บัตรสมาชิก (Member card)

บัตรสมาชิก (Member card) เป็นการเพิ่มบัตรสมาชิก สำหรับธุรกิจที่ต้องการให้สิทธิประโยชน์กับสมาชิกแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันออกไป เช่น การแบ่งกลุ่มสมาชิกตามยอดการชำระค่าบริการ หรือ จำนวนครั้งที่มาใช้บริการ โดยสามารถเพิ่มบัตรสมาชิกได้สูงสุด 3 ประเภท ดังนี้

1. ที่หัวข้อ สมาชิก ให้คลิกที่ >> บัตรสมาชิก จากนั้นคลิกปุ่มเลื่อน เพื่อเปิดใช้งาน ระบบบัตรสมาชิก

 

2. ระบบจะให้ยอมรับเงื่อนไขเพื่อเปิดใช้งาน ดังนี้

     2.1 เมื่อเปิดใช้งานบัตรสมาชิกแล้ว จะไม่สามารถปิดการใช้งานได้
     2.2 เมื่อเปิดใช้งานบัตรสมาชิก จะมีผลต่อการคำนวณค่าแพ็กเกจ หากธุรกิจมีการออกบัตรให้กับสมาชิก ระบบจะนับเป็น 1 รายการ
     2.3 คลิกปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข” เพื่อเปิดใช้งาน

3. หลังจากเปิดใช้งาน จะแสดงผลบัตรสมาชิกที่ระบบสร้างไว้ให้ทั้งหมด 3 ประเภท พร้อมปุ่ม ออกบัตรสมาชิก

4. บัตรทั้ง 3 ประเภทนี้สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ในได้ตามประเภทธุรกิจ โดยคลิกเข้าไปในประเภทบัตรที่ต้องการแก้ไข

 5. สามารถแก้ไข ชื่อประเภทบัตรสมาชิก, สิทธิประโยชน์บัตรสมาชิก, รูปแบบบัตร และสี ส่วนวันหมดอายุหากเป็นบัตรที่เพิ่มไว้แล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้

6. ที่หัวข้อ "ชื่อประเภทบัตรสมาชิก" สามารถแก้ไขชื่อได้ตามต้องการให้เหมาะกับธุรกิจท่าน เช่น VIP Member และ สิทธิประโยชน์บัตรสมาชิก แนะนำให้ใส่สิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับเมื่อถือบัตรสมาชิกนั้น ๆ เช่น "สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกที่ถือบัตร "VIP Member" เพียงยื่นบัตรนี้เมื่อชำระเงินค่าสินค้า รับส่วนลดทันที 15% "

7. ที่หัวข้อ รูปแบบบัตรสมาชิก สามารถเปลี่ยนรูปแบบบัตรได้ 2 แบบ คือ

     7.1 โหมดสว่าง โดยระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นเป็น โหมดสว่าง

     7.2 โหมดมืด หลังจากเลือก โหมดนี้ ระบบจะแสดงตัวอย่างสี ดังรูป

 

8. จากนั้นสามารถเปลี่ยนสีภายในบัตรได้ 3 ที่ คือ สีพื้นหลัง, สีหัวข้อ และ สีข้อความ โดยคลิกเข้าไปในกล่องสีที่ท่านต้องการเปลี่ยน ระบบจะแสดงผลสีตัวอย่างตามที่ท่านเลือกให้อัตโนมัติ หรือหากไม่ต้องการใช้สีของระบบ สามารถนำรหัสสีจากภายนอกมาใช้งานได้เช่นกัน

9. วันหมดอายุบัตรสมาชิก หากเป็นบัตรสมาชิกที่เคยสร้างไว้แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขวันหมดอายุได้ การแก้ไขจะต้องทำการลบบัตรแล้วเพิ่มเข้าไปใหม่ ถึงจะสามารถแก้ไขได้ หากแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "แก้ไข" ด้านล่างฝั่งขวา เพื่อบันทึก

    วันหมดอายุบัตร สามารถกำหนดได้ 2 รูปแบบ คือ
        - ไม่กำหนดวันหมดอายุ
        - กำหนดวันหมดอายุแบบ 12 เดือน และ 24 เดือน

 

กรณีที่ไม่ต้องการใช้บัตรสมาชิกที่มีอยู่แล้ว หรือต้องการเพิ่มบัตรใบใหม่เข้าไป สามารถทำได้ดังนี้

1. หากไม่ต้องการใช้ประเภทบัตรสมาชิกนั้นแล้ว ให้คลิกเข้าไปในประเภทบัตรสมาชิกที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ลบ"

2. ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือน "สมาชิกที่ได้รับบัตรประเภท .... จะถูกยกเลิก และไม่สามารถใช้งานบัตรสมาชิกได้  " 
หากท่านยืนยันที่จะลบ ให้คลิกที่ปุ่ม ลบ 

 

การเพิ่มประเภทบัตรสมาชิกใหม่ 

1. คลิกที่ปุ่ม "เพิ่มประเภทบัตรสมาชิก" โดยปุ่มนี้จะแสดงผลขึ้นมาในกรณีที่มีประเภทบัตรไม่เกิน 2 ประเภท เท่านั้น

