ตั้งค่าการเลื่อนเพื่อใช้งานคูปอง

ตั้งค่าการเลื่อนเพื่อใช้งานคูปอง  (Swipe to Activate Coupon Setting)

     การเลื่อนเพื่อใช้งานคูปอง เป็นฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ดูและระบบ ให้สามารถเลื่อนเพื่อ Activate  คูปอง, ของรางวัลที่เครื่องของสมาชิกได้เลย   โดยที่ไม่ต้องเข้าไปที่ระบบหลังบ้าน  โดยสามารถตั้งค่าการใช้งานได้ดังนี้

1. ที่ระบบบริการจัดการ PointSpot ไปที่หัวข้อ ตั้งค่า >> การใช้คูปอง คลิกปุ่ม เลื่อนเปิดใช้งาน

 

2. จากนั้น การใช้งาน  เมื่อสมาชิกของธุรกิจต้องการมาใช้งานคูปอง ผู้ดูแลระบบ สามารถ เลื่อน เพื่อ Activate คูปองของรางวัลได้ที่เครื่องสมาชิก โดยที่ไม่ต้อง Login เข้าไปจัดการที่ระบบหลังบ้าน ดังรูป

     ** การเลื่อนเพื่อใช้งานคูปอง สามารถเลื่อนได้ที่หัวข้อ "กรุณาแสดงรหัสคูปองให้เจ้าหน้าที่ เพื่อแลกของรางวัล"  โดยต้องทำการเลื่อนจากซ้ายไปขวาเท่านั้น

3. กรณีที่มีการเปิดใช้งาน ฟังก์ชั่น "เลื่อน เพื่อใช้งานคูปอง" ที่เป็นการ Activate จากเครื่องสมาชิก สามารถเลือกดูรายงานการใช้ได้ โดยไปที่หัวข้อ รายงาน >> ประวัติการใช้งานคูปอง คลิกตัวเลือก "แสดงเฉพาะการใช้งานโดยการเลื่อน"

หมายเหตุ : การเลื่อนเพื่อใช้งานคูปอง จะสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น  หากกดใช้คูปองด้วยความผิดพลาดจะทำให้ไม่สามารถใช้งานคูปองได้อีก