รายงาน ประวัติการใช้คูปอง

ประวัติการใช้งานคูปอง (Activated Coupon) 
     เป็นการตรวจสอบรายงานการใช้คูปองของรางวัลทั้งหมด ที่ Activate เรียบร้อยร้อยแล้ว โดยสามารถเลือกดูได้ตามช่วงเวลา, ตามรายชื่อผู้ดูแลระบบ, และ ตามหมวดหมู่คูปอง ทั้งนี้ หากมีการเปิดใช้งาน การเลื่อน เพื่อ Activate คูปองของรางวัล ท่านยังสามารถเลือกดูได้ผ่านหัวข้อนี้
 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สามารถดู รายงานการใช้คูปองได้ โดยไปที่หัวข้อ รายงาน  >> ประวัติการใช้งานคูปอง

 

2. เลื่อก ช่วงเวลาในการใช้งานคูปอง
 
3. เลือก รายชื่อผู้ดูแลระบบ ที่ต้องการดูรายละเอียด
 
 
 
4. เลือกหมวดหมู่คูปอง ที่ต้องการดู 
 
5. กรณีที่มีการเปิดใช้งาน ฟังก์ชั่น "สไลด์เพื่อใช้งานคูปอง" ที่เป็นการ Activate จากเครื่องสมาชิก ยังสามารถเลือกดูรายงานการใช้ได้ โดยคลิกตัวเลือก "แสดงเฉพาะการใช้งานโดยการสไลด์บนหน้าจอ" ก็สามารถทำได้
 
6. หรือเลือกดูเฉพาะคูปองที่ใช้งานโดยการจัดส่ง ก็เลือกได้เช่นกัน
 
7. ทำการเลือก ช่วงเวลาใช้งานคูปอง, รายชื่อผู้ดูแลระบบ หมวดหมู่คูปอง และตัวเลือกเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม "ใช้งาน" เพื่อดูรายงานประวัติการใช้งานคูปอง
 
 
 
 
8.โดยระบบจะแสดงรายละเอียดการใช้งานดังนี้
     - ช่วงเวลาที่ใช้คูปอง
     - ประเภทคูปอง
     - ลำดับ และ ชื่อคูปอง
     - รหัสคูปอง
     - Pointspot ID ของสมาชิก
     - ชื่อสมาชิกที่ใช้งานคูปอง
     - ผู้ใช้งานคูปอง คือ แอดมินที่ทำการใช้งานคูปอง
     -  ข้อความอ้างอิง คือ ข้อความอ้างอิงที่แอดมินพิมพ์เพิ่ม กรณีสไลด์เพื่อใช้งานคูปองที่เครื่องสมาชิก
     - รายละเอียดดังกล่าว สามารถ Export เป็นไฟล์ Excel เพื่อใช้ประโยชน์ต่อได้
9. ตัวอย่างการแสดงผล กรณีใช้ตัวเลือก "แสดงเฉพาะที่ใช้งานโดยการไสลด์บนหน้าจอ"
10. ตัวอย่างการแสดงผล กรณีใช้ตัวเลือก "แสดงเฉพาะการใช้งานโดยการจัดส่ง"