การสร้างคูปองแจกฟรี

สำหรับธุรกิจ หรือ ร้านค้า ที่ต้องการแจกคูปองให้กับสมาชิก สามารถสร้างคูปองส่วนลดหรือของแถมได้ที่ คูปองแจกฟรี (Giveaway coupon) รายละเอียดดังนี้

   - สามารถสร้างคูปองแจกฟรีได้ไม่จำกัดจำนวนใบ

   - สามารถกำหนดวันหมดอายุและสิทธิการรับคูปองได้

1. สามารถสร้างคูปองแจกฟรีได้ โดยไปที่ หน้าบริหารจัดการ PointSpot จากนั้นไปที่หัวข้อ คูปอง/ของรางวัล จะแสดงรายละเอียดการจัดการคูปองของรางวัลในระบบ

2. ไปที่หัวข้อ คูปองแจกฟรี และคลิกที่ปุ่ม +เพิ่มคูปองแจกฟรี มุมบนขวาของระบบ

3.จากนั้นจะแสดงหน้าให้ใส่รายละเอียดเพื่อสร้างคูปองแจกฟรี ดังนี้
   3.1 รูปภาพคูปองแจกฟรี (จำเป็นต้องใส่)
   3.2 ชื่อคูปองแจกฟรี (จำเป็นต้องใส่)
   3.3 รายละเอียดคูปองแจกฟรี (จำเป็นต้องใส่)
   3.4 ระยะเวลาการรับคูปองแจกฟรี  : สามารถกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดในการใช้งานคูปองแจกฟรีได้ (จำเป็นต้องใส่)
   3.5 กำหนดจำนวนวันหมดอายุหลังจากรับคูปองแจกฟรี
   3.6 การจำกัดจำนวนการรับคูปองแจกฟรี
         - การรับต่อสมาชิก : สมาชิก 1 คน สามารถกดรับคูปองนี้ได้กี่ครั้ง
         - การรับทั้งหมด : คูปองนี้มีทั้งหมดกี่ใบ
         - แสดงจำนวนคูปองแจกฟรีคงเหลือ (มุมมองสมาชิก) * กรณีไม่กำหนดจำนวน จะแสดงคำว่า "จำนวนจำกัด"

4. ใส่รายละเอียดคูปองตามเงื่อนไขของธุรกิจหรือร้านค้า โดยรายละเอียดข้อ 3.1 - 3.4 จำเป็นต้องใส่ ส่วนที่เหลือจะใส่หรือไม่ก็ได้ จากนั้นคลิกปุ่ม สร้าง

5. จากนั้นที่หน้ารวมคูปองแจกฟรี ระบบจะดึงคูปองแจกฟรี ที่แอดมินสร้างไว้มาแสดงผลอัตโนมัติ และเมื่อถึงกำหนดการใช้คูปอง สมาชิกจะมองเห็นคูปองนี้ และสามารถกดรับคูปองได้ตามเงื่อนไขที่ธุรกิจตั้งไว้ (สามารถดูวิธีการกดรับคูปองของสมาชิกได้ที่ การใช้งานสำหรับสมาชิก)

การแก้ไขคูปองแจกฟรี 

1. เมื่อแอดมินต้องการแก้ไขข้อมูลบางอย่างในคูปองแจกฟรี เช่น ต้องการเพิ่มวันหมดอายุ หรือกำหนดสิทธิ์ต่างๆ ใหม่ สามารถทำได้ โดยคลิกเข้าไปยังคูปองแจกฟรีที่ต้องการแก้ไข

2. สามารถคลิกเข้าไปแก้ไขรายละเอียดที่ต้องการได้ เช่น ต้องการแก้ไขวันหมดอายุคูปองให้สามารถใช้งานได้ถึงสิ้นปีนี้ ให้คลิกเข้าไปที่หัวข้อ : ระยะเวลาการรับคูปองแจกฟรี จากนั้นเลือกวัน/เดือน/ปี ที่ต้องการกำหนดเป็นวันหมดอายุโดยระบบจะแสดงผลงันหมดอายุเป็น 31-12-2021 ตามที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม แก้ไข เพื่อบันทึก

