การดึงพอยท์

วิธีการดึงพอยท์กลับคืนจากลูกค้า (Pull Points)

การดึงพอยท์ เอาไว้ใช้งานในกรณีที่ต้องการดึงพอยท์คืนจากสมาชิก เช่น มีการให้พอยท์เกิน ระบบ Pointspot สามารถดึงพอยท์กลับคืนมาได้เช่นกัน ซึ่งวิธีการดึงพอยท์กลับคืนจากลูกค้าจะมีขั้นตอนดังนี้

1. ในระบบบริหารจัดการ Pointspot ให้ท่านสังเกตที่หัวข้อเมนูด้านซ้ายมือที่ชื่อ "พอยท์ (Points)" จากนั้นคลิกที่เมนู "ดึงพอยท์" (Pull Points) เพื่อดึงพอยท์กลับคืนจากลูกค้า

2. กรอกเบอร์โทรศัพท์หรือ Pointspot ID ของลูกค้าที่ต้องการดึงพอยท์กลับคืน และจำนวนพอยท์ที่ต้องการดึงคืน (กรอก หมายเหตุ / ข้อความอ้างอิง (Remark / Reference หรือติดป้ายกำกับ ถ้ามี) จากนั้นกดที่ปุ่ม "ดึงพอยท์" เพื่อดึงพอยท์กลับคืนมาจากลูกค้า

3.  จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดให้ตรวจสอบการดึงพอยท์ เรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม "ดึงพอยท์" อีกครั้ง

4. ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยัง  SMS หรือ การแจ้งเตือนทาง LINE ไปยังสมาชิก เช่นเดียวกันกับการส่งพอยท์ ดังรูป

หมายเหตุ : การดึงพอยท์ จะถูกนำไปคิดเป็นจำนวนรายการ (Transection) ตามแพ็กเกจที่ใช้งาน