 

2. แต่หากมีบัตรครบ 3 ประเภทแล้ว จะไม่มีปุ่มนี้ปรากฏขึ้นมา 

3. เมื่อคลิก เพิ่มประเภทบัตรสมาชิก เรียบร้อยแล้ว จากนั้น สามารถแก้ไข ชื่อประเภทบัตรสมาชิก สิทธิประโยชน์บัตรสมาชิก รูปแบบบัตรสมาชิก และสี ตามที่ต้องการ

4. สามารถกำหนดวันหมดอายุบัตรสมาชิก ได้ 2 แบบ โดยแบบที่ 1 คือ ไม่กำหนดวันหมดอายุ

4. หรือ กำหนดวันหมดอายุ สามารถเลือกได้สองแบบ คือ หมดอายุหลังจากได้รับบัตรสมาชิก 12 เดือน และ  หมดอายุหลังจากได้รับบัตรสมาชิก 24 เดือน

5. เรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม "สร้าง"

การสลับตำแหน่งประเภทบัตรสมาชิก

เมื่อมีการสร้างประเภทบัตรสมาชิกเข้าไปใหม่ บัตรที่เพิ่มเข้าไปล่าสุดจะแสดงผลอยู่ลำดับสุดท้าย หากผู้ดูแลระบบต้องการสลับตำแหน่งใหม่ สามารถทำได้ดังนี้

1. ที่หน้าจัดการ บัตรสมาชิก ให้คลิกที่ "จัดลำดับประเภทบัตรสมาชิก"

 

2. จากนั้นนำเมาส์คลิกค้างที่ตำแหน่งประเภทบัตรสมาชิกที่ต้องการจัดลำดับ โดยคลิกเมาส์ค้างไว้ แล้วลากไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการ 

3. เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการเรียบร้อย ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก

วิธีการเพิ่มบัตรให้กับสมาชิก

หลังจากสร้างประเภทบัตรสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จากนั้นผู้ดูแลระบบจะต้องทำการเพิ่มบัตรให้กับสมาชิกที่ตรงตามเงื่อนไขของธุรกิจ ได้ 2 วิธี โดยมีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู บัตรสมาชิก

     1.1  ที่หัวข้อ ออกบัตรสมาชิก กรอกเบอร์โทรศัพท์ หรือ PointSpot ID ของสมาชิก (หากลูกค้ายังไม่สมัครสมาชิกร้าน จะไม่สามารถออกบัตรสมาชิกได้) 

 

     1.2 จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดสมาชิกเพื่อออกบัตร ให้คลิกที่ "ออกบัตรสมาชิก"

     1.3 ทำการตรวจสอบ ชื่อ - นามสกุล ของสมาชิก หากไม่ถูกต้อง สามารถทำการแก้ไขได้ จากนั้นคลิกที่ "เลือกบัตรสมาชิก" 

 

     1.4 ระบบจะดึงประเภทบัตรที่ท่านสร้างไว้ขึ้นมาแสดงผล ทำการเลือกบัตรที่ต้องการออกให้สมาชิก และคลิกปุ่ม "เลือก"

 

     1.5 เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม "ออกบัตรสมาชิก"

 

     1.6 จากนั้นฝั่งสมาชิก ระบบจะมีส่ง SMS แจ้งเตือนการออกบัตร และหากต้องการเปลี่ยนประเภทบัตรให้สมาชิก หรือ ยกเลิกบัตร ก็ทำไๆด้เช่นกัน ตามเงื่อนไขของธุรกิจ

2.ไปที่หัวข้อ สมาชิก เพื่อออกบัตรสมาชิก

     2.1 จากนั้นเลือก >> ข้อมูลสมาชิก แล้วคลิกเข้าไปยังรายละเอียดสมาชิกที่ต้องการออกบัตรสมาชิก

 

     2.2 จากนั้นคลิกที่ "ออกบัตรสมาชิก"

     2.3 โดยที่หน้านี้ สามารถแก้ไข ชื่อและนามสกุล ของสมาชิกได้ กรณีที่สมาชิกบางคนอาจจะใส่ชื่อเล่นหรือชื่ออื่นๆ ตอนที่ลงทะเบียนเข้ามา เรียบร้อยแล้วคลิกที่ "เลือกบัตรสมาชิก"

     2.4 คลิกเลือกประเภทบัตรที่จะให้กับสมาชิกคนนี้ โดยประเภทบัตรที่ให้สมาชิกแต่ละคนอาจจะเป็นไปตามเงื่อนไขของธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป เรียบร้อยคลิกที่ปุ่ม "เลือก" เพื่อทำการเลือกประเภทบัตร

     2.5 เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม ออกบัตรสมาชิก

     2.6 จากนั้นในฝั่งของ สมาชิก ระบบจะมีการส่งแจ้งเตือนไปทาง SMS หรือทาง LINE เพื่อแจ้งเตือนการรับบัตรสมาชิก (กรณีสมาชิกปิดรับการแจ้งเตือนจะไม่ได้รับ SMS หรือการแจ้งเตือนทาง LINE)

