เดือนเกิด

รายงาน เดือนเกิด (Birthday)

รายงานเดือนเกิด เป็นข้อมูลเดือนเกิดของสมาชิกในธุรกิจนั้นๆ เพื่อให้ร้านค้าหรือธุรกิจต่างๆ นำข้อมูลไปจัดโปรโมชั่นตามเดือนเกิดของสมาชิก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ เช่น ส่งคูปองโปรโมชั่นตามเดือนเกิด สามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้ 

1. ไปเมนูรายงาน เลือก >> เดือนเกิด  จากนั้นเลือกเดือนเกิดที่ต้องการดู และป้ายกำกับสมาชิก กรณีต้องการระบุ แล้วคลิกที่ ใช้งาน เพื่อดูข้อมูลเดือนที่เลือก

 

2. จากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อสมาชิกตามเดือนเกิดที่เลือก พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดจำนวนสมาชิกที่เกิดในเดือน นั้น ๆ ว่ามีกี่คน โดยแสดงข้อมูลดังนี้

     - PointSpot ID
     - ชื่อสมาชิก
     - อายุ
     - เบอร์์โทรศัพท์
     - วันที่ตดดตาม

3. และยังสามารถ Export รายงานสมาชิกในเดือนเกิดเป็นไฟล์ .XLS เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

4. ก่อน Export ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือน "ข้อมูลรายงานเดือนเกิด การนำออกรายชื่อสมาชิกเป็นข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาเก็บเป็นความลับ" คลิกที่ปุ่ม ยืนยัน เพื่อ Export ข้อมูล

 

หมายเหตุ : รายงานเดือนเกิด จะอัปเดทข้อมูลเป็นรายวันเท่านั้น