รายงานลูกค้าประจำ

 รายงานลูกค้าประจำ (Member loyalty)

     รายงานลูกค้าประจำ จะแสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกที่มาใช้บริการแยกตามจำนวนครั้ง สามารถคลิกเลือกช่วงเวลาที่ต้องการได้ เพื่อดูรายละเอียดว่ามีสมาชิกมาใช้บริการในแต่ละจำนวนครั้งทั้งหมดกี่คน โดยสามารถนำออกรายชื่อสมาชิกเป็นไฟล์ .xls เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

 

1. สามารถดูรายงานลูกค้าประจำได้ โดยนไปที่หัวข้อ รายงาน >> ลูกค้าประจำ จากนั้นสามารถเลือกดูข้อมูลได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ

 

2. นอกจากจะสามารถดูรายงานลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นประจำได้แล้ว ยังสามารถนำออกข้อมูลรายชื่อสมาชิกที่เป็นลูกค้าประจำเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจได้ เช่น นำไปใช้งานร่วมกับการส่งคูปองโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกคนพิเศษ เป็นต้น  โดยระบบจะส่งไปยังอีเมลของ ผู้ดูแลระบบ ตำแหน่ง Owner และ Moderator เท่านั้น

หมายเหตุ

     - รายงานลูกค้าประจำ จะสามารถใช้งานได้เฉพาะแพ็กเกจ Pro เท่านั้น

     - สามารถนำออกข้อมูลรายชื่อสมาชิกที่เป็นลูกค้าประจำได้ โดยระบบจะส่งไปยังอีเมลของ ผู้ดูแลระบบ ตำแหน่ง Owner และ Moderator เท่านั้น