รายงาน เพื่อนชวนเพื่อน

รายงานเพื่อนชวนเพื่อน

เมื่อมีการแนะนำเพื่อนมาสมัครสมาชิกโดยใช้ ฟีเจอร์เพื่อชวนเพื่อน ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายงานการชวนเพื่อนได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู รายงาน >> เพื่อนชวนเพื่อน

 

2. จากนั้นเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงาน เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม "ใช้งาน"

3. ระบบจะแสดงรายละเอียดการชวนเพื่อนดังรูป และยังสามารถส่งออกข้อมูลรายงานดังกล่าวเป็นไฟล์ Excel เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้