ประวัติการทำรายการ

ประวัติทำรายการ (Transactions)

     เป็นการดูรายงานประวัติการทำรายการของสมาชิก สามารถเลือกช่วงเวลาตามที่ต้องการได้ โดยคลิกเลือกช่วงเวลา จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ใช้งาน" ระบบจะแสดงจำนวนรายการของแต่ละสมาชิกตามช่วงเวลาที่เลือกมาอัตโนมัติ 

สามารถดูประวัติการทำรายการของสมาชิกได้ดังนี้

1. PointSpot ID

2. ชื่อ - นามสกุล สมาชิก

3. จำนวนรายการในช่วงเวลาที่เลือกของสมาชิกนั้น ๆ 

4. จำนวนพอยท์ที่ส่ง/ดึง การแลกพอยท์ การโอนและการได้รับพอยท์  โดยสามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ .xls เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ หรือทำสรุปรายงานต่อได้