ประวัติการทำรายการ (Transactions)

ประวัติการทำรายการ (Transactions)

ในหัวข้อ "ประวัติการทำรายการ" เป็นการตรวจสอบประวัติการทำรายการในระบบที่ดำเนินการให้กับสมาชิก โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมเกี่ยวกับพอยท์, คูปอง และบัตรสมาชิก ซึ่งธุรกิจสามารถตรวจสอบประวัติการให้พอยท์ หรือการทำรายการต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ พร้อมทั้งสามารถเลือกตัวกรองเพื่อดูข้อมูลตามที่ต้องการได้ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้

1. ในระบบบริหารจัดการ Pointspot ให้ท่านสังเกตที่หัวข้อเมนูด้านซ้ายมือที่ชื่อ "พอยท์" (Points) จากนั้นคลิกที่เมนู "ประวัติการทำรายการ" (Transactions)

2. ภายในหน้าประวัติการทำรายการ ท่านสามารถดูข้อมูลสมาชิก รายการกิจกรรมที่เกิดขึ้น เช่น การให้พอยท์, โอนพอยท์, การแลกของรางวัล, การสร้างคูปองโปรโมชั่น, การสร้างคูปองแนบใบเสร็จ และการสร้างคูปองต้อนรับ  โดยระบบจะแสดงผลจากการทำรายการเป็นเดือนนี้ให้อัตโนมัติ


3. หากต้องการดูประวัติการทำรายการของลูกค้าเป็นรายบุลคล สามารถค้นหาด้วยเบอร์โทรศัพท์หรือ Pointspot ID ได้

 

4. ถ้ามีลูกค้ากดแลกของรางวัลเข้ามา ผู้ดูแลระบบสามารถเข้ามากดแลกของรางวัลให้ลูกค้าได้ผ่านหน้าประวัติการทำรายการ โดยคลิกที่ปุ่ม ใช้งาน ของรางวัลที่ต้องกดกดแลก


5. นอกจากจะสามารถใช้งานคูปองของรางวัลได้แล้ว  ในหน้าประวัติการทำรายการของสมาชิก (Admin view coupon personal) ยังสามารถดูรายละเอียดคูปองที่สมาชิกได้รับจากธุรกิจได้ โดยคลิกเข้าไปที่หัวข้อ "เบอร์โทรศัพท์"

 

6. ระบบจะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ คูปองของสมาชิก ดังนี้

     - สามารถกด Redeem coupon ได้ โดยที่ไม่ต้องกดใช้งาน coupon จากเครื่องสมาชิก สามารถใช้ได้กับคูปองต้อนรับ, คูปองโปรโมชั่น และ คูปองแนบ

     - สามารถกด Redeem coupon ของรางวัลสะสมแต้ม กรณีที่สมาชิกกดแลกเข้ามาแล้ว

     - สามารถตรวจสอบสถานะคูปองได้ 4 สถานะ คือ ทั้งหมด, พร้อมใช้, ใช้งานแล้ว และ หมดอายุ

7. หากท่านต้องการดูประวัติการทำรายการที่เจาะจงมากขึ้น สามารถใช้ตัวกรองเพื่อค้นหารายละเอียดได้ โดยคลิกที่ หัวข้อ ตัวกรอง ดังรูป

8. จากนั้นระบบจะแสดง ตัวกรองให้เลือกค้นหาประวัติการทำรายการทั้งหมด 7 หัวข้อ คือ ช่วงเวลา, ผู้ดูแลระบบ, กิจกรรม, ประเภท, ป้ายกำกับรายการ, ป้ายกำกับสมาชิก  และสินค้า

 

9. หัวข้อ "ช่วงเวลา" สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูลได้ โดยมีตัวเลือกตั้งแต่ วันนี้ - กำหนดเอง ดังรูป

 

10. หัวข้อ "ผู้ดูแลระบบ" ในกรณีที่ธุรกิจท่านมีผู้ดูแลระบบหลายคน ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะดูประวัติการทำรายการของผู้ดูแลระบบคนไหน หรือ เลือกดูทั้งหมดก็ได้เช่นกัน

 

11. หัวข้อ "กิจกรรม" สามารถเลือกดูกิจกรรมได้จาก
     11.1 พอยท์ คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการส่งพอยท์ และดึงพอยท์คืนจากสมาชิก
     11.2 คูปอง คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการส่งคูปองให้สมาชิก, สมาชิกกดแลกของรางวัล และนำคูปองของรางวัลมาใช้งาน
     11.3 บัตรสมาชิก คือ กิจกรรมที่เกิดจากธุรกิจทำการออกบัตรสมาชิกให้กับลูกค้า

12. หัวข้อ "ประเภท" สามารถเลือกดูประเภท ได้จาก พอยท์, คูปอง และบัตรสมาชิก โดยในแต่ละประเภทสามารถดูประวัติรายการแบบย่อยเพิ่มเติมได้ เช่น ต้องการดูแค่การส่งพอยท์ เป็นต้น

13. หัวข้อ "ป้ายกำกับรายการ" ในกรณีที่ท่านส่งพอยท์ หรือดึงพอยท์ จะสามารถติดป้ายกำกับรายการได้ และสามารถกรองดูตามป้ายกำกับรายการที่ต้องการได้เช่นกัน

14. หัวข้อ "ป้ายกำกับสมาชิก" ในกรณีที่ท่านมีการติดป้ายกำกับสมาชิก สามารถกรองดูตามป้ายกำกับสมาชิกได้

15. หัวข้อ "สินค้า" ในกรณีที่ท่านใช้งานระบบการให้พอยท์รายสินค้า สามารถเลือกดูตามหมวดหมู่สินค้าได้ (การให้พอยท์รายสินค้าสามารถใช้งานได้เฉพาะธุรกิจที่สมัครแพ็กเกจ Gold เท่านั้น)

 

16. เลือกตัวกรองตามที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ใช้งาน" เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

17. จากนั้น ระบบจะแสดงข้อมูลตามตัวกรองที่ท่านเลือก โดยแสดง
   17.1 เบอร์โทรศัพท์ คือ เบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก
   17.2 ประเภท คือ ประเภทกิจกรรมที่ต้องการดูเกี่ยวกับพอยท์, คูปอง และบัตรสมาชิก
   17.3 รายละเอียดกิจกรรม คือ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นว่าคืออะไร เช่น สมาชิกนำพอยท์มากดแลกของรางวัล
   17.4 จำนวน คือ จำนวนเงินที่ใช้ในการส่งพอยท์
   17.5 พอยท์ คือ จำนวนพอยท์ที่ได้รับ
   17.6 การกระทำ คือ การตรวจสอบว่าใครเป็นคนดำเนินการ

 

18. เมื่อดูรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ Export ข้อมูลเพื่อนำไปใช้งานประโยชน์ต่อได้ โดยคลิกที่ปุ่ม "ส่งออกข้อมูล"

19. โดยระบบจะส่งข้อมูลไปทางอีเมลเพื่อให้ท่านดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้งาน ให้คลิกปุ่ม "ปิด" 

20. จากนั้นสามารถตรวจสอบที่อีเมลเพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์