การสร้างของรางวัลแจกฟรี

สำหรับธุรกิจ หรือ ร้านค้า ที่ต้องการแจกรางวัลฟรีให้กับสมาชิก สามารถสร้างคูปองส่วนลดหรือของแถมได้ที่ ของรางวัลแจกฟรี (Giveaway coupon) รายละเอียดดังนี้

   - สามารถสร้างของรางวัลแจกฟรีได้ไม่จำกัดจำนวนใบ

   - สามารถกำหนดวันหมดอายุและสิทธิการรับคูปองได้

1. สามารถสร้างของรางวัลแจกฟรีได้ โดยไปที่ หน้าบริหารจัดการ Pointspot จากนั้นไปที่หัวข้อ คูปอง/ของรางวัล จะแสดงรายละเอียดการจัดการคูปองของรางวัลในระบบ ไปที่หัวข้อ ของรางวัลแจกฟรี และคลิกที่ปุ่ม +เพิ่มของรางวัลแจกฟรี มุมบนขวาของระบบ

2.จากนั้นจะแสดงหน้าให้ใส่รายละเอียดเพื่อสร้างของรางวัลแจกฟรี ดังนี้

2.1 ใส่รายละเอียดของรางวัลแจกฟรีทีละขั้นตอน

   หมายเลข 1 รูปภาพของรางวัลแจกฟรี (จำเป็นต้องใส่)  ขนาดแนะนำคือ 2 : 1 เช่น กว้าง 600 สูง 300 pixels
   หมายเลข 2 ชื่อของรางวัลแจกฟรี (จำเป็นต้องใส่)
   หมายเลข 3 รายละเอียดของรางวัลแจกฟรี (จำเป็นต้องใส่)

2.2 ระยะเวลาการรับของรางวัลแจกฟรี  : สามารถกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดในการใช้งานของรางวัลแจกฟรีได้ (จำเป็นต้องใส่) จากนั้นคลิกปุ่มถัดไป2.3 ระบบจะให้ทำการเลือกรหัสของรางวัลที่ต้องการ สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ คือ รหัสอัตโนมัติ และรหัสที่นำเข้า

2.4 หากเลือกใช้รหัสอัตโนมัติ เมื่อลูกค้ากดแลกของรางวัลระบบจะสร้างรหัสขึ้นมาให้อัตโนมัติ สามารถเลือกและคลิกปุ่ม ถัดไป

2.5 หากเลือกเป็นรหัสที่นำเข้า สามารถใช้ได้ในกรณีที่ท่านต้องการกำหนดรหัสการแลกของรางวัลเอง เช่นได้รหัสของรางวัลมาจากพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ ได้ ดังนี้

- สามารถนำเข้ารหัสได้พร้อมกันสูงสุด 10,000 รหัส, ไม่เกิน 32 ตัวอักษร และต้องประกอบไปด้วย A-Z, a-z, 0-9 และ "-" เท่านั้น

- การนำเข้ารหัสสามารถทำได้ 2 แบบ คือ พิมพ์ที่ละรหัส และนำเข้าด้วยไฟล์ .csv

 

2.6 วิธีที่ 1 พิมพ์ทีละรหัส เหมาะสำหรับธุรกิจที่รหัสของรางวัลไม่เยอะมาก สามารถพิมพ์รหัส และใส่เครื่องหมาย , หรือเว้นวรรค เพื่อพิมพ์รหัสต่อไปได้ทันที

2.7 วิธีที่ 2 เพิ่มรหัสด้วยการนำเข้าจากไฟล์ .csv

2.8 สามารถดาวโหลดตัวอย่างไฟล์ที่จะนำเข้าได้โดยคลิกที่ ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง

2.9 ตัวอย่างไฟล์ที่จะนำเข้า ดังรูป

2.10 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เลือกไฟล์

2.11 เลือกไฟล์ที่เตรียมไว้ และคลิกเปิด

2.12 จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลไฟล์ และจำนวนรหัสที่จะนำเข้า หากถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม ถัดไป

