Welcome points เพิ่มเมนู

การตั้งค่าพอยท์ต้อนรับ (Welcome Points)

    คือ ฟีเจอร์ที่ช่วยให้ทางร้านค้ามอบพอยท์ให้สมาชิกได้อัตโนมัติ เมื่อลูกค้ามาสมัครเป็นสมาชิกของร้าน โดยที่ร้านค้าไม่ต้องมาให้พอยท์รายบุคคล แต่สมาชิกจะได้รับพอยท์โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อเป็นสมาชิก ธุรกิจสามารถใช้ฟีเจอร์นี้เป็นตัวช่วยในการสร้างแรงจูงใจลูกค้าอยากเป็นสมาชิกเพิ่มเติมได้ โดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้

  1. ที่เมนู ตั้งค่า >> ตั้งค่าพอยท์ และไปที่หัวข้อ ตั้งค่าพอยท์ต้อนรับ 

 

  2. จากนั้น คลิกปุ่ม เปิดใช้งาน

  3. เลื่อนเพื่อเปิดใช้งาน พอยท์ต้อนรับ

  4. จากนั้นกำหนดระยะเวลาในการแจกพอยท์ต้อนรับ และ จำนวนพอยท์ต้อนรับ ที่สมาชิกจะได้รับ  เรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึก

 

  5. จากนั้น เมื่อมีลูกค้าสมัครสมาชิกเข้ามา จะได้รับพอยท์อัตโนมัติ ดังรูป