สรุปความพึงพอใจ

รายงานสรุปความพึงพอใจ (Satisfaction & Review)

สรุปความพึงพอใจของลูกค้าต่อธุรกิจของท่าน ซึ่งลูกค้าสามารถให้คะแนนความพึงพอใจจาก 1-5 คะแนน และสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ โดยผู้ดูแลระบบสามารถดูรายละเอียดได้ว่ามีลูกค้าคนไหนให้คะแนน และแสดงความคิดเห็นเข้ามาบ้าง

1. ไปที่หัวข้อ รายงาน  >> ความพึงพอใจ&ความเห็น

 2. การให้คะแนนความพึงพอใจ ลูกค้าจะสามารถให้คะแนนได้เฉพาะการคลิกเข้าไปในลิงก์แจ้งเตือนการรับพอยท์ทาง SMS หรือ LINE OA

  

3. เมื่อกดลิงก์แจ้งเตือนการรับพอยท์แล้ว ให้กดปุ่ม "ดูพอยท์สะสมและของรางวัล"  ระบบจะแสดงแบบฟอร์มให้ประเมินความพึงพอใจ โดยการเลือกรูปดาวเพื่อให้คะแนน ได้ 1-5 คะแนนค่ะ 

       

4. เมื่อให้คะแนนความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะปรากฎช่องให้แสดงความคิดเห็น คำแนะนำเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ โดยระบบจะมีข้อความแนะนำ 2 รูปแบบตามจำนวนการให้คะแนน ดังนี้
        4.1 ให้คะแนน 1-3 ดาว จะมีข้อความแนะนำว่า  "ช่วยให้คำแนะนำว่าเราควรปรับปรุงในเรื่องใด"
        4.2  ให้คะแนน 4-5 ดาว จะมีข้อความแนะนำว่า  "คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น"

 

       

5. จากนั้น พิมพ์ข้อความที่ต้องการแล้วกดส่งความคิดเห็น ดังรูป ระบบจะเข้าสู่หน้ารายละเอียดธุรกิจให้อัตโนมัติ

  

6. โดยสมาชิกจะสามารถดูรายละเอียดพอยท์และของรางวัลต่างๆได้เลย

 

7. เมื่อลูกค้าได้รับพอยท์ และมีการให้คะแนนความพึงพอใจพร้อมแสดงความคิดเห็นเข้ามา ผู้ดูแลระบบจะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ 2 ที่ ดังนี้

          1. ตรวจสอบที่ระบบหลังบ้าน ที่หัวข้อ รายงาน >> ความพึงพอใจ & ความเห็น

8. สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูได้ 

 

9. ระบบจะส่งแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลระบบทางอีเมลด้วย ในทุกครั้งที่มีการให้คะแนนความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็น

10. สามารถ Export ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ โดยคลิดที่ปุ่ม "ส่งออกข้อมูล"

หมายเหตุ

- สรุปการให้คะแนนความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็นจะสามารถดูได้เฉพาะผู้ดูแลระบบตำแหน่ง Owner และ  Moderator เท่านั้น

- หากลูกค้าให้คะแนนความพึงพอใจอย่างเดียว ผู้ดูแลระบบจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล