เพื่อนชวนเพื่อน (Friend Get Friends)

เพื่อนชวนเพื่อน (Friend Get Friends)  คือฟีเจอร์ที่เหมาะสำหรับการจัดแคมเปญเพื่อเพิ่มสมาชิกใหม่ โดยสมาชิกของธุรกิจสามารถไปเชิญเพื่อนมาสมัครสมาชิก จากนั้นผู้เชิญ และเพื่อน(ผู้ถูกเชิญ) จะได้รับรางวัลพิเศษเป็นจำนวนพอยท์ที่ธุรกิจกำหนดไว้ ซึ่งธุรกิจสามารถเปิดใช้งานได้ ดังนี้

1. ที่เมนู ตั้งค่า ให้คลิกเลือกหัวข้อ "เพื่อนชวนเพื่อน" จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "เปิดใช้งาน"

 

2. คลิก Toggle เลื่อนเปิดใช้งาน ดังรูป

3. ระบบจะแสดงข้อมูลการตั้งค่าในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
    หมายเลข 1 กำหนด "ระยะเวลาชวนเพื่อน" ที่สมาชิกสามารถชวนเพื่อนมาติดตามธุรกิจ ในรูปแบบ วัน/เดือน/ปี 
    หมายเลข 2 รางวัลของผู้เชิญ จะได้รับเป็นพอยท์เพิ่ม เมื่อมีเพื่อนมาติดตามธุรกิจ (ระบบไม่อนุญาตให้ใส่เลข 0)
    หมายเลข 3 รางวัลของผู้ถูกเชิญจะได้รับเป็นพอยท์เพิ่มเช่นกัน เมื่อเพื่อนมาติดตามธุรกิจจะได้รับพอยท์ตามจำนวนที่ตั้งไว้ (ระบบไม่อนุญาตให้ใส่เลข 0)
    หมายเลข 4 จำกัดจำนวนการเชิญ คือ สมาชิก 1 คนสามารถเชิญเพื่อนสูงสุดได้กี่คน (หากไม่ใส่ ระบบจะมองเป็นเชิญได้ไม่จำกัด)
    หมายเลข 5 เงื่อนไขที่ผู้เชิญจะได้รับของรางวัล กำหนดได้ 2 แบบ คือ ผู้ถูกเชิญสมัครสมาชิกแล้วได้รับพอยท์ทันที  หรือ ผู้ถูกเชิญสมัครสมาชิกและมีการใช้งานคูปองเท่านั้นถึงจะได้รับพอยท์เพิ่ม
    หมายเลข 6 เมื่อตั้งค่ารายละเอียดด้านบนเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม "บันทึก" เพื่อเริ่มใช้งาน

 

 

การใช้งาน ฟีเจอร์เพื่อนชวนเพื่อน สำหรับสมาชิก

เมื่อธุรกิจเปิดใช้งาน "เพื่อนชวนเพื่อน" ลูกค้าที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว สามารถนำไปชวนเพื่อนต่อได้ โดยมีวิธีการดังนี้

1. สมาชิกเข้าไปยังหน้ารายละเอียดธุรกิจ โดยอาจจะเข้าถึงจากลิงก์ธุรกิจ หรือสแกน Qr Code ของธุรกิจนั้น ๆ จากนั้นทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย จากนั้นไปที่ปุ่ม "ชวนเพื่อน" ดังรูป

 

2. ระบบจะแสดงรายละเอียดการชวนเพื่อน โดยแสดงเป็นจำนวนการเชิญเพื่อน, พอยท์ที่ได้เป็นรางวัล และระยะเวลาการชวนเพื่อน จากนั้นสามารถเลือกชวนเพื่อนได้ 2 วิธี คือ ส่งข้อความเชิญเพื่อน และ บัตรเชิญเพื่อน

3. หากเลือกใช้วิธี "ส่งข้อความเชิญเพื่อน" ระบบจะแสดงข้อความดังรูป สมาชิกสามารถคัดลอกข้อความนี้ไปส่งให้เพื่อนตามช่องทางแชทต่าง ๆ ได้เลย เช่น Line หรือ Messenger เป็นต้น

  

 

4. หรือในกรณีที่เราอยู่กับเพื่อน สามารถเลือกใช้วิธี กดปุ่ม "บัตรเชิญเพื่อน" จากนั้นสามารถยื่น Qr Code เพื่อให้เพื่อสแกนสมัครสมาชิกได้ทันที

  

 

5. เมื่อเพื่อนทำการคลิกลิงก์สมัครสมาชิกเข้ามาเรียบร้อย ผู้เชิญ (ดังรูปตัวอย่างด้านซ้าย) และเพื่อน(ดังรูปตัวอย่างด้านขวา)ก็จะได้รับรางวัลเป็นพอยท์ตามที่ธุรกิจกำหนดไว้

  

การดูรายงานการใช้ ฟีเจอร์เพื่อนชวนเพื่อน (สำหรับแอดมิน)

เมื่อมีการแนะนำเพื่อนมาสมัครสมาชิกโดยใช้ ฟีเจอร์เพื่อชวนเพื่อน ผู้ดูแลระบบสามารถดูรายงานการชวนเพื่อนได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู รายงาน >> เพื่อนชวนเพื่อน

 

 

2. จากนั้นเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูรายงาน เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม "ใช้งาน"

3. ระบบจะแสดงรายละเอียดการชวนเพื่อนดังรูป และยังสามารถส่งออกข้อมูลรายงานดังกล่าวเป็นไฟล์ Excel เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้