2.13 จากนั้นระบบจะให้ตั้งค่าขั้นสูง ดังนี้

 หมายเลข 1 กำหนดจำนวนวันหมดอายุหลังจากรับของรางวัลแจกฟรี
 หมายเลข 2 การรับต่อสมาชิก : สมาชิก 1 คน สามารถกดรับคูปองนี้ได้กี่ครั้ง
 หมายเลข 3 การรับทั้งหมด : คือ การใส่จำนวนของรางวัลทั้งหมดว่ามีกี่สิทธิ์ หากเป็นการนำเข้ารหัส ระบบจะกำหนดสิทธิ์ตรงนี้ให้อัตโนมัติตามจำนวนรหัสที่นำเข้า ไม่สามารถแก้ไขได้
 หมายเลข 4 แสดงจำนวนของรางวัลแจกฟรีคงเหลือ (มุมมองสมาชิก) * กรณีไม่กำหนดจำนวน จะแสดงคำว่า "จำนวนจำกัด"
 หมายเลข 5 ตัวเลือกการแสดงของรางวัล  เลือกได้ 2 แบบ คือ

          - ไม่แสดงของรางวัล : เมื่อเลือกผู้ใช้งานจะไม่เห็นของรางวัลนี้
          - แสดงโดยบัตรสมาชิก : เมื่อเลือกมีเพียงสมาชิกที่ถือบัตรสมาชิกประเภทที่เลือกเท่านั้นที่สามารถเห็นของรางวัลนี้
เรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม สร้าง  

2.14 หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับ จากนั้นคลิกยืนยันอีกครั้งเพื่อบันทึกการสร้างของรางวัลแจกฟรี

 

3. จากนั้นที่หน้ารวมของรางวัลแจกฟรี ระบบจะดึงของรางวัลแจกฟรี ที่แอดมินสร้างไว้มาแสดงผลอัตโนมัติ แต่หากธุรกิจต้องการกำหนดลำดับของรางวัลแจกฟรีสามารถจัดการได้ โดยคลิกที่ เรียงลำดับ

4. โดยการเรียงสามารถเรียงได้ 2 แบบ ดังนี้

 

     4.1 คลิกที่สัญลักษณ์ จุดสามจุด

 

     จากนั้นจะมีตัวเลือกการเรียงให้เลือก 4 รูปแบบ คือ ย้ายไปบนสุด, ย้ายขึ้น, ย้ายลง และ ย้ายไปล่างสุด

       เลือกตำแหน่งที่ต้องการเรียง ตัวอย่าง ย้ายไปบนสุด

     4.2 การเรียงแบบที่ 2 คือ คลิกเมาส์ค้างที่ตำแหน่งคูปองแจกฟรีที่ต้องการเรียงลำดับ จากนั้นสามารถลากสลับตำแหน่งที่ต้องการได้เช่นกัน

5. ระบบจะดึงคูปองแจกฟรีมายังตำแหน่งที่เลือก หากเรียงของรางวัลตามต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึก 

6. จากนั้นระบบจะดึงของรางวัลมาแสดงยังตำแหน่งที่ตั้งค่าไว้อัตโนมัติ ซึ่งจะแสดงผลทั้งฝั่งแอดมิน และสมาชิก

7. ตัวอย่างการแสดงของรางวัลฝั่งสมาชิก และเมื่อถึงกำหนดการใช้คูปอง สมาชิกจะมองเห็นคูปองนี้ และสามารถกดรับคูปองได้ตามเงื่อนไขที่ธุรกิจตั้งไว้ (สามารถดูวิธีการกดรับคูปองของสมาชิกได้ที่ การใช้งานสำหรับสมาชิก)

การแก้ไขของรางวัลแจกฟรี 

1. เมื่อแอดมินต้องการแก้ไขข้อมูลบางอย่างในของรางวัลแจกฟรี เช่น ต้องการเพิ่มวันหมดอายุ หรือกำหนดสิทธิ์ต่างๆ ใหม่ สามารถทำได้ โดยคลิกเข้าไปยังของรางวัลแจกฟรีที่ต้องการแก้ไข

