ประวัติบัตรสมาชิก

ประวัติบัตรสมาชิก (Transaction Member card) คือ ประวัติการสร้างบัตรสมาชิกของธุรกิจ ให้กับสมาชิก โดยสามารถเลือกดูได้ตามช่วงเวลา ประเภทบัตรสมาชิกที่สร้างไว้ และสถานะการใช้งานบัตรสมาชิก รายละเอียดดังนี้
 
1. ท่านสามารถดูประวัติบัตรสมาชิกได้ โดยไปที่หัวข้อ รายงาน >> ประวัติบัตรสมาชิก ระบบจะแสดงผลข้อมูลการใช้งานบัตรสมาชิกโดยเลือกช่วงเวลาเริ่มต้นเป็น "เดือน"

 
2. สามารถเลือกช่วงเวลาได้ตั้งแต่ วันนี้, เมื่อวาน, อาทิตย์ที่แล้ว, เดือน, 30 วันล่าสุด, ไตรมาส, ปี, ทั้งหมด และกำหนดเอง
3. สามารถเลือกดูตาม ประเภทบัตรสมาชิกที่ผู้ดูแลระบบได้สร้างไว้


4. สามารถเลือกดูตาม สถานะบัตรสมาชิก ที่ผู้ดูแลระบบได้กำหนดให้สมาชิกแต่ละคน ได้จาก สถานะดังนี้
      4.1 ทั้งหมด  คือ การดูรายละเอียดการสร้างบัตรให้สมาชิกทั้งหมด
      4.2 ใช้งาน  คือ บัตรใบนี้กำลังใช้งานอยู่
      4.3 เปลี่ยนบัตรใหม่  คือ บัตรใบนี้ได้รับการเปลี่ยนประเภทบัตร เช่น  สมาชิกมียอดการใช้บริการเพิ่มขึ้น เลยได้รับการเปลี่ยนบัตรจาก VIP เป็น Platinum 
      4.4 ยกเลิก คือ สมาชิกที่ถูกยกเลิกการใช้บัตร
      4.5 หมดอายุ คือ บัตรที่สมาชิกนั้นหมดอายุไปแล้ว 

  เมื่อเลือกการดูข้อมูลเรียบร้อย หากต้องการดู จะต้องคลิกที่ปุ่ม "ใช้งาน" ทุกครั้ง 
5. จากนั้นระบบจะดึงข้อมูลตามที่ท่านเลือกมาแสดงผล และสามารถ Export เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ โดยมีข้อมูลดังนี้
      5.1 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาที่ท่านเลือกดูข้อมูล
      5.2 ลำดับ คือ ลำดับการใช้งานบัตรสมาชิก โโยระบบจะดึงข้อมูลล่าสุดขึ้นก่อน
      5.3 ชื่อผู้ถือบัตร คือ ชื่อ - นามสกุลของสมาชิกที่ถือบัตรอยู่
      5.4 บัตรสมาชิก คือ ประเภทบัตรสมาชิกที่ สมาชิกได้รับ เช่น VIP Member 
      5.5 วันหมดอายุ คอ วันหมดอายุประเภทบัตรสมาชิกที่ผู้ดูแลระบบกำหนดไว้
      5.6 สถานะ คือ สถานะของบัตร ได้แก่ ใช้งาน, เปลี่ยนบัตรใหม่, ยกเลิก และ หมดอายุ
      5.7 ผู้ออกบัตร คือ ชื่อผู้ดูแลระบบที่ทำการออกบัตรให้กับสมาชิก