รายงาน ของรางวัล (Rewards Report)

     เป็นการดูรายงานการใช้งานของรางวัลสะสมแต้ม ที่สมาชิกกดแลกเข้ามา และ นำมาใช้งานกับธุรกิจ ซึ่งสามารถเลือกดูได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการว่า ในแต่ละช่วงเวลานั้นมีลูกค้ากดแลกของรางวัลอะไรเข้ามาบ้าง กดแลกจำนวนกี่ครั้ง และนำมาใช้งานกับธุรกิจคุณจำนวนกี่ครั้ง

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สามารถดู รายงานการแลกของรางวัลได้ โดยไปที่หัวข้อ รายงาน  >> ของรางวัล 


2. จากนั้น สามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ, สถานะของรางวัล และ มุมมองการแสดงผลได้ ดังรูป เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ ใช้งาน เพื่อดูรายงานของรางวัล

 

3. รายละเอียดที่แสดงผล แต่ละหัวข้อ ดังนี้

     3.1 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลาที่มีการกดแลกคูปองของรางวัล หรือ ช่วงเวลาในการใช้งานคูปองของผู้ดูแลระบบ
     3.2 ชื่อของรางวัล คือ ชื่อของรางวัลสะสมแต้มที่ธุรกิจสร้างไว้
     3.3 วันหมดอายุ คือ วันหมดอายุของรางวัลสะสมแต้ม
     3.4  จำนวนการแลกคูปอง คือ  จำนวนครั้งในการกดแลกของรางวัลของสมาชิกตามช่วงเวลาที่เลือก
     3.5 จำนวนการใช้คูปอง คือ จำนวนครั้งในการกดใช้งานคูปองของรางวัลโดยผู้ดูแลระบบตามช่วงเวลาที่เลือก
     3.6  พอยท์ที่ถูกใช้ คือ จำนวนพอยท์ทั้งหมดที่สมาชิกใช้ในการแลกคูปอง ตัวอย่างเช่น ของรางวัล A ใช้พอยท์ในการแลก 10 พอยท์ มีสมาชิกกดแลก 5 ครั้ง พอยท์ที่ถูกใช้คือ 50 พอยท์

4. ผู้ดูแลระบบ สามารถ Export รายงานของรางวัล เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ โดยคลิกที่ปุ่ม "ส่งออกข้อมูล"


หมายเหตุ : เมื่อสมาชิกกดแลกของรางวัลเเละธุรกิจกดใช้งานคูปอง จึงจะมีผลให้ จำนวนการแลกคูปองสอดคล้องกับจำนวนการใช้คูปอง