รายงาน คูปอง (Coupon Report)

     เป็นการดูรายงานการใช้งานคูปอง ที่ธุรกิจมีการสร้างและกดส่งให้ลูกค้า โดยรายงานนี้จะแสดงคูปองที่ธุรกิจของคุณกดใช้งานไปเเล้ว ซึ่งสามารถเลือกดูได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สามารถดู รายงานการใช้คูปองได้ โดยไปที่หัวข้อ รายงาน  >> คูปอง

2. จากนั้น สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ, หมวดหมู่คูปอง (คูปองโปรโมชั่น, คูปองต้อนรับ และคูปองแนบใบเสร็จ) และ มุมมองการแสดงผลได้ ดังรูป เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ ใช้งาน เพื่อดูรายงานคูปองดังกล่าว

3. รายละเอียดที่แสดงผล แต่ละหัวข้อ ดังนี้

     3.1 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาที่มีการใช้งานคูปอง
     3.2 ชื่อคูปอง คือ ชื่อคูปองที่ธุรกิจสร้างไว้
     3.3 หมวดหมู่คูปอง คือ การแสดงหมวดหมู่คูปองที่ผู้ดูแลระบบกำหนดไว้ จะแสดงหมวดหมู่ของคูปองใบนั้นว่าเป็น คูปองโปรโมชั่น, คูปองแนบใบเสร็จ หรือ คูปองต้อนรับ
     3.4 ประเภทคูปอง คือ การแสดงประเภทของคูปองใบนั้นว่าเป็น ของรางวัล หรือ ส่วนลด
     3.5 กลุ่มเป้าหมาย คือ การแสดงกลุ่มเป้าหมายที่ธุรกิจทำการส่งคูปองให้ว่าส่งให้ สมาชิกทั้งหมด, สมาชิกในเดือนเกิด หรือ สมาชิกของธุรกิจ
     3.6 จำนวนการใช้คูปอง คือ จำนวนครั้งในการกดใช้งานคูปองใบนั้นโดยผู้ดูแลระบบตามช่วงเวลาที่เลือก

4. ผู้ดูแลระบบ สามารถ Export รายงานคูปอง เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ โดยคลิกที่ปุ่ม "ส่งออกข้อมูล"