Turn off SMS notifications

 

การปิดการแจ้งเตือน SMS

เมื่อธุรกิจมีการส่งพอยท์ให้ลูกค้า จะมีการแจ้งเตือนไปทาง SMS ในช่วงเวลา 08.00 - 22.00 น. กรณีที่ลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ต้องการรับการแจ้งเตือน สามารถเข้ามาปิดการแจ้งเตือนได้ ดังนี้

1. ไปที่หน้าธุรกิจ จากนั้นคลิกเพิ่มเติม และเลือกที่หัวข้อ  แจ้งเตือน

2. ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนการยกเลิกรับ SMS  คลิกที่ปุ่ม ปิดแจ้งเตือน SMS เพื่อยืนยัน 

 3. หลังจากนั้นหากมีการปิดแจ้งเตือน จะมีสัญลักษณ์  ปรากฏขึ้นมา ที่รายละเอียดธุรกิจ เมื่อมีการส่งพอยท์ให้ลูกค้า ลูกค้าจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนทาง SMS หากต้องการตรวจสอบจำนวนพอยท์ต้องไปตรวจสอบที่หน้าธุรกิจเท่านั้นค่ะ

  

4. และหากย้อนกลับไปยังหน้ารวมธุรกิจ ก็จะมีสัญลักษณ์  ปรากฏขึ้นมา และเมื่อมีการส่งพอยท์ให้สมาชิก จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนทาง SMS หากต้องการตรวจสอบจำนวนพอยท์ต้องไปตรวจสอบที่หน้าธุรกิจเท่านั้น