2. สามารถคลิกเข้าไปแก้ไขรายละเอียดที่ต้องการได้ เช่น ต้องการแก้ไขวันหมดอายุคูปอง ให้คลิกเข้าไปที่หัวข้อ : ระยะเวลาการรับของรางวัลแจกฟรี จากนั้นเลือกวัน/เดือน/ปี ที่ต้องการกำหนดเป็นวันหมดอายุ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม แก้ไข เพื่อบันทึก

3. ที่หัวข้อ "ลิงค์แสดงของรางวัลแจกฟรี" เอาไว้ใช้งานในกรณีที่ธุรกิจต้องการนำคูปองดังกล่าว ไปโปรโมทหรือใช้งานร่วมกับแพล็ตฟอร์มอื่น ๆ ก็สามารถ Copy ไปใช้งานเพิ่มเติมได้

 

4. หากบันทึกการแก้ไขสำเร็จ ระบบจะมีข้อความสีเขียวแจ้งเตือน : แก้ไขคูของรางวัลฟรีสำเร็จ และวันหมดอายุ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่ธุรกิจต้องการแก้ไข ก็จะเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ

การลบของรางวัลแจกฟรี

   กรณีที่ธุรกิจไม่ต้องการใช้งานของรางวัลแจกฟรีบางชิ้นนั้น สามารถดำเนินการลบของรางวัลแจกฟรีออกจากระบบได้ แต่หากมีการลบในฝั่งของสมาชิกคูปองใบนั้นก็จะหายไปอัตโนมัติเช่นกัน วิธีการลบดังนี้

1. ที่หน้ารวม ของรางวัลแจกฟรี คลิกเข้าไปยังของรางวัลแจกฟรีที่ต้องการลบ 

 

2. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ลบ สีแดงมุมล่างซ้าย

 

3.ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือน : คุณต้องการลบของรางวัลแจกฟรี หรือไม่? กรณีต้องการลบ ให้คลิกที่ปุ่มลบอีกครั้ง หรือหากไม่ต้องการลบให้คลิกที่ปุ่ม ยกเลิก

หมายเหตุ การแสดงผลของรางวัลแจกฟรี ในฝั่งของสมาชิกจะแตกต่างกันออกไปตามการตั้งค่า ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. การแสดงผลของรางวัลแจกฟรี กรณีไม่ได้กำหนดวันหมดอายุหลังจากกดรับคูปอง และ และไม่ได้จำกัดสิทธิ์และจำนวนในการแลก


2. การแสดงผลของรางวัลแจกฟรี กรณี กำหนดจำนวนวันหมดอายุหลังจากกดรับคูปอง ซึ่งลูกค้าจะมองเห็นวันหมดอายุที่ตั้งไว้ตอนที่กดเข้าไปรับคูปองแจกฟรี


3. การแสดงผลของรางวัลแจกฟรี กรณี กำหนดจำนวนวันหมดอายุหลังจากกดรับคูปอง และกำหนดสิทธิ์การรับต่อสมาชิกไว้ สมาชิกจะมองเห็นจำนวนสิทธิ์ที่สามารถกดรับคูปองได้ได้

4. การแสดงผลของรางวัลแจกฟรี กรณี กำหนดจำนวนวันหมดอายุหลังจากกดรับคูปอง, กำหนดสิทธิ์การรับต่อสมาชิกไว้ และสิทธิ์การรับทั้งหมด สมาชิกจะมองเห็นจำนวนสิทธิ์ที่สามารถรับได้ และจำนวนคูปองแจกฟรีคงเหลือ


5. การแสดงผลของรางวัลแจกฟรี กรณี กำหนดเฉพาะสิทธิ์การรับทั้งหมด

6. การแสดงผลของรางวัลแจกฟรี กรณี กำหนดเฉพาะสิทธิ์การรับต่อสมาชิก


7. การแสดงผลของรางวัลแจกฟรี กรณี กำหนดเฉพาะสิทธิ์การรับทั้งหมด และไม่ใส่จำนวนคูปองแจกฟรีคงเหลือ กรณีไม่กำหนดจำนวน ระบบจะแสดงคำว่า "จำนวนจำกัด"