Receive Giveaway Coupon

การกดรับคูปองแจกฟรี

1. หลังจากเข้าไปที่หน้ารายละเอียดธุรกิจ จะมีหัวข้อ "คูปองแจกฟรี" ที่ธุรกิจสร้างไวปรากฏขึ้นมาหากสมาชิกต้องการรับคูปองใบไหน ให้คลิกที่ปุ่ม รับคูปอง  

 

2. ระบบจะแสดงรายละเอียดคูปอง พร้อมกับให้คลิก ยืนยันอีกครั้ง

3. จะได้รหัสคูปอง และ QR Code เพื่อให้ทางร้านหรือธุรกิจ ใช้งานคูปองเพื่อรับสิทธิ์

 

 

4. หลังจากใช้งานคูปองแจกฟรีแล้ว คูปองจะหายไปอัตโนมัติ หากท่านยังไม่ได้นำรหัสดังกล่าวไปใช้งาน รหัสคูปองนั้น ๆ จะถูกเก็บไว้ที่ "คูปองของฉัน" แต่หากคูปองหมดอายุไปแล้ว คูปองจะถูกลบและหายไปอัตโนมัติ