลือกดูตามป้ายกำกับสมาชิกได้

 

 

5. เมื่อเลือกข้อมูลตามที่ต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม "ใช้งาน" เพื่อดูรายละเอียด

6. สามารถดูประวัติการทำรายการของสมาชิกได้ดังนี้

   6.1 Pointspot ID
   6.2 ชื่อ - นามสกุล สมาชิก
   6.3 จำนวนรายการ คือ จำนวนการทำรายการเกี่ยวกับพอยท์ 
   6.4 ส่ง คือ จำนวนพอยท์ที่ส่งให้สมาชิก
   6.5 ดึง คือ จำนวนพอยท์ที่ดึงคืนจากสมาชิก
   6.6 จ่าย คือ พอยท์ที่สมาชิกจ่ายคืนมายังธุรกิจ
   6.7 แลก คือ จำนวนพอยท์ที่สมาชิกนำมากดแลกของรางวัล
   6.8 โอน คือ พอยท์ที่สมาชิกโอนให้เพื่อน
   6.9 ได้รับ คือ พอยท์ที่เพื่อนโอนมาให้กับสมาชิก  
   6.10 เกม คือ พอยท์ที่ได้จากการเล่นเกมวงล้อเพิ่มพอยท์
   6.11 พอยท์สะสม คือ จำนวนพอยท์สะสมปัจจุบันที่สมาชิกคนนั้น ๆ มีอยู่

7. สามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ .xls เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์หรือทำสรุปรายงานต่อได้ โดยคลิกที่ปุ่ม "ส่งออกข้อมูล"

8. หากข้อมูลที่ท่านเลือกมีจำนวนมากการดาวน์โหลดอาจต้องใช้เวลานาน ดังนั้นท่านสามารถเลือกส่งข้อมูลไปยังอีเมลเพื่อช่วยลดเวลาในการดาวน์โหลด ดังรูป 

 

9. หากส่งข้อมูลไปทางอีเมล สามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่อีเมลได้ดังรูป โดยไฟล์ที่ได้จะเป็น .csv