การดึงพอยท์

วิธีการดึงพอยท์กลับคืนจากลูกค้า (Pull Points)

การดึงพอยท์ เอาไว้ใช้งานในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของร้านค้า เช่น มีการให้พอยท์เกิน ระบบ PointSpot สามารถดึงพอยท์กลับคืนมาได้เช่นกัน ซึ่งวิธีการดึงพอยท์กลับคืนจากลูกค้าจะมีขั้นตอนดังนี้

1. ในระบบบริหารจัดการ PointSpot ให้ท่านสังเกตที่หัวข้อเมนูด้านซ้ายมือที่ชื่อ "พอยท์ (Points)" จากนั้นคลิกที่เมนู "ดึงพอยท์" (Pull Points) เพื่อดึงพอยท์กลับคืนจากลูกค้า

2. กรอกเบอร์โทรศัพท์หรือ PointSpot ID ของลูกค้าที่ต้องการดึงพอยท์กลับคืน และจำนวนพอยท์ที่ต้องการดึงคืน

4. กรอก หมายเหตุ / ข้อความอ้างอิง (Remark / Reference) หรือติดป้ายกำกับ (ถ้ามี)และกดที่ปุ่ม "ดึงพอยท์" (Submit) เพื่อดึงพอยท์กลับคืนมาจากลูกค้า

5.  จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดให้ตรวจสอบการดึงพอยท์ เรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม "ดึงพอยท์" อีกครั้ง

 

หมายเหตุ : การดึงพอยท์ จะถูกนำไปคิดเป็นจำนวนรายการ (Transection) ตามแพ็กเกจที่ใช้งาน