3. ที่หัวข้อ "ลิงค์แสดงคูปองแจกฟรี" เอาไว้ใช้งานในกรณีที่ธุรกิจต้องการนำคูปองดังกล่าว ไปโปรโมทหรือใช้งานร่วมกับแพล็ตฟอร์มอื่น ๆ ก็สามารถ Copy ไปใช้งานเพิ่มเติมได้

 

4. หากบันทึกการแก้ไขสำเร็จ ระบบจะมีข้อความสีเขียวแจ้งเตือน : แก้ไขคูปองแจกฟรีสำเร็จ และวันหมดอายุ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่ธุรกิจต้องการแก้ไข ก็จะเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ

 

การลบคูปองแจกฟรี

   กรณีที่ธุรกิจไม่ต้องการใช้งานคูปองแจกฟรีบางคูปองนั้น สามารถดำเนินการลบคูปองแจกฟรีออกจากระบบได้ แต่ห่กมีการลบในฝั่งของสมาชิกคูปองใบนั้นก็จะหายไปอัตโนมัติเช่นกัน วิธีการลบดังนี้

1. ที่หน้ารวม คูปองแจกฟรี คลิกเข้าไปยังคูปองแจกฟรีที่ต้องการลบ 

 

2. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ลบ สีแดงมุมล่างซ้าย

 

3.ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือน : คุณต้องการลบคูปองแจกฟรี หรือไม่? กรณีต้องการลบ ให้คลิกที่ปุ่มลบอีกครั้ง หรือหากไม่ต้องการลบให้คลิกที่ปุ่ม ยกเลิก

หมายเหตุ การแสดงผลของคูปองแจกฟรี ในฝั่งของสมาชิกจะแตกต่างกันออกไปตามการตั้งค่า ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. การแสดงผลคูปองแจกฟรี กรณีไม่ได้กำหนดวันหมดอายุหลังจากกดรับคูปอง และ และไม่ได้จำกัดสิทธิ์และจำนวนในการแลก


2. การแสดงผลคูปองแจกฟรี กรณี กำหนดจำนวนวันหมดอายุหลังจากกดรับคูปอง ซึ่งลูกค้าจะมองเห็นวันหมดอายุที่ตั้งไว้ตอนที่กดเข้าไปรับคูปองแจกฟรี


3. การแสดงผลคูปองแจกฟรี กรณี กำหนดจำนวนวันหมดอายุหลังจากกดรับคูปอง และกำหนดสิทธิ์การรับต่อสมาชิกไว้ สมาชิกจะมองเห็นจำนวนสิทธิ์ที่สามารถกดรับคูปองได้ได้

4. การแสดงผลคูปองแจกฟรี กรณี กำหนดจำนวนวันหมดอายุหลังจากกดรับคูปอง, กำหนดสิทธิ์การรับต่อสมาชิกไว้ และสิทธิ์การรับทั้งหมด สมาชิกจะมองเห็นจำนวนสิทธิ์ที่สามารถรับได้ และจำนวนคูปองแจกฟรีคงเหลือ


5. การแสดงผลคูปองแจกฟรี กรณี กำหนดเฉพาะสิทธิ์การรับทั้งหมด

6. การแสดงผลคูปองแจกฟรี กรณี กำหนดเฉพาะสิทธิ์การรับต่อสมาชิก


7. การแสดงผลคูปองแจกฟรี กรณี กำหนดเฉพาะสิทธิ์การรับทั้งหมด และไม่ใส่จำนวนคูปองแจกฟรีคงเหลือ กรณีไม่กำหนดจำนวน ระบบจะแสดงคำว่า "จำนวนจำกัด"