รายงานลูกค้าประจำ

 รายงานลูกค้าประจำ (Member loyalty)

รายงานลูกค้าประจำ จะแสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกที่มาใช้บริการแยกตามจำนวนครั้ง สามารถคลิกเลือกช่วงเวลาที่ต้องการได้ เพื่อดูรายละเอียดว่ามีสมาชิกมาใช้บริการในแต่ละจำนวนครั้งทั้งหมดกี่คน โดยสามารถนำออกรายชื่อสมาชิกเป็นไฟล์ .csv เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

 

1. สามารถดูรายงานลูกค้าประจำได้ โดยไปที่หัวข้อ รายงาน >> ลูกค้าประจำ จากนั้นสามารถเลือกดูข้อมูลได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ

2.จากนั้นสามารถเลือกดูข้อมูลได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ เรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม ใช้งาน เพื่อดูข้อมูล

3.นอกจากจะสามารถดูรายงานลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นประจำได้แล้ว ยังสามารถนำออกข้อมูลรายชื่อสมาชิกที่เป็นลูกค้าประจำเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจได้ เช่น นำไปใช้งานร่วมกับการส่งคูปองโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกคนพิเศษ เป็นต้น  โดยระบบจะส่งไปยังอีเมลของ ผู้ดูแลระบบ ตำแหน่ง Owner และ Moderator เท่านั้น

4. จากนั้นระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนดังรูป หากต้องการ Export ให้คลิกที่ปุ่ม ยืนยัน อีกครั้ง

5. ระบบจะแจ้งเตือนว่าได้ส่งข้อมูลไปทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว สามารถกดปิดหน้านี้ได้เลย

6. จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลไปให้ท่านทางอีเมลเพื่อดาวน์โหลด ดังรูป

 

7. สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ .csv โดยระบบจะดึงข้อมูลสมาชิกมาให้ท่านดังรูปแนบ

หมายเหตุ

     - รายงานลูกค้าประจำ จะสามารถใช้งานได้เฉพาะแพ็กเกจรายเดือนเท่านั้น

     - สามารถนำออกข้อมูลรายชื่อสมาชิกที่เป็นลูกค้าประจำได้ โดยระบบจะส่งไปยังอีเมลของ ผู้ดูแลระบบ ตำแหน่ง Owner และ Moderator เท่านั้น