โปสเตอร์ธุรกิจ

วิธีการสร้าง โปสเตอร์ธุรกิจ (Business poster)

โปสเตอร์ธุรกิจ ในระบบสะสมแต้ม Pointspot คือโปสเตอร์ที่ระบบสร้างขึ้นมาเพื่อให้ธุรกิจหรือร้านค้านำไปโปรโมทหรือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนลูกค้าเข้ามาสมัครสมาชิกของร้านค้า โดยเมื่อสร้างเสร็จแล้ว สามารถดาวน์โหลดปริ้นตั้งที่หน้าร้าน หรือ สามารถนำไปใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มอื่นได้ เช่น Facebook, Website ค่ะ

โดยวิธีการสร้างโปสเตอร์ธุรกิจมีขั้นตอนดังนี้

1. ในระบบบริหารจัดการ Pointspot แถบเมนูด้านซ้าย คลิกที่เมนู ตั้งค่า (Settings) และคลิกที่เมนู โปสเตอร์ธุรกิจ

2. ระบบจะมีโปสเตอร์ของธุรกิจ ให้เลือกใช้งาน 2 แบบ

    2.1 โปสเตอร์ที่ระบบสร้างให้แต่ละธุรกิจอัตโนมัติ ซึ่งโปสเตอร์นี้จะไม่สามารถทำการแก้ไขได้ หากต้องการใช้งาน คลิกที่ ดาวน์โหลด (ระบบจะสร้างเป็นไฟล์ PDF) เพื่อนำไปใช้งานต่อค่ะ

    2.2 โปสเตอร์ดีไซน์ใหม่สำหรับธุรกิจ  โปสเตอร์รูปแบบนี้ ระบบจะให้ธุรกิจเพิ่มรูปภาพหน้าปกและรูปโลโก้ธุรกิจเข้าไปได้เอง โดยคลิกไปที่ โปสเตอร์ดีไซน์ใหม่ จากนั้นคลิกปุ่ม ถัดไป

   3. ระบบจะให้ท่านอัปโหลดรูปหน้าปก และ โลโก้ ธุรกิจ เพื่อสร้างโปสเตอร์

4. เมื่ออัพโหลดรูปภาพเรียบร้อยแล้ว  คลิกปุ่ม ดาวน์โหลด เพื่อนำไปใช้งานต่อค่ะ

    5. ตัวอย่างการแสดงผลโปสเตอร์ทั้ง 2 แบบ

     

หมายเหตุ การสร้างโปสเตอร์ธุรกิจจะสามารถทำได้เฉพาะการใช้งานผ่าน คอมพิวเตอร์ PC, Notebook เท่านั้น