การดึงพอยท์

วิธีการดึงพอยท์กลับคืนจากลูกค้า (Pull Points)

การดึงพอยท์ เอาไว้ใช้งานในกรณีที่เกิดความผิดพลาดของร้านค้า เช่น มีการให้พอยท์เกิน ระบบ PointSpot สามารถดึงพอยท์กลับคืนมาได้เช่นกัน ซึ่งวิธีการดึงพอยท์กลับคืนจากลูกค้าจะมีขั้นตอนดังนี้

1. ในระบบบริหารจัดการ PointSpot ให้ท่านสังเกตที่หัวข้อเมนูด้านซ้ายมือที่ชื่อ "พอยท์ (Points)

2. คลิกที่เมนู "ดึงพอยท์" (Pull Points) เพื่อดึงพอยท์กลับคืนจากลูกค้า

3. กรอกเบอร์โทรศัพท์หรือ PointSpot ID ของลูกค้าที่ต้องการดึงพอยท์กลับคืน

4. กรอกจำนวนพอยท์ที่ต้องการดึงกลับคืน

5. กรอกข้อความหมายเหตุ / ข้อความอ้างอิง (Remark / Reference) (ถ้ามี) และกดที่ปุ่ม "ยืนยัน" (Submit) เพื่อดึงพอยท์กลับคืนมาจากลูกค้า 

  

หมายเหตุ : การดึงพอยท์ จะถูกนำไปคิดเป็นจำนวนรายการ (Transection) ตามแพ็กเกจที่ใช้งาน