การใช้งานคูปอง

วิธีการใช้งานคูปอง (Activate coupon)

สำหรับธุรกิจที่มีการสร้างคูปองของรางวัล สมาชิกจะสามารถใช้พอยท์แลกคูปองของรางวัลได้ หรือหากธุรกิจมีการส่งคูปองโปรโมชั่นต่าง ๆ ให้สมาชิก คูปองทั้งหมดของสมาชิกจะถูกเก็บที่เมนู ''คูปองของฉัน'' เมื่อลูกค้านำคูปองมาแลกของรางวัล สามารถคลิกเลือกคูปองที่ต้องการ ระบบจะแสดง QR Code และรหัสคูปองตามรูปด้านล่าง

 

ผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการใช้งานคูปอง (Activate Coupon) เพื่อให้คูปองนั้นถูกใช้แล้วและไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

วิธีการใช้คูปองสามารถทำได้ดังนี้

    1. ในระบบบริหารจัดการ PointSpot สังเกตแถบเมนูด้านซ้ายมือ คลิกเมนู "คูปอง/ของรางวัล" (Coupon/Rewards)

    2. คลิกที่เมนู "ใช้งานคูปอง" (Activate Coupon) 

    3. จากนั้นนำรหัสคูปองมากรอกที่หน้าใช้งานคูปอง (Activate Coupon) หรือคลิกสัญลักษณ์ QR Code เพื่อสแกน QR Code ของคูปอง 

    4. เมื่อกด ค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลของสมาชิกและรายละเอียดคูปอง

    5. เมื่อตรวจสอบรายละเอียดเรียบร้อย คลิก "ใช้งาน" (Activate) เพื่อใช้คูปอง 


    6. ระบบจะแจ้งให้ใส่ ข้อมูลอ้างอิง เพิ่มเติม ซึ่งทางผู้ดูแลระบบสามารถ ใส่ข้อมูลอ้างอิง หรือ ไม่ใส่ก็ได้ และทำการยืนยัน การใช้งานคูปอง อีกครั้ง การใส่ข้อมูลอ้างอิง สามารถ ใช้รูปแบบตัวอักษรได้ทุกรูปแบบ สามารถใส่ได้สูงสุด 100 ตัวอักษร

 

    7. จากนั้นสถานะคูปอง จะเปลี่ยนเป็น "ใช้งานแล้ว" ลูกค้าจะไม่สามารถนำคูปองกลับมาใช้ได้อีก