รายงานผู้ดูแลระบบ Admin Report

รายงานผู้ดูแลระบบ (Admin Report) คือ รายงานสรุปจำนวนการทำรายการของผู้ดูแลระบบ ที่เจ้าของธุรกิจจะสามารถตรวจสอบได้ว่า ผู้ดูแลระบบแต่ละคนทำรายการอะไรไปบ้าง ตามช่วงเวลาที่เลือก ซึ่งประกอบไปด้วย จำนวนรายการส่งพอยท์, จำนวนรายการดึงพอยท์, จำนวนรายการใช้งานคูปอง, จำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียนสมัครเข้ามา และจำนวนสมาชิกทั้งหมด 

 โดยมีวิธีการดู ดังนี้

1. ที่ระบบบริหารจัดการ Pointspot ไปที่เมนู รายงาน จากนั้นเลือก ผู้ดูแลระบบ

2. ที่หัวข้อ ช่วงเวลา ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดการดูรายงาน โดยสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการได้ ดังรูป

3. ที่หัวข้อ รายชื่อผู้ดูแลระบบ สามารถเลือกรายชื่อผู้ดูแลระบบที่ต้องการได้ หรือ หากต้องการดูของทุกคนให้เลือกเป็น ทั้งหมด เมื่อเลือกช่วงเวลา และ รายชื่อผู้ดูแลระบบเรียบร้อย คลิกที่ปุ่ม ใช้งาน เพื่อดูรายละเอียด

4. ระบบจะแสดงรายงานของผู้ดูแลระบบตามช่วงเวลา และ ตัวกรองที่ท่านเลือก รายละเอียดดังนี้

   - ส่งพอยท์ คือ ส่งพอยทั้งหมดกี่ครั้ง
   - ดึงพอยท์ คือ  ดึงพอยท์ังหมดกี่ครั้ง
   - ใช้งานคูปอง คือ ใช้งานคูปองกี่ครั้ง
   - รวมรายการ  คือ  รวมรายการ ส่งพอยท์, ดึงพอยท์ และ ใช้งานคูปอง
   - สมาชิกใหม่ คือ จำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ผ่านลิงก์ SMS รับพอยท์ที่ ผู้ดูแลระบบคนนั้น ๆ ส่งให้
   - สมาชิกทั้งหมด คือ จำนวนสมาชิกที่เกิดจาก ผู้ดูแลระบบคนนั้น ๆ ส่งพอยท์ หรือ คูปองให้ 

 

 5. สามารถ Export เป็น .xls เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

หมายเหตุ

จำนวนสมาชิกใหม่ จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นฟีเจอร์ใหม่ ที่ระบบพึ่งเริ่มเก็บข้อมูลค่ะ