การเพิ่มคูปองต้อนรับ

คูปองต้อนรับ (Welcome coupons)

คูปองต้อนรับ เป็นคูปองส่วนลดหรือของรางวัลสำหรับต้อนรับสมาชิกใหม่ที่สมัครเข้ามาใช้บริการเป็นครั้งแรก โดยลูกค้าจะได้รับคูปองต้อนรับอัตโนมัติเมื่อสมัครสมาชิกเข้ามาในช่วงเวลาที่ร้านค้ากำหนด  

วิธีการเพิ่มคูปองต้อนรับ ท่านสามารถเพิ่มคูปองต้อนรับ ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ในระบบบริหารจัดการ PointSpot ให้ท่านสังเกตแถบเมนูด้านซ้ายมือที่ชื่อ "คูปอง / ของรางวัล" (Coupon / Rewards)

2. คลิกที่เมนู "คูปองต้อนรับ" (Welcome Coupon) เพื่อบริหารจัดการรายการคูปองต้อนรับ

3. คลิกที่ "เพิ่มคูปอง" (Add Coupon) เพื่อเพิ่มคูปองต้อนรับ

4. อัปโหลดรูปภาพคูปอง, ชื่อคูปองต้อนรับ, กรอกรายละเอียดของคูปองต้อนรับ, เลือกประเภทของคูปอง (ของรางวัล หรือส่วนลด), กำหนดช่วงเวลาที่สามารถใช้งานคูปองได้

   5. หลังจากใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม "สร้าง" เพื่อบันทึก

 6. สมาชิกที่จะได้รับคูปอง จะเป็นสมาชิกที่สมัครเข้ามาใหม่เท่านั้น โดยระบบจะดึงคูปองไปแสดงผลที่แถบ "คูปองของฉัน"

 7.สามารถแก้ไขรายละเอียดคูปองได้โดย คลิกเข้าไปยังคูปองที่ต้องการแก้ไข ยกเว้นประเภทคูปองจะไม่สามารถแก้ไขได้

8. นอกจากนั้น ผู้ดูแลระบบยังสามารถตรวจสอบปริมาณการใช้งานคูปองได้ที่ระบบหลังบ้าน โดยระบบจะคำนวณเป็นเปอร์เซนตามการใช้งาน