รายงาน ประวัติการใช้คูปอง

ประวัติการใช้งานคูปอง (Activated Coupon)
เป็นการตรวจสอบรายงานการใช้คูปองของรางวัลทั้งหมด ที่ Activate เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเลือกดูได้ตามช่วงเวลา, 
ตามรายชื่อผู้ดูแลระบบ และตามหมวดหมู่คูปอง ทั้งนี้ หากมีการเปิดใช้งาน การเลื่อนเพื่อ Activate คูปองของรางวัล
ท่านยังสามารถเลือกดูได้ผ่านหัวข้อนี้


โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สามารถดู รายงานการใช้คูปองได้ โดยไปที่หัวข้อ รายงาน >> ประวัติการใช้งานคูปอง

 

2. เลือก ช่วงเวลาในการใช้งานคูปอง

 

3. เลือก รายชื่อผู้ดูแลระบบ ที่ต้องการดูรายละเอียด

 

4. เลือกหมวดหมู่คูปอง ที่ต้องการดู 

 

5. กรณีที่มีการเปิดใช้งาน ฟังก์ชั่น "สไลด์เพื่อใช้งานคูปอง" ที่เป็นการ Activate จากเครื่องสมาชิก ยังสามารถเลือกดูรายงานการใช้ได้ โดยคลิกตัวเลือก "แสดงเฉพาะการใช้งานโดยการสไลด์บนหน้าจอ" ก็สามารถทำได้

 

6. หรือเลือกดูเฉพาะคูปองที่ใช้งานโดยการจัดส่ง ก็เลือกได้เช่นกัน

 

7. ทำการเลือก ช่วงเวลาใช้งานคูปอง, รายชื่อผู้ดูแลระบบ หมวดหมู่คูปอง และตัวเลือกเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม "ใช้งาน" เพื่อดูรายงานประวัติการใช้งานคูปอง

 

8. โดยระบบจะแสดงรายละเอียดการใช้งานดังนี้
  • ช่วงวันที่ใช้งานคูปอง
  • ประเภทคูปอง
  • ลำดับ และ ชื่อคูปอง
  • รหัสคูปอง
  • มูลค่า คือ มูลค่าของรางวัล
  • Pointspot ID ของสมาชิก
  • ชื่อสมาชิกที่ใช้งานคูปอง
  • ผู้ใช้งานคูปอง คือ แอดมินที่ทำการใช้งานคูปองให้กับสมาชิก
  • ข้อความอ้างอิง คือ ข้อความอ้างอิงที่แอดมินพิมพ์เพิ่ม กรณีทำการสไลด์ เพื่อใช้งานคูปองที่เครื่องสมาชิก
  • รายละเอียดดังกล่าวทั้งหมด สามารถ ส่งออกข้อมูล (Export) เป็นไฟล์ Excel เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้
     

 

9. ตัวอย่างการแสดงผล กรณีใช้ตัวเลือก "แสดงเฉพาะที่ใช้งานโดยการไสลด์บนหน้าจอ"

 

10. ตัวอย่างการแสดงผล กรณีใช้ตัวเลือก "แสดงเฉพาะการใช้งานโดยการจัดส่ง"