     2.7. ระบบจะแสดงข้อมูลสมาชิกว่าถือบัตรใบไหนอยู่ เพื่อให้แอดมินตรวจสอบ และ ดูรายละเอียด

     2.8 กรณีต้องการยกเลิกบัตร สามารถคลิกที่ปุ่ม ยกเลิกบัตรสมาชิก

     2.9 โดยระบบจะมี Pop up แจ้งเตือนให้ยืนยันอีกครั้ง

     2.10 หรือ หากต้องการเปลี่ยนประเภทบัตร เช่น สมาชิกคนนี้มาใช้บริการจนได้เลื่อนขั้น สามารถคลิกที่ปุ่ม เปลี่ยนประเภทบัตรสมาชิก

     2.11 จากนั้นระบบจะให้เลือกบัตรใบใหม่ โดยคลิกที่  เลือกบัตรสมาชิก

     2.12 ท่านสามารถคลิกเลือกประเภทบัตรใบใหม่ให้กับสมาชิกได้ โดยระบบจะแสดงเฉพาะบัตรประเภทที่เหลือให้เลือกเท่านั้น 

     2.13 เรียบร้อยแล้ว คลิกที่ เปลี่ยนประเภทบัตรสมาชิก จากนั้นจะมี SMS ส่งไปแจ้งเตือนสมาชิกเหมือนกับการออกบัตรใหม่

     2.14 จากนั้นยังสามารถเปลี่ยนประเภทบัตรสมาชิก หรือ ยกเลิกบัตรสมาชิกได้เช่นเดิม

     2.15 นอกจากนั้น เมื่อสมาชิกได้รับบัตรแล้ว แอดมินยังสามารถคลิกดูสิทธิประโยชน์ของบัตรใบนี้เพิ่มเติมได้ที่ หัวข้อ สิทธิประโยชน์

     2.16 ที่หน้า ข้อมูลสมาชิก จะแสดงสัญลักษณ์เพื่อแจ้งว่าสมาชิกแต่ละคนได้รับบัตรประเภทไหนบ้าง

 วิธีการใช้งานบัตร สำหรับของสมาชิก

เมื่อแอดมินทำการเพิ่มบัตรให้กับสมาชิกแล้วนั้น สมาชิกจะสามารถเข้าถึงและใช้งานบัตรได้ โดยมีวิธีการดังนี้

1. เมื่อแอนมินทำการเพิ่มบัตรให้กับสมาชิก ในฝั่งของ สมาชิก ระบบจะมีการส่ง SMS แจ้งเตือนการรับบัตร (กรณีสมาชิกปิดรับการแจ้งเตือนจะไม่ได้รับ SMS)

 

2. เมื่อเข้าไปที่หน้ารายละเอียดธุรกิจ จะเจอสัญลักษณ์ที่สามารถเข้าไปดูบัตรสมาชิกได้ ดังรูป

 

3. โดยในบัตรสมาชิก ท่านจะสามารถดูประเภทบัตรที่ท่านได้รับ, ชื่อ-นามสกุล, PointSpot ID, วันหมดอายุบัตร และมี QR Code เพื่อใช้สำหรับสแกนรับ Point กับธุรกิจต่าง ๆ

4. จากนั้น เมื่อแตะที่บัตร 1 ครั้ง ระบบจะสลับไปยังด้านหลังบัตร เพื่อให้ท่านสามารถดูสิทธิประโยชน์ที่ได้รับในการถือบัตรใบนี้ เช่น ส่วนลด หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่ธุรกิจกำหนดไว้

5. ในกรณีที่ธุรกิจทำการยกเลิกบัตรสมาชิก เมื่อสมาชิกเข้ามา สถานะบัตรจะถูกเปลี่ยนเป็น "บัตรสมาชิกถูกยกเลิก"

                                    

 

 

หมายเหตุ

- การออกบัตรสมาชิก จะส่งการแจ้งเตือนไปยัง SMS หรือทาง LINE ตามการตั้งค่าของธุรกิจ และจะถูกนำไปคำนวนเป็นจำนวนรายการในแพ็กเกจ

- การออกบัตรสมาชิก 1 ใบ จะคิดเป็น 1 รายการ

- สามารถใช้ได้ทั้งแพ็กเกจฟรี และ แพ็กเกจรายเดือน

- ค่าเริ่มต้น บัตรสมาชิก กำหนดเป็น "ปิดการใช้งาน" เมื่อเปิดการใช้งาน ระบบจะสร้างบัตรสมาชิกไว้ 3 ประเภท คือ  Basic, Gold และ Platinum

- สามารถสร้างบัตรสมาชิกได้สูงสุด 3 ประเภท

- สามารถแก้ไขข้อมูลบัตร และลบประเภทบัตรได้

- หากเพิ่มบัตรครบทั้ง 3 ประเภท  จะไม่มีปุ่ม "เพิ่มประเภทบัตรสมาชิก" แสดงขึ้นมา

- สามารถจัดลำดับ ประเภทบัตรสมาชิกได้

- สามารถกำหนดวันหมดอายุของบัตรแต่ละประเภทได้