รายงาน ของรางวัล

รายงาน ของรางวัล (Rewards Report)

เป็นการดูรายงานการใช้งานของรางวัลสะสมแต้ม และของรางวัลแจกฟรี ที่สมาชิกกดแลกเข้ามา และนำมาใช้งานกับธุรกิจ ซึ่งสามารถเลือกดูได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการว่า ในแต่ละช่วงเวลานั้นมีลูกค้ากดแลกของรางวัลอะไรเข้ามาบ้าง กดแลกจำนวนกี่ครั้ง และนำมาใช้งานกับธุรกิจคุณจำนวนกี่ครั้ง

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สามารถดู รายงานการแลกของรางวัลได้ โดยไปที่หัวข้อ รายงาน  >> ของรางวัล 

 

2. จากนั้น สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ, หมวดหมู่คูปอง, สถานะของรางวัล และ มุมมองการแสดงผลได้ ดังรูป เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ ใช้งาน เพื่อดูรายงานของรางวัล

3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ โดยสามารถเลือกได้ตั้งแต่ วันนี้-กำหนดเอง ดังรูป

 

4. หมวดหมู่คูปอง คือ หมวดหมู้ที่ต้องการดูรายงาน วสามารถเลือกได้ 3 รูปแบบ คือ ทั้งหมด, ของรางวัล และของรางวัลแจกฟรี

5. เลือก สถานะของรางวัล ที่ต้องการดูรายงาน สามารถเลือกได้ 3 สถานะคือ ทั้งหมด, ใช้งานอยู่ และหมดอายุ

6. เลือกมุมมองที่ต้องการดูรายงาน สามารถเลือกได้ 3 มุมมอง คือ ทั้งหมด, วัน และเดือน

7. จากนั้นเลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการดู เรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่มใช้งาน

8. ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลแต่ละหัวข้อ ดังนี้

     8.1 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาที่มีการกดแลกคูปองของรางวัล หรือ ช่วงเวลาในการใช้งานคูปองของผู้ดูแลระบบ
     8.2 ชื่อของรางวัล คือ ชื่อของรางวัลสะสมแต้มที่ธุรกิจสร้างไว้
     8.3 วันหมดอายุ คือ วันหมดอายุของรางวัลสะสมแต้ม
     8.4 ประเภทของรางวัล คือ ประเภทของรางวัลที่ต้องการดูว่าเป็นของรางวัลสะสมแต้ม หรือของรางวัลแจกฟรี
     8.5 จำนวนการแลกคูปอง คือ  จำนวนครั้งในการกดแลกของรางวัลของสมาชิกตามช่วงเวลาที่เลือก
     8.6 จำนวนการใช้คูปอง คือ จำนวนครั้งในการกดใช้งานคูปองของรางวัลโดยผู้ดูแลระบบตามช่วงเวลาที่เลือก
     8.7  พอยท์ที่ถูกใช้ คือ จำนวนพอยท์ทั้งหมดที่สมาชิกใช้ในการแลกคูปอง ตัวอย่างเช่น ของรางวัล A ใช้พอยท์ในการแลก 10 พอยท์ มีสมาชิกกดแลก 5 ครั้ง พอยท์ที่ถูกใช้คือ 50 พอยท์

 

9. ผู้ดูแลระบบ สามารถ Export รายงานของรางวัล เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ โดยคลิกที่ปุ่ม "ส่งออกข้อมูล"

หมายเหตุ : เมื่อสมาชิกกดแลกของรางวัลเเละธุรกิจกดใช้งานคูปอง จึงจะมีผลให้ จำนวนการแลกคูปองสอดคล้องกับจำนวนการใช้คูปอง